Nerede

Muhasebe eleman, İstanbul (2283 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • REKOR OTOMOT V
 • İstanbul
... n yapmak, D nemba ve d nemsonu t m muhasebe i lemlerini yapmak, M teri, sat c ve ... ' deki irketimizde Genel Muhasebe Eleman olarak g revlendirilmek zere, Genel Muhasebe konusunda asgari 5 y l ... Dudullu evresinde ikamet eden, Genel Muhasebe eleman al nacakt r.
25 gün önce
 • Birer Giyim
 • İstanbul
Açıklama: Bay - Bayan / N MUHASEBE ELEMANI VE GENEL MUHASEBE ELEMANI - Luca, Nebim ve Office programlar n ... yapabilecek Cari hesaplar y netebilecek, Bilgisayarda Muhasebe Program n aktif kullanabilecek tak m arkada ...
18 gün önce
 • GAP KABLO SAN.VE T CLTD. T .
 • İstanbul
₺8.000 ₺8.500 aylık
... zere a a daki niteliklere sahip Genel Muhasebe eleman aray m z bulunmaktad r. BA ... Nitelikler - niversitelerin Ekonomi, letme, Maliye, Muhasebe b l mlerinden mezun, -Banka i ... 'i iyi derecede kullanabilen, -Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Tek D zen ...
27 gün önce
 • SAS STER L ZASYON SERV SLER A. .
 • İstanbul
... genel merkezinde istihdam edilmek zere Muhasebe Eleman aramaktay z. Aranan Nitelikler ... letme, Ekonomi b l mlerinden mezun, Tercihen Muhasebe b l m mezunu, Tercihen ETA - V8 ... lmas , E - Fatura bilmek tercih sebebidir, Muhasebe evraklar n n giri i lemleri, ( ...
4 gün önce
 • Peysan S t r nleri
 • İstanbul
... center) merkezinde g revlendirilmek zere Muhasebe Eleman aranmaktad r. Pozisyon ile ilgili uygun ... r. Gereksinimler: *Tercihen sat muhasebe konusunda tecr beye sahip, * ... aktif olarak kullanabilen, *T m n muhasebe sat muhasebe s recine hakim *Evrak d zenini ...
30 gün önce
 • Seymag
 • İstanbul
... zere logo go bilen deneyimli muhasebe eleman al nacakt r. Analitik d nebilen,ileti ... programlar n etkin olarak kullanabilen 'muhasebe ve n muhasebe bilen' eleman al nacakt r. TANIMI irketimizin ...
4 gün önce
 • Euroservo Motor Tamir Hizmetleri
 • İstanbul
... yapan firmam zda al acak muhasebe eleman ar yoruz. artlar: al ma ... yemek verilmektedir. Tan m : Firmam z n genel muhasebe s recinin y r t lmesine katk sa lanmas ... beyannamelerin d zenlenmesini sa lamak Genel Muhasebe s re lerine hakim olmak Resmi kurumlarla ...
13 gün önce
 • nk l p Kitabevi
 • İstanbul
... Pazarlama Deposu b l m nde g revlendirilmek zere n Muhasebe Eleman aray m z mevcuttur. Gereksinimler: 25-35 ... tecr beli, Tercihen Nebim V3 Muhasebe mod l n kullanabilen, Ms Office ... adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam , n muhasebe eleman aramaktay z.
21 gün önce
 • Raff Giyim
 • İstanbul
... m d r denetiminde ve g zetiminde,muhasebe i lemlerini yapabilecek n Muhasebe Eleman " aramaktay z Gereksinimler: n Muhasebe i lemleri; fatura irsaliye ... 1-2 y l benzer g revde al m Tercihen orka muhasebe program na hakim Detaylara nem ...
27 gün önce
 • Ahmet avu Mali M avirlik B rosu
 • İstanbul
... . b l mleri ile lise muhasebe b l m mezunlar tercihimizdir. Daha ncesinde muhasebe b ro deneyimi bulunan ... isteyen, KDV, stopaj, birinci s n f muhasebe kayd yapabilen muhasebe eleman aray m z bulunmaktad r. u an b romuzda ...
3 gün önce
 • Real Plastik Kal p
 • İstanbul
... Firmam zda al mak zere, muhasebe eleman aranmaktad r. -Tercihen niversitenin ilgili b l ... mlerinden mezun, -Muhasebe konusunda en az 5 y l tecr beli ... aranmaktad r. Tan m : G nl k muhasebe kay tlar n tutmak. deme ve ...
4 gün önce
 • etinkaya
 • İstanbul
... nde g revlendirilmek zere Muhasebe Departman nda g rev alacak Muhasebe Eleman ekip arkada ar ... : Tercihen niversite mezunuysan, Genel muhasebe ve ticari muhasebe bilgin varsa, lgili mevzuat ...
5 gün önce
 • Seval G da
 • İstanbul
... zere, - Tercihen G da Firmalar nda n Muhasebe Eleman olarak al m , - Mikro bilen ve ... , - En az TML veya MYO Muhasebe B l m mezunu, - Tercihen K kk y ve evresinde ... , - Esnek al ma saatlerine uyumlu, " n Muhasebe Eleman " al nacakt r. - Sabah kahvalt s ve ...
6 gün önce
 • ZDEN TIP TIBB C HAZ VE MALZEMELER GIDA TEKST L T C. LTD. T .
 • İstanbul
... yapan firmam zda g revlendirilmek zere n Muhasebe Eleman aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler - niversitelerin ... , -Tercihen Logo Go ve LKS muhasebe programlar nda tecr beli, -Takip ... beli veya yeti tirilmek zere n muhasebe eleman al nacakt r.
10 gün önce
 • zel Asude Huzurevi Ve Ya l Bak m Merkezi
 • İstanbul
... : Erkay Sa l k ve Sosyal Hizmetleri - Muhasebe Eleman A klamas stanbul i li'de bulunan ... M d rl ile ilgili i lemleri yapabilecek, Muhasebe ile ilgili i ve i lemlerin raporlamalar ... ile ilgili i lemleri resmi mevzuata, muhasebe ilke ve prensiplerine ve irkette ...
10 gün önce
 • V p Elektrik Ayd nlatma San. Tic.
 • İstanbul
... civar bulunan i yerimizde g revlendirilecek " n Muhasebe Eleman ," arkada lar ar yoruz. Al ... , Muhasebeye gelen evraklar n dosyalanmas , Muhasebe ile ilgili di er konulara ... iyi derecede kullanabilen, Muhasebe departmanin da n muhasebe deneyimli, lleti im ...
14 gün önce
 • Hisar Rulman
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen Zirve Muhasebe Program n kullanabilen, n Muhasebe ve Genel Muhasebe konusunda, uygulamal bilgisi olan ... olmayan, sto 'a yak n mesafede oturan , Muhasebe eleman al nacakt r. Servis yoktur. al ...
17 gün önce
 • Ba kal M hendislik n . Ltd. ti.
 • İstanbul
Açıklama: Cari ve muhasebe i lemlerini yapabilecek, Muhasebe programlar na ve muhasebe bilgisine hakim ve deneyimli, Arnavutk y ve civar nda ula m s k nt s olmayan Arnavutk y Fenertepede bulunan antiyemizde al acak Muhasebe eleman aranmaktad r.
18 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... REVLEND R LMEK ZERE; Genel muhasebe birimi ile ba lant l ... demelerinin takibini ger ekle tirmek, Muhasebe kay tlar n n kanuna ... a mam , Minimum Lise mezunu, n Muhasebe alan nda en az 2 y l ... ilgili s k nt s olmayan, Bayan " N MUHASEBE ELEMANI " aranmaktad r.
19 gün önce
 • Motorfan Elektrik Sanayi
 • İstanbul
Açıklama: irketimizde g revlendirilmek zere; n Muhasebe Eleman ar yoruz. - Myo yada Meslek ... lisesi ilgili b l mlerinden mezun, - n muhasebe alan ndan en az 2 y l deneyimli ... kesebilecek, - ETA SQL Muhasebe Program na hakim, -Muhasebe hesap plan na vak ...
19 gün önce