Nerede

Sosyal medya uzman, İstanbul (279 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... markan n sosyal medya uzman , y neticisi olarak hizmet veren), Piyasadaki sosyal medya izleme ara ... Dijital ileti im ve sosyal medya kanallar n etkin ekilde kullanabilen ... . Gereksinimler: Ajans m terilerinin sosyal medya hesaplar ndan sorumlu olacak, hesab ...
bir ay önce
 • STANBUL DUDULLU ORGAN ZE SANAY B LGES
 • İstanbul
... almak zere, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan m , ... analizlerinin yap l p sunulmas , Sosyal medya zerinden gelen t m sorular n ... yetkililere iletilmesi ve cevaplanmas , Sosyal medya trendlerinin g zlemlenmesi ve yenilikler ...
bir ay önce
 • Aster Textile
 • Çatalca
... Genel Merkez'inde g revlendirilmek zere Sosyal Medya Uzman aramaktay z. niversitelerin ilgili b l ... , TANIMI E-ticaret markam z n resmi sosyal medya hesaplar n n i erik y netimini ve ... im stratejilerinin belirlenmesi, Sosyal medyada yap lan etkinliklerin olu ...
22 gün önce
 • Ayshan Moda
 • İstanbul
... Toptan ve Perakende firmalar m z i in 'Sosyal Medya' uzman i arkada aray m z bulunmaktad r. Tan m ... , leti im stratejileri do rultusunda sosyal medya i erik plan n olu turulmas ... n n sa lanmas , Sosyal medyada yay nlanacak Influencer marketing kampanyalar ...
18 gün önce
 • Dijital World Teknoloji Anonim irketi
 • İstanbul
... merkez mizde g revlendirilmek zere sosyal medya uzman aranmaktad r. Gereksinimler: Sosyal medya hesaplar n n y netimi ve ... n ger ekle tirebilecek, irket ve sosyal medya k lt r ne hakim, V deo ... , Edlus,Final cut vb.) Sosyal medya reklam ve algoritmalar na dair ...
26 gün önce
 • bir iz bir fikir
 • Bahçelievler
... : +Sosyal medya i erik y netiminde, dijital ajanslarda en az 1 y l deneyimli, +Sosyal medya planlama ... ve raporlama s re lerini bilen, +Sosyal medya trendlerini ve ... ara t rma becerileri g l sosyal medya uzman ar yoruz.
17 gün önce
 • Yenibiri nsan Kaynaklar Hizmetleri, Dan manl k ve Yay nc l k A. .
 • İstanbul
... destek olacak Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman ar yoruz. Pandemi s resince ... ve Meta reklam panellerini kullanabilen, Sosyal Medya y netimi yapabilecek; ayl k plan ... , Ayl k dijital pazarlama ve sosyal medya hedeflerine uygun raporlar n haz rlanmas ...
19 gün önce
 • bir iz bir fikir
 • Bahçelievler
... : +Sosyal medya i erik y netiminde, dijital ajanslarda en az 1 y l deneyimli, +Sosyal medya planlama ... ve raporlama s re lerini bilen, +Sosyal medya trendlerini ve ... ara t rma becerileri g l sosyal medya uzman ar yoruz.
27 gün önce
 • ANAB L M E T M KURUMLARI
 • İstanbul
... : Tan m ''Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman '' Aranan Nitelikler Kurumumuz b nyesinde ... sorumlu olacak, strateji belirleyecek yetkinlikte, Sosyal Medya ve blog sayfas y netimi ... y r tebilen "Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzman " aranmaktad r.
20 saat önce
Açıklama: Pazarlama leti imi ve Sosyal Medya Uzman 35 y l a k n bir s redir sekt r ... zere Pazarlama leti imi ve Sosyal Medya Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan m irketimizin ... tasar m i lerini y netecek ve t m sosyal medya hesaplar i in i erik haz rlayacak ...
27 gün önce
 • Reksper Medya Bili im Teknolojileri San. Ve Tic.
 • İstanbul
Açıklama: Sosyal Medya'da milyonluk sayfa y netimi yapacak, g ... ortam nda al mak zere Sosyal Medya Uzman aramaktad r.
20 gün önce
 • Bellona Kardesler Mob lya
 • İstanbul
... ma arkada aramaktay z. -Tecr beli Sosyal Medya Uzman / Grafiker - G ler Y zl - Esnek al ...
13 gün önce
 • Burak Mukaddes Mekanlar
 • İstanbul
Açıklama: tan m : - Web sitesi i in i erik geli tirmek - Dijital mecrada dernek ileti im stratejilerinin geli tirilmesi, - Derne e ait sosyal medya hesaplar n n y netilmesi ve i eriklerinin - - geli tirilmesi ile t m ak n izlenmesi, - Dijital Medya reklam ...
23 gün önce
 • Burak Mukaddes Mekanlar
 • İstanbul
Açıklama: tan m : - Web sitesi i in i erik geli tirmek - Dijital mecrada dernek ileti im stratejilerinin geli tirilmesi, - Derne e ait sosyal medya hesaplar n n y netilmesi ve i eriklerinin - - geli tirilmesi ile t m ak n izlenmesi, - Dijital Medya reklam ...
23 gün önce
 • Gloria Jean's Coffees Turkey
 • İstanbul
Açıklama: Sosyal medya ve dijital pazarlama alan nda en az 2 y l i tecr besine sahip, Ara t rmay seven, yarat c , yeni fikirler geli tirebilen, g rsel alg s y ksek, Grafik programlar na hakim olan, Stratejiye ve hedef kitleye uygun i erikleri ve sosyal ...
27 gün önce