Nerede

Muhasebe uzman, İstanbul (641 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Hazar la Ecza Deposu Medikal ve kozmetik r nler
 • İstanbul
... z i in " K demli Muhasebe Uzman " aramaktay z. GENEL N TEL ... ktisat, Ekonomi vb.), * Finans ve Muhasebe alan nda en az 5 y ... n iyi derecede kullanabilen, * Genel muhasebe, finansal y netim, mali tablolar ... (Kdv-Muhtasar-Kurumlar Vergisi) * Muhasebe ve Finans M d r ...
27 gün önce
... beraber al abilece imiz Muhasebe Uzman ve n Muhasebe personeli al nacakt r ... ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda 5-6 y l deneyimli ...
11 gün önce
 • ARABA SEPET OTOMOT V B L M DANI MANLIK H ZMETLER SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... acaks n. Muhasebe Uzman Yard mc s ne yapar? Genel Muhasebe Uzman ; tekd zen ... vergi usul kanuna uygun ekilde muhasebe kay tlar n n ... n sa lanmas ndan sorumludur. Muhasebe Uzman Yard mc s n n ... i lemlerin yap lmas Genel Muhasebe Uzman ndan neler bekliyoruz? En az ...
26 gün önce
 • GRAN T SERBEST MUHASEBEC MAL M .A. .
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER AVRUPA YAKASINDA BULUNAN MAL M AV RL K RKET M Z DE VE STANBUL GENEL NDE M AV RL N YAPTI IMIZ F RMALARIN DENET M&BEYANNAME H ZMETLER NDE G REVLEND R LMEK ZERE; niversitelerin 4 y ll k letme, ktisat, ve ...
22 saat önce
 • ASKALE ECEK RET M PAZ. A .
 • İstanbul
... belirtilen nitelikleri ta yan Muhasebe Uzman aramaktay z. Muhasebe Uzman Personeli in Genel Nitelikler ... : Lisans ve n lisans mezunu Genel Muhasebe ... 3 y l deneyimli, T rk muhasebe ve vergi mevzuat h k ...
15 gün önce
 • DO AN TREND OTOMOT V T CARET H ZMET VE TEKNOLOJ A.
 • İstanbul
... l mlerinden mezun, n muhasebe ve genel muhasebe konular na h kim ... lmesi Cari hesap takibi ve muhasebe i lemlerinin y r t ... m odakl , SAP bilgisine sahip, Muhasebe Uzman tak m arkada aramaktay z ... olarak tutulmas n sa lamak, Muhasebe kay tlar na al nacak ...
19 gün önce
 • Has Aluminyum A. .
 • İstanbul
... g rev yapacak, Genel Muhasebe Uzman aray m z vard r ... Pozisyondan beklenen ana sorumluluklar : Genel muhasebe kay tlar n n ilgili ... do ru olarak tutulmas , muhasebe usul ve ilkeleri paralelinde haz ... sonra y neticisine raporlamak, Genel Muhasebe, tek d zen hesap ...
9 gün önce
 • De-Ga Otomotiv A. .
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI MUHASEBE UZMANI Grup irketlerimizden EUROBUMP OTOMOT ... revlendirilmek zere; - niversitelerin Muhasebe B l m nden mezun ... ve z m odakl , Muhasebe Uzman Yard mc s istihdam edilecektir ... . -T m genel muhasebe i lemlerinin mevzuata ve ...
18 gün önce
 • Bin Ula m ve Ak ll ehir Teknolojileri A.
 • İstanbul
... a daki zelliklere uygun bir Muhasebe Uzman aramaktay z. Tan m ; ... nda tutulmas n sa lamak, Muhasebe mevzuat , vergi mevzuat , ticaret ... i lemlerine destek vermek, muhasebe raporlar n talep edilen kriterler ... na h kim, Luca muhasebe programlar n etkin kullanabilen, ...
8 gün önce
 • Neura Ba ms z Denetim ve SMMM Ltd. ti.
 • İstanbul
... y kl klerdeki m terilere muhasebe, bordro , vergi dan ... yetkinliklere uygun 'Muhasebe Uzman ' aramaktay z. - LUCA muhasebe program nda banka ... girilmesi - Para t n muhasebe program ndan fatura ve ... b l mlerinden mezun, -Tercihen muhasebe b rosu deneyimi olan, - ...
19 gün önce
 • rem n aat Yap San. Ve Tic. A.
 • İstanbul
... al ma Ekonomisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamalar ) , - Genel Muhasebe konusunda en az ... y l deneyimi olan, - Mikro muhasebe yaz l m n bilen ... n iyi kullanabilen, K demli Muhasebe Uzman ar yoruz. MESLEK YETK ... rlanmas a amas nda , muhasebe ekibi ile beraber aktif rol ...
28 gün önce
 • Recra Consulting
 • İstanbul
... organizasyonunda g rev almak zere Muhasebe Uzman aramaktay z. En az nlisans ... mezunu (i letme, muhasebe, iktisat ) Tercihen Ticaret Lisesi ... yakas nda ikamet eden lgili muhasebe s re lerini yasal ... takip etmek, T m muhasebe s re lerinin yasal mevzuata ...
22 saat önce
 • Badge Clinic
 • İstanbul
... ofisinde g revlendirilmek zere ''Muhasebe Uzman '' aramaktay z. Aranan ... Nitelikler: niversitelerin Muhasebe, letme, Maliye vb. b ... l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda (tercihen sa ... m : irketin t m muhasebe s recinin yasal mevzuatlar er ...
2 gün önce
 • SEKT R N L DER F RMASI
 • İstanbul
... y r ten irketimize, Muhasebe Uzman olarak al acak personel al ... nacakt r. Genel muhasebe hesaplar n n tam ve ... t lmesini sa lamak, Muhasebe i lemlerinin tek d ... ve gelen faturalar n muhasebe kay tlar n n ... d zeyinde mezun olmak, Genel muhasebe alan nda en az 3 ...
5 gün önce
 • Bright Denizcilik ve Gemi letmecili i A. .
 • İstanbul
... bilimler b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda en az 8 ... deneyimli, Micro, Logo ve benzeri muhasebe programlar n kullanm , MS ... yakas nda ikamet eden Muhasebe Uzman aramaktay z. TANIMI Muhasebe kay tlar n ... hesap plan na g re muhasebe mod llerinde kay tlar ...
5 gün önce