Nerede

Muhasebe personel, İstanbul (3339 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Zenen Tekstil San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... ihracat s irketimiz b nyesinde g revlendirilmek zere Muhasebe Personeli aray m z bulunmaktad r. Mevzuattaki de i iklikleri ... eden, Envanter takibi ve muhasebe kayd , Personel puantaj ve bordro takibi, Banka ...
29 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... e-fatura & e-irsaliye i lemleri, Bordro ve personel zl k i lemleri, Cari hesap takibi ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Genel muhasebe konusunda en az 2-5 y l deneyimli, ... s k nt s olmayan (servis yoktur), "GENEL MUHASEBE PERSONEL " aranmaktad r.
25 gün önce
 • Real Asans r
 • İstanbul
... i ler k sm nda g revlendirilmek zere muhasebe personeli aranmaktad r. GENEL N TEL KLER Lise ... na hakim Disiplinli, TANIMI irket muhasebe i lemlerinin hesap plan na ve ... muhasebe uygulamalar na uygun olarak eksiksiz ...
20 gün önce
 • Possafe Bilgisayar Ve Otomasyon Sistemleri
 • İstanbul
... RTT M Z KR TERLERE UYGUN, BAYAN " N MUHASEBE PERSONEL " ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR. D KS YONU ... VE D S PL NL ,ALANINDA UZMAN, " N MUHASEBE PERSONEL" ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR. DAHA NCE ...
2 gün önce
 • Orkun irketler Grubu
 • İstanbul
₺6.500 aylık
... bulunan site projemizde g revlendirilmek zere muhasebe personeli al nacakt r. A a daki kriterlere uygun ... na Yatk n, Dinamik, En az 2 y l Muhasebe konusunda deneyimli, Site kat malikleri ... , Bay veya bayan n muhasebe ve Halkla li kiler personeli ar yoruz. Site ...
17 gün önce
 • HATEN PLAST K
 • Beylikdüzü
... T GER Program na Hakim Deneyimli Muhasebe Personeli Al nacakt r. ARANAN N TEL KLER ... * Tercihen niversite ve MYO Mezunu Muhasebe Alan nda En Az 2 Y l Deneyimli ... Faturalar n n E-Fatura Portal ndan Al n p Muhasebe Program na Giri Yapabilecek Ms ...
10 gün önce
 • Karali ay
 • İstanbul
... B lge M d rl 'nde g revlendirilmek zere Muhasebe Personel al m yap lacakt r. Fatura giri ... v.b gibi i lemleri yapabilecek ve ilgili muhasebe s re lerini mevzuata uygun ve ... ayl k raporlar n verilmesi. Gereksinimler: Genel muhasebe s reclerine hakim. Ekip al mas ...
23 gün önce
 • Karali ay
 • İstanbul
... B lge M d rl 'nde g revlendirilmek zere Muhasebe Personel al m yap lacakt r. Fatura giri ... v.b gibi i lemleri yapabilecek ve ilgili muhasebe s re lerini mevzuata uygun ve ... ayl k raporlar n verilmesi. Gereksinimler: Genel muhasebe s reclerine hakim. Ekip al mas ...
23 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... NDEN OLAN M TER M Z N T m genel muhasebe s re lerine destek verecek. Gereksinimler: Minimum ... Lise mezunu, n Muhasebe alan nda 2 y l deneyimli (deneyimi ... Cumartesi g nleri de al abilecek, " N MUHASEBE PERSONEL " aranmaktad r.
29 gün önce
 • Checklas Otomotiv
 • İstanbul
... g n daha da b y yen ekibimizin Muhasebe departman b nyesinde Muhasebe Personeli aramaktay z. GENEL N TEL KLER ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun Muhasebe alan ...
29 gün önce
 • z stanbul Tekstil
 • İstanbul
... BULUNAN TEKST L F RMAMIZDA ALI ACAK N MUHASEBE PERSONEL ARANMAKTADIR. YAKIN MEVK DE KAMET ... RET M A AMASI TAK B YAPAB LECEK PERSONEL ARANMAKTADIR. T M SOSYAL HAKLAR MEVCUTTUR RENMEYE ... D ZENL EN AZ L SE MEZUNU PERSONEL ARANMAKTADIR.
8 gün önce
 • z stanbul Tekstil
 • Yakuplu
... BULUNAN TEKST L F RMAMIZDA ALI ACAK N MUHASEBE PERSONEL ARANMAKTADIR. YAKIN MEVK DE KAMET ... RET M A AMASI TAK B YAPAB LECEK PERSONEL ARANMAKTADIR. T M SOSYAL HAKLAR MEVCUTTUR RENMEYE ... D ZENL EN AZ L SE MEZUNU PERSONEL ARANMAKTADIR.
9 gün önce
 • Turkom Plastik
 • İstanbul
... BULUNAN PLAST K MALAT F RMAMIZA, - AKINSOFT MUHASEBE PROGRAMI KULLANAB LEN, -M CROSOFT OFF ... K DOSYASI TAK B .. DENEY ML KADIN N MUHASEBE PERSONEL ARANMAKTADIR.
6 gün önce
Açıklama: NAZ K BRODE - n Muhasebe Ve Genel Muhasebe Personeli A klamas Firmam z n stanbul Ac badem ... az lise mezunu Tercihen Nebim Muhasebe program n bilinmesi, Ofis programlar na ...
6 gün önce
 • Yi it Ma azac l k
 • İstanbul
... merkez i in, muhasebe departman i in g revlendirilecek muhasebe personeli aranmaktad r. Gereksinimler: Muhasebe alan nda tercihen ... plan na hakim Al -Sat muhasebe kay tlar n olu turabilecek Banka ...
6 gün önce
 • Etiler Marmaris
 • İstanbul
... Merkez ofisimizde g revlendirilmek zere 'Muhasebe Personeli' aramaktay z. Aranan Nitelikler ... l mlerinden mezun, Genel muhasebe, n muhasebe, genel vergi mevzuat ve finans ... y l tecr be sahibi, Muhasebe paket programlar n iyi derecede kullanabilen ...
16 gün önce
 • LERAS TEKST L KUMA ILIK KONF. SAN.VE T C.A. .
 • İstanbul
... Ma azam zda g revlendirmek zere n Muhasebe Personeli olarak g rev alacak al ma ... r. Aranan Nitelikler -Minimum Ticaret Lisesi Muhasebe B l m Mezunu, tercihen n Lisans veya ... lisans mezunu, -Temel muhasebe s re lerine ve dosyalama d zenine h ...
4 gün önce
 • Serra M hendislik
 • İstanbul
... revlendirilmek zere a a daki kriterlere uygun muhasebe personeli aray m z bulunmaktad r. ARANAN N ... -Tercihen niversitelerin letme, ktisat, Muhasebe veya Maliye b l mlerinden ... lanmas , koordinasyonun olu turulmas , *T m muhasebe kay tlar n n zaman nda, tam ...
5 gün önce
 • Aykanlar G da
 • İstanbul
... ler departman m zda g revlendirilmek zere ''Muhasebe Personeli'' aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: n ... Lisans veya Lisans Mezunu, n muhasebe bilgisine hakim, analitik d nme kabiliyeti ... olan ve renmeye a k, Muhasebe (Logo vb.) ve Ofis ...
6 gün önce
 • Dark Mimarl k
 • İstanbul
... , *Sistemli ve d zenli al an *Muhasebe program kullanabilen *Word, excell gibi ... cari hesap takipleri vb muhasebe i lemlerine hakim, Muhasebe personeli aramaktay z N TANIMI; * irket hesaplar ...
29 gün önce