Nerede

Sosyal medya uzman, İstanbul (152 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • NEKAR SA LIK A. .
 • İstanbul
... TANIMI Dijital ve Sosyal Medya Uzman Kurumlar m z n sosyal medya hesaplar na i ... lanmas nda g revlendirilmek zere "Sosyal Medya Uzman " aray m z bulunmaktad r ... nda rapor haz rlama Sosyal medya trendlerini takip etmeSosyal medya ana rakiplerin faaliyetlerini ...
18 gün önce
 • ATOM B L M B LG SAYAR ELEKTRON K GER D N M T
 • İstanbul
... firmam zda g revlendirmek zere Sosyal Medya Uzman ekip arkada aray m z ... i erikler yazabilen ve sosyal medya proje fikirleri retebilen, Sosyal medyada takip i say ... gerekli aksiyonlar hayata ge irecek, Sosyal medyadaki geli melerin ve rakiplerin dijitaldeki ...
2 gün önce
... al mak zere tecr beli sosyal medya uzman aramaktay z. Genel nitelikler; En ... olan ileti im stratejilerini belirlemek. Sosyal medyada yay nlanacak sat ve pazarlama ... n takibi, analizi ve raporlamas Sosyal medya trendlerini g zlemleyerek yenilikler ile ...
23 gün önce
 • ATOM B L M B LG SAYAR ELEKTRON K GER D N M T
 • İstanbul
... en az bizim kadar heyecanl Sosyal Medya Uzman ekip arkada aray m z ... i erikler yazabilen ve sosyal medya proje fikirleri retebilen, Sosyal medyada takip i say ... gerekli aksiyonlar hayata ge irecek, Sosyal medyadaki geli melerin ve rakiplerin dijitaldeki ...
23 gün önce
 • Nova Fashion Group
 • İstanbul
... a daki niteliklere sahip "Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad ... sosyal medya kanallar n n y netimi konusunda tecr beli, Sosyal medya ... ve i erikler retmek, Sosyal medyada yap lan etkinliklerin olu ... n n takibi yapmak, Sosyal medya etkinlikleri i in planlama ...
3 gün önce
 • Okuyucular G da Turizm Kozmetik n aat San.Tic.Ltd
 • İstanbul
... Departman nda Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman olarak g rev yapacak ekip ... n rl n sosyal medya ara lar ile artt rmak, Sosyal medya stratejilerinin belirlenmesi ... konseptlerin tasar mlar n uygulayabilecek, Sosyal medyadaki geli meleri, yenilikleri takip ...
5 gün önce
 • T rkiye Ye ilay Cemiyeti
 • İstanbul
... Genel Merkezimizde istihdam etmek zere Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad r ... hedefleri, kurumsal ileti im ve sosyal medya rehberlerine uygun olarak y netilmesi ... haz rlanmas ve payla lmas Sosyal medya fenomen / blogger / vlogger ili kilerinin ...
7 gün önce
... Pazarlama Ve Sosyal Medya Uzman A klamas Firmam z b nyesinde "Sosyal Meyda Uzman " ... Grafik tasar m programlar kullanabilen, Sosyal medya trendlerini takip ederek yarat c ... t m etkinliklerde sosyal medya s re lerine destek olunmas , Sosyal medya mecralar nda ...
11 gün önce
 • zel Erdem Hastahaneleri
 • İstanbul
... kitle kimli i analiziyle sosyal medya stratejisi olu turmak ve ... d zeltme yay nlamak, Sosyal medya pazarlama plan , editoryal takvim ... i birli i yapmak, Sosyal medya trendlerine hakim olmak. Tercihen ... tarihine uygun al an. Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad r ...
14 gün önce
 • KAF TECHNOLOGY F NANS YATIRIM T CARET VE B L M ANON M RKET
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI Sosyal Medya Uzman Yapay zeka sistemleri ... steren irketimiz i in Sosyal Medya Uzman aray m z ... bilgi sahibi Sosyal medya stratejisi olu turabilen ve sosyal medya ara ... , Figma, indesign vb.) Sosyal medya kampanya model / mekanizmalar na ...
18 gün önce
 • SAW TEKST L VE DI T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... kampanyalar n y netimini yapmak, -Sosyal medyada yeni trendleri takip etmek, -K ... medya i birliklerini geli tirme, -Sosyal medya reklam kampanyalar n n y netimi, -Sosyal medya ... leyen kadrosunda istihdam edilmek zere; Sosyal Medya Uzman Ve erik reticisi olarak g ...
20 gün önce
 • Y KSEL SERAM K SAN. VE T C. A.
 • İstanbul
... , E-T CARET ve SOSYAL MEDYA UZMANI aramaktay z. ve d ... bir E-T CARET ve SOSYAL MEDYA Uzman aramaktay z. TANIMI niversitelerin ... Hepsiburada, N11, GittiGidiyor) ve sosyal medya hesaplar n n y netimi ... kullanabilen. Markam z n sosyal medya hesaplar ndan payla aca ...
25 gün önce
 • ABC TIP SA LIK SPOR MLZ. TEKST L TUR ZM N .SAN.V
 • İstanbul
... niteliklere sahip "Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman " aramaktay z. Not: Servis g ... netmek, promosyonlar d zenlemek ve sosyal medya hesaplar na eri imi art ... , video, reklam, sosyal medya, ileti im) planlar olu turmak, Sosyal medya ve dijital pazarlama ...
10 gün önce
 • Bak n Kozmetik
 • İstanbul
... zere E-Ticaret Sosyal Medya Uzman aranmaktad r. Tan m ; Sosyal medya hesaplar nda payla ... videosu gibi sosyal medya payla mlar n n yap lmas , Sosyal medya hesaplar na ... becerisi y ksek, E-Ticaret Sosyal Medya Uzman aranmaktad r. Ekstra Tercih Nedenleri ...
12 gün önce
 • E ri ay r Organik Ar r nleri
 • İstanbul
... ve mecra dinamiklerini bilen ve sosyal medya kampanya model/mekanizmalar na h ... : Sosyal medya stratejisi olu turma ve sosyal medya ara lar ndaki trendleri takip etmek, Sosyal medya ... y/ stanbul ofisinde al acak Sosyal Medya Uzman aray m z mevcuttur.
21 gün önce