Nerede

Muhasebe personeli, İstanbul (287 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • G L EN KABUK SMMM
 • İstanbul
... KULLANMAYAN BAY BAYAN MUHASEBE PERSONEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L ,SARIYER ... Gereksinimler: TECR BEL MUHASEBE PERSONEL ARANIYOR MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ ...
28 gün önce
 • KADIN USTALAR PROJE Y NET M VE YAZILIM H ZMETLER L M TED RKET
 • İstanbul
... ofisimizde al acak n muhasebe personeli ar yoruz. Aranan Nitelikler ... MYO veya niversitelerin Muhasebe, letme b l mlerinden ... mezun, n muhasebe bilgisi olan, Luca muhasebe program n kullanabilen ... hesap plan na hakim, muhasebe kay tlar olu turma ...
8 gün önce
 • MLN METAL N AAT TURZ. SAN. VE T C.A.
 • İstanbul
... t r lmak zere n Muhasebe Personeli al nacakt r. Gereksinimler: - 20-30 YA ... ARASI , - LOGO GO3 MUHASEBE PROGRAMI B LEN, - E FATURA ... KSEK OKUL MEZUNU , - BAYAN N MUHASEBE PERSONEL ARANMAKTADIR.
5 gün önce
 • Akhome Tekstil
 • İstanbul
... al mak zere muhasebe personeli aray m z mevcuttur; Muhasebe s re lerine hakim ... ve mali tablolar haz rlayabilecek, Muhasebe evraklar n yasal gereklilikler do ... rultusunda elektronik ve fiziki ortamda muhasebe kayd alt na alabilecek, al ...
29 gün önce
 • Silpa Yap
 • İstanbul
... bulunan, irketimiz i in n Muhasebe personeli aramaktay z. TANIMI: 1. ... , Sgk Tablolar vs.) 4. Personelin e-bildirge sigorta i lemleri ... y l deneyimli, 3. n muhasebe konusunda uzman. 4. leti im ... kullanabilen 6. Tercihen Ak nsoft Muhasebe Program n bilen 7. Zaman ...
21 gün önce
... beraber al abilece imiz Muhasebe Uzman ve n Muhasebe personeli al nacakt r ... ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda 5-6 y l ... yap lan harcamalar muhasebele tirmek Personel e giri , k i ... izelgesinin olu turulmas ve takibi Personel zl k Dosyalar n n ...
6 gün önce
 • AH NER TEKST L KONFEKS YON RG SANAY ve T CARET
 • İstanbul
... aksiyon alabilecek, Banka ve Kasa muhasebe kay tlar n n yap ... ne hakim, Stok kontrol yapabilen, Muhasebe alan nda en az 3 y ... ll k deneyimli, genel muhasebe ile ilgili i lemlerin mevzuat ... olabilecek. Askerli ini yapm Erkek Muhasebe Personeli al nacakt r.
15 gün önce
... merkez ofisimizde g revlendirilmek zere "Muhasebe Personeli - D nemsel" pozisyonumuz i in ... ihracat evraklar n n muhasebe standartlar na uygun muhasebe kayd n n ... r ve Mevzuatlara uygun olarak muhasebe i lerinin takip edilmesi. Bunlara ...
28 gün önce
 • Wediacorp
 • Üsküdar
... ta istihdam edilmek zere n muhasebe personeli ar yoruz; Genel Nitelikler Meslek ... na hakim, Tercihen LUCA paket muhasebe program n iyi derecede kullanabilen ... da ikamet eden. Tan m Muhasebe evraklar n n sisteme giri ... Hesap Plan na g re muhasebe kay tlar n n ger ...
13 saat önce
... muhasebe konusunda bilgisi olan, ula m sorunu olmayan bay/bayan personel ... al nacakt r. ( zellikle apsiyon muhasebe program ... ) Nitelik ve Beceriler muhasebe bilgisi olan office programlar ... Nitelik ve Beceriler muhasebe bilgisi olan office ...
bir gün önce
 • RENK PETROL TUR ZM A. .
 • İstanbul
... Tak m Arkada ar yoruz. Muhasebe Personeli Tan m - G nl k ... vardiyalar n al nmas ve muhasebe sistemine i lenmesi - Al ve ... n kart lmas Al nacak Personel Say s :2 1. al ma Yeri ... istasyonu tecr beli 3. Tekd zen muhasebe hesap bilgisine sahip, 4. Tercihen Logo ...
7 gün önce
 • 3 Seas Capital Partners
 • İstanbul
... ve g zetiminde, Genel muhasebe i lemlerini tek d zen ... b l mlerinden mezun, Genel muhasebe uygulamalar konusunda en az 3 y ... n aktif kullanabilen, Tercihen Logo muhasebe program na hakim, takibi konusunda ... na yatk n, Bayan Genel muhasebe personeli aramaktay z.
21 gün önce
 • Pelikan letmecilik Taahh t
 • İstanbul
... Ofisinde a a daki niteliklerde Muhasebe Personeli aray m z bulunmaktad r ... personeller i in askerlik hizmetini tamamlam En az 2 y l genel muhasebe ... yapm ve firma tecr besi olan Tercihen personel, bordro ... aras nda Bay veya Bayan Personel
28 gün önce
 • SSM DI T CARET VE PAZARLAMA LTD T
 • İstanbul
... de bulunan irketimiz i in muhasebe personeli ihtiyac m z bulunmaktad ... a k, sorumluluk sahibi, niversite muhasebe, i letme, iktisat lisans, ... meslek lisesi mezunlar , Genel Muhasebe alan nda ve en az ... plan na hakim, Zirve muhasebe program ve MS Office programlar ...
29 gün önce
 • TR MASTER ZEL G VENL K
 • İstanbul
... G REVLEND R LMEK ZERE MUHASEBE/ N MUHASEBE SEKT R NDE DENEY ... NE NEM G STEREN BAYAN MUHASEBE PERSONEL ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR. HAFTA SABAH ...
3 gün önce