Nerede

Dijital pazarlama uzman, İstanbul (124 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MUSUAL LLC
 • İstanbul
... nyesine kat lmak zere Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman al ma arkada ... aramaktay z. E-ticaret sekt r dijital pazarlama ... ve l mlemesi i in pazarlama ara lar n kullanabilen, (Tag ...
29 gün önce
 • ANKUTSAN
 • İstanbul
... misiniz? Ankutsanl olmak isteyecek Dijital Pazarlama Uzman ar yoruz. niversitelerin ilgili ... retmek, Dijital pazarlama kanallar ve platformlar n zerinden dijital pazarlama strateji ve ... etmek ve geli tirmek, Dijital pazarlama stratejileri do rultusunda haz ...
18 gün önce
 • KAKT S MODA
 • İstanbul
... zamanl al abilecek K demli Dijital Pazarlama Uzman aramaktay z. GENEL N TEL ... ilgili b l mlerinden mezun, - Dijital Pazarlama konusunda en az 5 y l ... teknolojiler konusunda bilgi sahibi, - Dijital ve geleneksel pazarlama, kampanya olu turma (SEO ...
6 gün önce
 • lensmarket.com
 • İstanbul
... analiz sonucunda ortaya kan verilerden dijital pazarlama stratejileri nerebilecek, Sosyal medya ... ve rapor haz rlayabilecek, Dijital pazarlama ara lar n kullanarak irketin ... hizmetlerinin bilinirli ini artt rabilecek Dijital Pazarlama Uzman ar yoruz.
11 gün önce
 • Collection DeCamondo Otel
 • İstanbul
... ve cafelerinde g revlendirilmek zere Dijital Pazarlama Uzman aray m z bulunmaktad r ... dikkate alarak e-ticaret/dijital pazarlama stratejisini olu turabilen, Dijital pazarlama plan n n ... sonu lar n raporlayabilen, Dijital pazarlama d nyas ndaki yenilikleri/yeni ...
14 gün önce
 • CG A IZ VE D SA LI I H ZMETLER LTD T
 • İstanbul
... zamanl al abilecek Dijital Pazarlama ve Grafik Tasar m Uzman aramaktay z. Aranan ... ilgili b l mlerinden mezun, Dijital Pazarlama konusunda en az 2 y l ... , Sosyal medya i eriklerini tasarlayabilen, Dijital Pazarlama Uzman aramaktay z.
21 gün önce
 • Mikon Medikal Bili im ve Med. Yay. San. Tic. Ltd.
 • İstanbul
... analiz sonucunda ortaya kan verilerden dijital pazarlama stratejileri nerebilecek, Sosyal medya ... ve rapor haz rlayabilecek, Dijital pazarlama ara lar n kullanarak irketin ... hizmetlerinin bilinirli ini artt rabilecek Dijital Pazarlama Uzman ar yoruz.
25 gün önce
 • NADA MEDCARE MED KAL TUR ZM DI T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... hizmet vermeye ba layaca z. dijital pazarlama uzman dijital pazarlama uzman Google Ads ve Sosyal Medya ... kampanya y netimi bilgisine sahip Dijital pazarlama alan nda 4 y le sahip ... a s ndan g l Pazarlama trendlerini, dijital takip eden Ara t ...
28 gün önce
 • Robotistan Elektronik
 • İstanbul
... y r yebilece i, Dijital Pazarlama ve B y me departman ... b l m n stlenecek Dijital Pazarlama Uzman tak m arkada n ar ... z Teknik Yetenekler: - G ncel dijital pazarlama tekniklerine hakimiyet - Website y ... ortam nda 7 Ki ilik Dijital Pazarlama ekibinde ok y nl al ...
20 gün önce
 • ENTEGRE K SEL KORUYUCU DONANIMLARI A.
 • İstanbul
... merkezimizde g rev alacak Dijital pazarlama uzman bay/bayan ekip arkada ... b l mlerinden mezun, Dijital pazarlama alan nda en az 2 ... in Askerli ini tamamlam , Dijital pazarlama stratejileri olu turmak, planlamak ... yap lmas , Performans pazarlama hesaplar n n y ...
28 gün önce
... m terimiz i in "Dijital Pazarlama Uzman Yard mc s " aray ... yapm , Tercihen 3rd parti pazarlama toollar hakk nda bilgi sahibi ... nda bilgi sahibi olan, Dijital pazarlama alan nda 1-2 y l ... iyi derecede kullanabilen, Pazarlama trendlerini, dijital d nyay takip eden ...
10 gün önce
 • HERA K
 • İstanbul
... in, " Dijital Pazarlama Uzman " aray m z mevcuttur. Dijital mecralardaki tan t ... e-mail pazarlama, Google Analytics, mobil pazarlama gibi pazarlama ara lar ... mlayarak ve buna uygun pazarlama planlar geli tirmek, ... , Halkla li kiler, Pazarlama, Y netim Bili im ...
14 gün önce
 • HERA NSAN KAYNAKLARI E T M VE DANI MANLIK L M TED RKET
 • İstanbul
... in, " Dijital Pazarlama Uzman " aray m z mevcuttur. Dijital mecralardaki tan t ... e-mail pazarlama, Google Analytics, mobil pazarlama gibi pazarlama ara lar ... mlayarak ve buna uygun pazarlama planlar geli tirmek, ... , Halkla li kiler, Pazarlama, Y netim Bili im ...
18 gün önce
 • VENOVO FURNITURE
 • İstanbul
... lendirmek ad na pazarlama planlamalar , pazarlama analizleri, dijital pazarlama y netimi, sosyal ... sat ve pazarlama teknikleri gibi konularda ustala m dijital pazarlama uzman al nacakt ... uygulamalar kullan m . 2- Dijital Pazarlama Sertifikas , Google ve Sosyal ...
23 saat önce
 • Veni Vidi G z Grup
 • İstanbul
... zde g revlendirilmek zere Dijital Pazarlama Uzman pozisyonumuza ba vurular n ... b l mlerinden mezun, (Pazarlama, Reklam veya G rsel ... y r t lmesi Dijital pazarlama ve ileti im stratejisinin ... analizi yaparak haz rlanmas Dijital kanallardan gelen verilerin analiz ...
10 gün önce