Nerede

Sat uzman, İstanbul (4653 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... m z kurumsal firmam z i in Sat Uzman ve Saha Sat Uzman aray m z bulunmaktad r. Banka veya ... #i bul #i f rsat #sahasat #sahauzman #sat uzman #t rkiye #ankara #bursa #kocaeli ... #istanbul #i#i inolsun #sat #sati #HR #insankaynaklar #insankaynaklari ...
9 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... m z kurumsal firmam z i in Sat Uzman ve Saha Sat Uzman aray m z bulunmaktad r. Banka veya ... #i bul #i f rsat #sahasat #sahauzman #sat uzman #t rkiye #ankara #bursa #kocaeli ... #istanbul #i#i inolsun #sat #sati #HR #insankaynaklar #insankaynaklari ...
9 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... m z kurumsal firmam z i in Sat Uzman ve Saha Sat Uzman aray m z bulunmaktad r. Banka veya ... #i bul #i f rsat #sahasat #sahauzman #sat uzman #t rkiye #ankara #bursa #kocaeli ... #istanbul #i#i inolsun #sat #sati #HR #insankaynaklar #insankaynaklari ...
15 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... m z kurumsal firmam z i in Sat Uzman ve Saha Sat Uzman aray m z bulunmaktad r. Banka veya ... #i bul #i f rsat #sahasat #sahauzman #sat uzman #t rkiye #ankara #bursa #kocaeli ... #istanbul #i#i inolsun #sat #sati #HR #insankaynaklar #insankaynaklari ...
23 gün önce
 • HERA K
 • İstanbul
... zel istihdam b rosudur. Uzman kadrosu, geni aday havuzu ... i in, sahada g rev alacak Kurumsal Sat Uzman /Sorumlusu" ar yoruz. r n ve ... En az 2 y l kurumsal sat alan nda sahada deneyimli olan ... PowerPoint) programlar na hakim, Sat alan nda kariyerini ilerletmek ...
9 gün önce
 • HERA K
 • İstanbul
... zel istihdam b rosudur. Uzman kadrosu, geni aday havuzu ... orta m z i in, "Tele Sat Uzman " ar yoruz. Yurti i hastalara gerekli ... re bildirimlerinin anlat larak, aktif sat n sa lanmas , Hizmet ... kuvvetli, M teri memnuniyeti ve sat odakl al ma prensibini benimsemi ...
9 gün önce
 • HERA K
 • İstanbul
... bir zel istihdam b rosudur. Uzman kadrosu, geni aday havuzu ve ... ba l g rev almak zere hracat Sat Uzman ar yoruz. Yurt d m teri ... sa lamak, Mevcut m terilerin sat hacimlerini artt rmak, M teriler ... ( letme, M hendislik vb.), hracat Sat alan nda minimum 1 y l tecr ...
9 gün önce
 • YK Holding A. .
 • İstanbul
... sorumluluklar yerine getirmek zere "Saha Sat Uzman " aray m z bulunmaktad r. Belirlenen kriterler do ...
20 gün önce
 • Osmanl Kal p Makina
 • İstanbul
... i in askerlik hizmetini tamamlam , hracat Sat Uzman Al nacakt r.
25 gün önce
 • YK Holding A. .
 • Çatalca
... sorumluluklar yerine getirmek zere "Saha Sat Uzman " aray m z bulunmaktad r. Belirlenen kriterler do ...
27 gün önce
 • Ayayd n Miroglio
 • İstanbul
... detaylar a a da payla lan Showroom Sat Uzman pozisyonu i in yeni bir ekip ... MYO mezunu Toptan ve Showroom sat konusunda en az 4 y l deneyimli MS ...
9 gün önce
 • Rightnowdt
 • İstanbul
... faaliyet g steren firmam z i in Ofis i Sat Uzman aray m z bulunmaktad r. N TANIMI Projeci ve ... proje takibi yaparak, tekliflendirme ve sat prosesini ger ekle tirmek. ARANAN ...
19 gün önce
 • Po an Lojistik
 • Ataşehir
... : Uluslararas karayolu ta mac l hizmetlerinde sat ve pazarlama yap lmas , Yurti ... , Tak m al mas na uygun sat uzman aramaktay z.
20 gün önce
 • Ttr Bili im Hizmetleri
 • İstanbul
... z i in, -M teriler ile sahada kurumsal sat g r meleri ger ekle tirecek, tercihen ... , - Yeniliklere a k, - Kariyer hedefleyen, - Portf y sahibi, - Sat sonras nda da m teri ili ... , - S rekli birlikte al aca m z, Kurumsal Sat Uzman aray m z mevcuttur. al maya ba ...
9 saat önce
 • Faveo Dan manl k
 • İstanbul
... i orta firmam z ad na " hracat Sat Uzman " pozisyonunda aday aray m z bulunmaktad ... ve t bbi r nler i in sat ve pazarlama faaliyetlerinin y r t lmesi, ... ve irketin temsil edilmesi, Sat hedeflerine ula lmas ve m ... nda en az 4 y l sat tecr besi (Tercihen la Sekt ...
4 gün önce