Nerede

Retim eleman, İstanbul (3471 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MY STAFF NSAN KAYNAKLARI
 • İstanbul
... r nde hijyen r nleri retimi sa layan fabrikam z i in retim eleman aray m z vard r. ... G rev Tan m , Sorumluluk ve Yetkiler : retim sorumlusu taraf ... do rultusunda retim i lemlerini ger ekle tirmek, retimle ilgili problemleri ...
4 gün önce
 • Gi Group
 • İstanbul
... n yapmakta oldu umuz m terimiz i in " retim Eleman " aray m z bulunmaktad r . Gereksinimler: ... Vardiyal al maya uyumlu, retim sorumlusu taraf ndan verilen planlar ... do rultusunda retim i lemlerini ger ekle tirmek, retimle ilgili problemleri ...
8 gün önce
 • Tk s Bl nds Perde retim
 • İstanbul
Açıklama: Katlamal , Jaluzi, Stor Perde retimi yapan fabrikam zda al mak ... m a a da belirtilmi olan bay/bayan retim eleman istihdam edilecektir. -Tercihen meslek lisesi ... ime a k, dikkatli, pratik ve hevesli, retim eleman ar yoruz. Servis G zergah :Ayd ...
22 saat önce
 • Tapeko Decor Tasar m L m ted S rket
 • İstanbul
... LIMITED SIRKETI taraf ndan retim eleman (e itimli) pozisyona eleman al nacakt r. Hadi tan ... amac : Foto raf duvar ka d retimi. stanbul Pendik lokasyonunda al mak ... . Yap lmas gerekenler: irket ve retim standartlar na g re i yapmak; Duvar ...
4 gün önce
 • Alterna G da
 • İstanbul
... sekt r nde faaliyet g steren firmam z n retim departmanlar nda g revlendirilmek zere a a daki ... ve/veya Vas fs z retim Eleman ihtiyac m z bulunmaktad r. retim sekt r nde al m ,( ... Kumburgaz g zergahlar evresinde ikamet eden, retim hatlar nda al abilecek Bay ...
8 gün önce
 • Tk s Bl nds Perde retim
 • İstanbul
Açıklama: Stor ve Jaluzi Perde retimi yapan fabrikam zda al mak ... m a a da belirtilmi olan bay/bayan retim eleman istihdam edilecektir. -Askerlik ile ili ... ime a k, dikkatli, pratik ve hevesli, retim eleman ar yoruz. Servis G zergah :Ayd ...
11 gün önce
 • Nerteks plik San. ve tic. a. .
 • İstanbul
... B l m Sorumlusunun vermi oldu u talimatlar ve retim prosesine g re Makinelerde Sar m-Aktar ... . Aranan Nitelikler plik Boyahane-Sar m retim Fabrikam z n retim Eleman i in arad m z Kriterler; Tekstil ...
8 gün önce
 • Gi Group
 • İstanbul
... r nde faaliyet g steren m terimiz i in " retim Eleman " pozisyonunda aray m z mevcuttur. Gereksinimler: * Lise ... a) lokasyonuna gidip gelebilecek * S v toz retim sahas nda retim-kar t rma, dolum, paketleme ...
8 gün önce
 • ET N GROUP
 • İstanbul
₺5.000 aylık
... ya aras En az ilk retim mezunu Bay Tercihen askerlik hizmetini ... y, orlu, Esenyurt b lgelerinde ikamet eden retim Eleman aramaktay z. ALI MA ARTLARI al ... , Hafta sonu tatil) al lacak B l m : retim Maa : 5000 TL + Mesai creti ...
9 gün önce
 • Asistanik nsan Kaynaklar
 • İstanbul
Açıklama: Dan manl n yapt m z Arnavutk y Had mk y'de bulunan boya fabrikam za boya retim eleman aranmaktad r. Asgari cret+800 TL yemek eki+servis+SSK al ma saatler 09:00-15:00 Gereksinimler: lk retim ve zerinden mezun olmak. Enerjik olmak.
5 gün önce
 • Gi Group
 • İstanbul
... r nde faaliyet g steren i orta m z i in " retim Eleman " aray m z bulunmaktad r. En az Lise ... mezunu (tercihen E.M.L. veya M.Y.O mezun) Tercihen retim (Plastik, ekstr zyon ) tecr besi ...
8 gün önce
 • Dene Teknoloji A. .
 • İstanbul
... i, test, kalite kontrol, paketleme, gibi t m retim alanlar nda al abilecek, Kendi ... n, Avrupa yakas nda ikamet eden, retim eleman 2 ki i i e al nacakt ...
11 gün önce
 • PARFUMANE PARFUM VE M ZEC L K A.
 • İstanbul
Açıklama: PARFUMANE, parf m n miras ve k lt r nde muhte em bir yolculuk yaratan bir parf m galerisi ve ma azas d r Tarihi rezonanslardan ilham alan Parfumane, do al ve kaliteli malzemelerle tasarlanm unutulmaz kokularla otantik anlar g zler n ne seriyor ...
18 gün önce
 • Me hur Kire burnu F r n
 • İstanbul
Açıklama: G da sekt r nde faaliyet g steren firmam zda retim departmanlar nda g revlendirilmek zere a a daki niteliklere sahip retim Elaman ihtiyac m z bulunmaktad r. Gereksinimler: retim sekt r nde al m (G da sek r nde tecr beli) Gerekli hijyen ko ullar ...
5 saat önce
 • Fatih k e
 • İstanbul
Açıklama: Ayakkab yan sanayi retim sekt r nde faaliyet g steren firmam za retim birimimizde al mak zere vas fl / vas fs z retim elemanlar al nacakt r. -En az ilkokul mezunu, -Vardiyal ve mesaili d zende al abilecek, -Askerlik hizmetini tamamlam , - ...
10 gün önce