Nerede

Nsan kaynaklar uzman, İstanbul (251 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • REFORM PHARMA LA K MYA GIDA KOZMET K T CARET SANAY ANON M RKET
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI nsan Kaynaklar Uzman stanbul Anadolu Yakas nda, ... a a daki niteliklere sahip " nsan Kaynaklar Uzman " aray m z bulunmaktad r ... , prezantabl, disiplinli, dikkatli, nsan Kaynaklar n n i e al ... n n sa lanmas , nsan Kaynaklar departman n n kurulmas ...
20 gün önce
 • stanbul Geli im niversitesi
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s ... b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s pozisyonunda ... derecede ngilizce bilen, nsan Kaynaklar alan nda kariyer hedefleri ... neticisine raporlama yapabilen, " nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s " aray ...
bir gün önce
 • Banta Nakit ve K ymetli Mal Ta ma ve G venlik H
 • İstanbul
... d rl m zde " nsan Kaynaklar Uzman (Kalite Sistemleri) " olarak ... nsan Kaynaklar kapsam ndaki veri i leme, analiz ve raporlama nsan Kaynaklar ... sa lamada destek olmak nsan Kaynaklar departman n n ... platformlara yatk nl k nsan Kaynaklar ile ilgili sistem, politika ...
14 gün önce
 • elebi Hizmet G da letmeleri Turizm San. ve Tic
 • İstanbul
... olarak g rev alacak " nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad ... nde tecr beli. TANIMI nsan Kaynaklar Yetenek Y netimi alan ... ve analiz etmek, Periyodik nsan Kaynaklar raporlar n ve sunumlar ... n haz rlamak, nsan Kaynaklar sistemlerinin kurulmas ve hayata ...
15 gün önce
 • UFO
 • İstanbul
... tirilmesine destek verecek nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad r. nsan Kaynaklar s re ... olu turulmas na destek verilmesi, nsan Kaynaklar Y netimi ile ilgili g ... 2 y l nsan Kaynaklar alan nda g rev yapm , nsan Kaynaklar Y netiminin t ...
bir gün önce
 • CreatorStation Yetenek Y netimi Hizmetleri A
 • İstanbul
... n n lider firmas CreatorStation nsan Kaynaklar Uzman Ar yor. CreatorStation G zellik ... al m deneyimine sahip nsan Kaynaklar Uzman ar yoruz. Gereksinimler nsan Kaynaklar Y netimi alan ... n n g ncellenmesi. Nitelikler nsan Kaynaklar Y netimi alan nda lisans ...
5 gün önce
 • LV Ayakkab Deri ve Tekstil r nleri San.ve Tic.A.
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI NSAN KAYNAKLARI UZMANI LV ayakkab retim ve ... KASINDA g revlendirilmek zere NSAN KAYNAKLARI UZMANI aray m z mevcuttur. ... itimlerini ger ekle tirmek nsan Kaynaklar yla ilgili g ncel ... End striyel r nler Departman: nsan Kaynaklar al ma ekli : S ...
10 gün önce
 • AYDIN KURUYEM SANAY VE T CARET A. .
 • İstanbul
... Genel Merkezimizde g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Uzman ar yoruz. GENEL N TEL ... metotlar n takip eden, TANIMI nsan Kaynaklar sistemlerine ili kin ihtiya analizi ... , Haftal k ve ayl k nsan Kaynaklar Anahtar Performans G stergeleri raporlamalar ...
12 gün önce
 • P nar Su ve ecek
 • İstanbul
... ehir ofisinde g revlendirmek zere, NSAN KAYNAKLARI UZMANI aramaktad r. GENEL N TEL ... iyi derecede kullanabilen, Tercihen SAP nsan Kaynaklar Mod l bilgisine sahip, Seyahat ... lerini y netmek. Sorumlulu undaki nsan Kaynaklar s re leri ile ilgili olarak ...
13 gün önce
 • KO AK FARMA LA VE K MYA SAN.A. .
 • İstanbul
... da bulunan Genel Merkezinde nsan Kaynaklar M d rl nde ... n e itim veren ; " nsan Kaynaklar , al ma Ekonomisi, letme ... l mlerinden mezun, Tercihen nsan Kaynaklar alan nda y ksek ... Askerlik g revini tamamlam , nsan Kaynaklar Uzman /Uzman Yard mc s ekip arkada ...
15 gün önce
 • AVRUPA TEKST L Kozmetik A. .
 • İstanbul
... ekle tirecek ve y netecek NSAN KAYNAKLARI UZMANI aramaktay z. Temel Sorumluluk: Grup ... do rultusunda; insan kaynaklar hedef ve stratejilerini belirlemek, nsan kaynaklar b t esini ... ilgili b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar n n e itli fonksiyonlar ...
16 gün önce
 • HR SATI AKADEM S E T M DANI MANLIK VE NSAN KAYNAKLARI T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... a a daki niteliklere sahip " nsan Kaynaklar Uzman " aray m z bulunmaktad ... en az 3 y l deneyimli, nsan kaynaklar departman n n kurulmas na ... becerilerine sahip, Tan m nsan kaynaklar vizyon ve politikas n n ... n n sa lanmas , nsan Kaynaklar departman n n kurulmas na ...
22 gün önce
 • Gelecek Varl k Y netimi A. .
 • İstanbul
... Lideri olan irketimizin nsan Kaynaklar ekibinde g revlendirilmek zere " nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s ... ve/veya nsan Kaynaklar alan nda Y ksek Lisans yapm , nsan Kaynaklar alan nda ... m arkada ar yoruz. TANIMI nsan kaynaklar y netim sistemlerinin geli tirilmesi ...
23 gün önce
 • TEMMUZ TEM ZL K KOZMET K GIDA KIRTAS YE N .SAN.VE T C.A. .
 • İstanbul
... KLER niversite lisans mezunu, nsan Kaynaklar alan nda en az ... becerisi y ksek, nsan kaynaklar departman n n kurulmas ... eden nsan Kaynaklar Uzman al nacakt r. N TANIMI nsan kaynaklar vizyon ... geli tirmek ve uygulamak, nsan kaynaklar y netimine ili kin ...
bir gün önce
... nde g revlendirilmek zere Merkez nsan Kaynaklar Uzman ar yoruz. niversitelerin ilgili b ... temposuna ayak uydurabilecek TANIMI Merkez nsan Kaynaklar Birimine ba l olarak, Mecidiyek ... zaman nda yap lmas Merkez nsan Kaynaklar ile ilgili raporlar n, duyurular ...
5 gün önce