Nerede

Sat destek uzman, İstanbul (90 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Zebra Elektronik A. .
 • İstanbul
... , a a daki niteliklere sahip Sat Destek Uzman aray m z bulunmaktad r ... ilgili b l mlerinden mezunu, Sat destek s re lerinde en az 2 y ... H SEBEB N TEL KLER Sat destek tecr besi olan, Microsoft Navision ... lgelere yak n ikamet eden "Sat Destek Uzman " aramaktay z.
7 gün önce
 • Gizli Firma
 • İstanbul
... N TEL KLER VE TANIMI Sat Destek Uzman pozisyonunun yetki ve sorumluluklar ... m n ger ekle tirmek Sat Destek Uzman nda olmas gereken zellikler ... nikasyon sekt r nde, sat destek ve bayi y netimi konular ... n ileri seviyede kullanabilen Sat Destek Uzman ar yoruz.
8 gün önce
 • Gizli Firma
 • İstanbul
... N TEL KLER VE TANIMI Sat Destek Uzman pozisyonunun yetki ve sorumluluklar ... m n ger ekle tirmek Sat Destek Uzman nda olmas gereken zellikler ... nikasyon sekt r nde, sat destek ve bayi y netimi konular ... n ileri seviyede kullanabilen Sat Destek Uzman ar yoruz.
30 gün önce
 • Jotun Boya
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere "Sat Destek Uzman Yard mc s /Uzman " ar yoruz. ... vb. haz rlanmas na destek vermek, Sat sonras tahsilat s recinde ... tutulmas na destek olmak, Sat M d r , sat sorumlusu ve ... ileti imde kullan lacakt r) Sat destek alan nda tercihen 1 y ...
bir gün önce
 • letgo
 • İstanbul
... olma heyecan n imdiden hisseden Sat Destek Uzman ar yoruz. Rol, letgo oto ... sonu odakl bir ekip yesidir. Sat Destek Uzman , Lokasyon M d r ne ... yeni sat stratejilerini uyarlamak Sat s re leri ve evrak takibi konusunda ekibe destek ...
22 gün önce
 • LETGO MOB L NTERNET SERV SLER VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... olma heyecan n imdiden hisseden Sat Destek Uzman ar yoruz. Rol, letgo oto ... sonu odakl bir ekip yesidir. Sat Destek Uzman , Lokasyon M d r ne ... yeni sat stratejilerini uyarlamak Sat s re leri ve evrak takibi konusunda ekibe destek ...
23 gün önce
 • RANDSTAD SEARCH ANDSELECTION PER SE VE YER LTD T
 • İstanbul
... m z i in " Sat Destek Uzman " aray m z bulunmaktad ... Tan m Destek verdi i Sat Uzman n asiste edecek, Sat alan n ... daha verimli hale getirecek al malara destek ... olacak, Gerekti inde raporlamalara destek verecek, Randstad ...
bir gün önce
 • ACME TEKST L SAN. VE DI T C.A.
 • İstanbul
... /Be ikta lokasyonu i in Sat Destek Uzman /Uzman Yard mc s aray m ... Bilimler Fak ltesinden mezun, Sat Operasyon veya Sat Destek s re lerinde en az ... nleri sekt r nde Sat Operasyon veya Sat Destek s re lerinde deneyimli, MS ...
5 gün önce
 • KARDE ELEKTR K SAN.VE T C.A .
 • İstanbul
... firmam z i in Sat Destek Uzman pozisyonunda de erlendirilmek zere ... n gruplar nda teknik konularda destek olmak, (gerekti inde yurt ... erek, maille erek teknik destek almak), M teriler taraf ... ve kampanya takiplerini yapmak, Sat sonras m teri problemleri ile ...
bir gün önce
 • GLORY DI T CARET SANAY L M TED RKET
 • İstanbul
... a a da belirtilen zelliklerde 'Sat Destek Uzman ' al nacakt r. Lisans ... raporlanmas , Ba l bulunulan sat temsilcilerinin takdiri do rultusunda, yeni ... Sat ekibimizde sat ve pazarlama s re lerinde g revlendirilecek, sorumluluk sahibi 'Sat Destek Uzman ' ...
2 gün önce
 • Elma Bas m Yay n ve let. Hiz.San. Tic.Ltd. ti.
 • İstanbul
... alan nda deneyimli HRACAT SATI DESTEK UZMANI aray m z bulunmaktad ... iyi olan; Tercihen Sat ve/veya Sat Sonras destek konular nda tecr ... recini takip etmek; hracat sat destek s re lerini ilgilendiren konularda ... gerekli koordinasyonu sa lamak. Sat B l m ile ...
13 gün önce
 • Winsa
 • İstanbul
... d n m konular nda uzmanla m t r. 2001 y l ... stanbul B lge Sat M d rl 'nde " Sat Destek Uzman " olarak g revlendirilmek ... BF b l mlerinden mezun , Sat destek alan nda en az 3 y ...
14 gün önce
 • OPKON OPT K ELEKTRON K KONTROL SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... nda g rev alacak Sat Geli tirme Uzman / Sat Destek Uzman pozisyonumuz i in al ... geli tirmeye y nelik pazarlama/sat s recinde etkin rol ... z mler geli tirilmesi, Sat ve sat sonras m teri taleplerine ... b l mlerinden mezun, Sat Destek ya da Sat Geli tirme alan nda ...
17 gün önce
 • NKA ULUSAL ST HDAM ORG. VE NSAN KAYN.TUR.LTD.
 • İstanbul
... orta m z i in Sat Destek Uzman ar yoruz. ARANAN N TEL ... : Tercihen niversite Mezunu, Kurumsal sat destek veya tele sat ve randevu konusunda 2 y ... , Sat Ekibinin teklif, s zle me ve randevu s re lerine destek olmak ... im ve koordinasyon sa lamak, Sat m d r ne d ...
26 gün önce
... , Aperatif olarak 1-3 y ll k sat deneyimi olan veya i i ... ile ilgili s re lere destek verecek, Sat sonras t m ofis ... s re leri raporlayacak Marka birlikleri Sat Destek Uzman ar yoruz. SEN NELER BEKL ... sana ilk haftalar nda devaml destek olacak bir Buddy! Her sene ...
28 gün önce