Nerede

Nsan kaynaklar uzman, İstanbul (438 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • UFO
 • İstanbul
... nsan Kaynaklar Y netim sisteminin geli tirilmesine destek verecek nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad r. nsan Kaynaklar ... na destek verilmesi, nsan Kaynaklar Y netimi ile ... En az 2 y l nsan Kaynaklar alan nda g rev yapm , nsan Kaynaklar Y netiminin t m ...
12 gün önce
... ba ta olmak zere, nsan Kaynaklar s re ve fonksiyonlar nda ... bir zel istihdam b rosudur.Uzman kadrosu, geni aday havuzu ... orta m z i in ''Personel ve nsan Kaynaklar Uzman '' ar yoruz. irket ihtiyac ... leti im fak ltelerinden mezun) nsan kaynaklar alan nda en az 3 y ...
14 gün önce
 • DD De i im Dinamikleri Y netim Merkezi
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad r. Kurumun insan kaynaklar prosed r ve ... mlerinden mezun (End stri M h., nsan Kaynaklar Y netimi, ktisat, letme, al ma ... kileri, Psikoloji veya Sosyoloji) nsan Kaynaklar Departman s re lerinin ...
24 gün önce
 • Pelit Pastac l k ve G da
 • İstanbul
... yerle kesinde Genel M d rl k nsan Kaynaklar b l m nde g rev yapacak " nsan Kaynaklar Uzman ( e Al m)" aramaktay z. Gereksinimler ... r, pazar g n haftal k izindir. * Kurumsal irketlerde nsan Kaynaklar n n yo unluklu mavi yaka i e al ...
13 gün önce
 • LA QUINTA BY WYNDHAM
 • İstanbul
... '' 5 y ld zl otelimiz i in '' nsan Kaynaklar Uzman " ekip arkada aray m z bulunmaktad r. * ... Office programlar n etkin olarak kullanabilen, * nsan ili kileri g l , pozitif tutumlu ve ... y ksek bir tak m yesi olan, * nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad r.
17 gün önce
 • Bursa Kebap Evi
 • İstanbul
... Genel M d rl nde g rev alacak nsan Kaynaklar Uzman " ekip arkada aramaktay z. GENEL N TEL ... KLER niversitelerin lisans b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar alan nda minimum 5 y l tecr beli ...
6 gün önce
 • KRM Ma azac l k G da Tic A.
 • İstanbul
... Merkez Ofisinde al mak zere " nsan Kaynaklar Uzman " aray m z bulunmaktad r. Personel zl k i leri ve ... i e al m s re lerinin y netilmesine hakim, nsan Kaynaklar s re ve programlar n n etkin bir ...
20 gün önce
 • Dilek Grup
 • İstanbul
... de bulunan i yerimiz i in; nsan kaynaklar zl k lemleri yapabilecek nsan Kaynaklar Uzman aramaktay z. zl k i lemlerinin ...
21 gün önce
 • ET LER
 • İstanbul
... TANIMI Firmam zda g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Uzman uygun tak m arkada ar yoruz ...
22 saat önce
 • Albayrak Grubu
 • İstanbul
... i in askerlik ile ili i i olmayan, nsan Kaynaklar Uzman al nacakt r.
14 gün önce
 • ET LER
 • İstanbul
... TANIMI Firmam zda g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Uzman uygun tak m arkada ar yoruz ...
14 gün önce
 • Class Group
 • İstanbul
... faaliyet g steren firmam zda insan kaynaklar uzman g revini y r tebilecek; Dinamik ... bordro, al ma belgesi vb.), nsan Kaynaklar ve personel zl k i leri ... . Gereksinimler: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun nsan kaynaklar s re lerinde en az 2 Y l y l ...
16 gün önce
 • PNR RME TEKST L
 • İstanbul
Açıklama: Beyaz yaka / mavi yaka i e al m ve i ten k g r melerini yapmak, Personel i e giri -i ten k i lemlerinin t m kurumsal ve yasal s re lerini takip etmek, ilanlar haz rlamak, yay nlamak ve gelen ba vurular de erlendirmek, M lakat organizasyonu ...
2 gün önce
 • K RAZLI TR KO A. .
 • İstanbul
Açıklama: irket genelinde nsan Kaynaklar fonksiyonu ad na stratejik ortak olarak; departman ihtiya lar n anlamak ve gerekli aksiyonlar almak, birimlerinden ald geri bildirimler ve stratejik nsan Kaynaklar planlar do rultusunda proje ve sistemlerin geli ...
28 gün önce
 • K RAZLI TR KO
 • İstanbul
Açıklama: irket genelinde nsan Kaynaklar fonksiyonu ad na stratejik ortak olarak; departman ihtiya lar n anlamak ve gerekli aksiyonlar almak, birimlerinden ald geri bildirimler ve stratejik nsan Kaynaklar planlar do rultusunda proje ve sistemlerin geli ...
28 gün önce
 • K RAZLI TR KO
 • İstanbul
Açıklama: irket genelinde nsan Kaynaklar fonksiyonu ad na stratejik ortak olarak; departman ihtiya lar n anlamak ve gerekli aksiyonlar almak, birimlerinden ald geri bildirimler ve stratejik nsan Kaynaklar planlar do rultusunda proje ve sistemlerin geli ...
28 gün önce
 • Adem Do ruer Hukuk B rosu
 • İstanbul
Açıklama: Tan m AVM DOSYALARININ TAHS LATINI GER EKLE T REN HUKUK B ROMUZDA NSAN KAYNAKLARI DEPARTMANINDA G REV ALACAK NSAN KAYNAKLARI UZMANI ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR. nsan Kaynaklar n n ba ta Se me & Yerle tirme ve Performans y netimi olmak zere ...
bir gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
Açıklama: nsan kaynaklar s re lerinin iyile tirilmesi ve sistem geli tirme al malar nda bulunmas , Sorumlu oldu u s re ler ile ilgili raporlar n haz rlanmas , G rev tan mlar n n olu turulmas , T m personelle performans toplant lar n n yap lmas ve ...
17 gün önce
 • PERA MA AZACILIK
 • İstanbul
Açıklama: Departman ve ubelerin talepleri do rultusunda kariyer portallar nda i ilanlar n n olu turulmas ile takibini sa lamak, i ba vurular n de erlendirmek ve m lakat s re lerinde rol alarak i e al m s recini y netmek, Personel i e giri ve i ten k s re ...
14 gün önce
... , Uzman /Uzman Yard mc s aramaktay z Gereksinimler: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun Tercihen nsan kaynaklar departman ...
6 gün önce