Nerede

Muhasebe sorumlusu, İstanbul (1429 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Meit Yap A. .
 • İstanbul
... teki merkez ofisinde g revlendirilmek zere, MUHASEBE SORUMLUSU aranmaktad r. T m muhasebe i lerinden y netime kar sorumlu ... , Anadolu yakas nda ikamet eden, Muhasebe Sorumlusu aranmaktad r. NOT : Mesai saatleri hafta ...
18 gün önce
 • KUTMAN ARAPLARI
 • İstanbul
... 'da bulunanmerkez ofisimizde g revlendirilmek zere n Muhasebe Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler ... ktisat, letme Fak ltelerinden mezun, Muhasebe/ n Muhasebe departman nda en az 5 y ... E-ar iv ve mevzuata hakim, n Muhasebe Sorumlusu aramaktay z.
5 gün önce
 • A11 HOTEL
 • İstanbul
... ba l olarak g rev yapacak deneyimli Muhasebe Sorumlusu aray nday z.GENEL OLARAK; irket ... SORUMLULUKLARI YER NE GET RECEK; Muhasebe n muhasebe kay tlar n olu turan ... ve dosyalar ar ivlemek T m otellerin muhasebe i lemlerinin y r t lmesine, y netim raporlar n n ...
23 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... entegre tekstil firmas na genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve d ... fiilen y r tebilecek, muhasebe alan nda g ncel mevzuata hakim muhasebe sorumlusu,Muhasebe M d r Yard mc ... ktisat, Maliye, Ekonomi, Muhasebe b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda en az ...
21 saat önce
 • Bu Tan t m Organizasyon
 • İstanbul
... teki merkez ofisinde g revlendirilmek zere, MUHASEBE SORUMLUSU aranmaktad r. Mesai saatleri hafta i ... , ktisat, Maliye, Muhasebe b l mlerinden mezun, Genel Muhasebe, tek d zen hesap ... takip ederek muhasebe kay tlar n g ncel tutabilecek, Muhasebe i leyi ...
9 gün önce
 • KORUNCUK /T rkiye Korunmaya Muhta ocuklar Vakf
 • İstanbul
... etmesi Aranan Nitelikler Finans/ Muhasebe Sorumlusu Genel muhasebe ve finansal i lemlere destek ... evrak n g nl k muhasebe kay tlar n n yap lmas , muhasebe kay tlar n n ... takibi ve faturalar n muhasebe giri inin sa lanmas Muhasebe evrak n n mevzuata, ...
10 gün önce
 • EMAR SATI SONRASI M TER H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .
 • İstanbul
... . stanbul i li lokasyonunda g revlendirilmek zere Muhasebe Sorumlusu al nacakt r. irkete ait her ... / Kasa, Sanal Pos hareketlerinin, Banka Muhasebe kay tlar n n i lenmesi, KDV ... olunmas , Ayl k muhasebe kapan s recine uygun muhasebe i lemlerinin ger ekle ...
5 gün önce
 • H ND R PAZARLAMA A
 • İstanbul
... merkez ofisimizde g revlendirilmek zere n Muhasebe Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. Tan m ; n muhasebe i lemlerinin y r t lmesi ( al ... , E-ar iv ve mevzuata hakim, n Muhasebe Sorumlusu aramaktay z
7 gün önce
 • Denge Elektronik
 • İstanbul
... firmam zda g revlendirilmek zere, MUHASEBE SORUMLUSU al nacakt r. Tercihen MYO veya ... niversitelerin Muhasebe, Maliye, ktisat, letme b l mlerinden ... , 25-45 ya aras Gereksinimler: Muhasebe kay tlar n n tutulmas , T m faturalar n n ...
9 gün önce
 • Kuaforkur
 • İstanbul
... Y netim b l m nde al acak deneyimli muhasebe sorumlusu aranmaktad r. En az 5 y l irket muhasebesinde ... aranmaktad r. GENEL N TEL KLER irket Muhasebe i lemlerinde en az 5 y l ... n n i lenmesi, S f rdan irket muhasebe d zeni olu turabilecek kapasitede, E Fatura ...
5 gün önce
 • YKS Tesis Y netim Hizmetleri
 • İstanbul
... revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip "Muhasebe Sorumlusu/Help Desk Personeli" aramaktad r. Gider ... do ru olarak yap lmas , Muhasebe departman ndaki t m i leri koordine ... lisans/ n lisans b l mlerinden tercihen Muhasebe b l m nden mezun Alan nda en ...
10 gün önce
 • F BER KOZMET K DI T CARET SAN. T C. A.
 • İstanbul
... g steren irketimiz de g revlendirmek zere Muhasebe Sorumlusu aray m z mevcuttur. Gereksinimler: GENEL ... Kontrolleri gibi rutin ve yasal muhasebe s re lerine hakim, E-Fatura, E-Defter ... E- rsaliye, E-Beyanname gibi yasal muhasebe s re lerini y netebilecek ve ...
10 gün önce
 • Team Fores HR
 • İstanbul
... ofisinde g revlindirilmek zere N MUHASEBE SORUMLUSU ar yoruz. Muhasebe alan nda 2 y l ... tahsilat i lemleri ile ilgilenmek. Muhasebe ile ilgili evrak n dosyalanmas ... yerine getirmek. Gereksinimler: irketimizin n muhasebe i lemlerinin ger ekle tirilmesi, ...
4 gün önce
 • Ve z m
 • İstanbul
... s z sahibi olan m terimiz i in Muhasebe Sorumlusu aramaktay z. Genel Nitelikler Tercihen niversitelerin ... beli, Tercihen "Zirve Finansman Muhasebe" sistemini etkin bir ekilde ... mutabakatlar n sa lanmas , Muhasebe ile ilgili kanuni gereklilikler konusundaki ...
4 gün önce
 • Koza Y netim
 • İstanbul
... lar vb. tesis y netimi ) muhasebe sorumlusu olarak t m faaliyetleri eksiksiz yerine getirmek ... az n lisans mezunu olmak, Muhasebe ve n muhasebe bilgisine sahip, M teri ikayet ... yaz l mlar n kullanmay bilen, Genel muhasebe, y netim muhasebesi s re lerine h kim ...
18 gün önce