Nerede

Teknik ressam, İstanbul (1368 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • Teknonorm M hendislik
 • İstanbul
Açıklama: Teknik Ressam Teknonorm, merkezi Kurtk y de ... zere tecr beli, tecr besiz " Teknik Ressam " aramaktay z. GENEL N TEL KLER ... hakim ve etkin kullanan, Teknik resim ve kat model olu turma ... gibi i lemleri yapabilecek, Teknik resim okuma, 2D ve 3D izim ...
27 gün önce
 • Ert rk Makine
 • İstanbul
... reten firmam zda g revlendirmek zere " Teknik Ressam " aramaktay z. Gereksinimler: - Tercihen Makine ... l m nden mezun, - Teknik resim kurallar n bilen ve iyi derecede teknik resim okuyabilen, - malat tecr ... g zergah nda ikamet eden "teknik ressam" al nacakt r.
16 gün önce
 • Tanr ver M messillik Makina
 • İstanbul
₺8.500 aylık
... izim yaz l mlar n kullanabilen Makine/Teknik Ressam al nacakt r. yi derecede SOL ... i in l mler, tasar m fikirleri ve teknik zellikler hakk nda ayr nt ... y r tmek Mevcut r nler zerinde l m yaparak teknik l ler kartmak, retilecek r nlerin 2D ...
13 gün önce
 • Yasa Makina
 • İstanbul
... SOLID programlar na hakim, leri derecede teknik resim l me ve resimleme bilgisine sahip ... d nce yap s na sahip, TEKN K RESSAM aranmaktad r.
42 saniye önce
 • Sanitasyon Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret
 • İstanbul
Açıklama: sakl da bulunan fabrikam zda g revlendirilmek zere bayan Teknik Ressam al nacakt r. Makine teknikeri veya makine m hendisi olmas tercih sebebidir. sakl , H seyinli, merli, Ta delen, ekmek y istikametine servis mevcuttur.
11 gün önce
 • Teknoser Serac l k A: .
 • İstanbul
... imalat yapmaktay z. Firmam za Makine Teknik Ressam aray m z bulunmaktad r. Servisimiz vard r. Cumartesi ...
14 gün önce
 • ETA LASER METAL LEME MERKEZ .SAN. T C. LTD. T .
 • İstanbul
... haz rlanmas , lazer program nda teknik resimlerin yerle imlerinin yap lmas . Aranan ... im programlar n aktif olarak kullanabilen, - Teknik resimleri analiz edip, kontrol edebilme ... mi , - Fason Lazer sekt r nde teknik b l mde en az 3 y l deneyimli, - Ekip ...
14 gün önce
 • Ate e Makine Kazan n . G da Paz. San. Tic. A. .
 • İstanbul
... na h kim olmas tercih sebebidir. Teknik resim geometrik toleransland rma, okuma, anlama ... , r n a ac y netiminde tecr beli, Makine teknik resim ve konstr ksiyon konusunda en ...
21 gün önce
 • Turpack Makine
 • İstanbul
... m hendisli i ya da MYO makine resim konstr ksiyon b l mlerinden mezun; Solidworks ... ; Askerlik hizmetini tamamlam ; BAY TEKN K RESSAM tak m arkada aray nday z.
22 gün önce
 • z-Demirsan Makina Sanayi
 • İstanbul
... GEREKL B R ME LETECEK, BAY TEKN K RESSAM/ MAK NA TASARIMCISI ARIYORUZ. T M RESM ...
13 saat önce
 • Taka Amortis r Ltd ti
 • İstanbul
Açıklama: SOL DWORKS- AUTOCAD TEKN K RESSAM ELEMANLARI ALINACAKTIR Solidworks autocad programlar ...
18 saat önce
 • Gzy Dolum Kapatma Etiketleme Makinalar
 • İstanbul
... ZER NE ALI MI TEKN K RESSAMLAR ALINACAKTIR. SOLIDWORKS PROGRAMINI Y DERECEDE KULLANAB ...
14 gün önce
 • Epa Teknoloji Ve Otomasyon Makinalar
 • İstanbul
... s reklili ini sa lamas . malata resim haz rlay p verecek ve verdi ...
16 gün önce
 • Merkon Makina
 • İstanbul
Açıklama: 25 y ld r beton parke ta makinas ve kal plar n n imalat n yapt m z fabrikam za, proje birimimizde al t r lmak zere, vizyonu geni , geli ime a k, sorumluluk alabilen tak m arkada lar ar yoruz. Maa ve sosyal olanaklar yetkinli e g re ...
16 gün önce
 • Tural Makina
 • İstanbul
Açıklama: YER M ZE YAKIN KAMET EDEN; D KS YONU D ZG N; SATINALMA LER N DE Y R TEB LECEK, MAK NA MALATINDA TECR BEL ; MERDANE, ASE AKSAMINDA VE TALA LI MALATA EMR VEREB LECEK; SOL DWORKS PROGRAMINI B LEN TECR BEL MAK NE RESSAMI ARANIYOR.
20 gün önce
 • Str Grup Aluminyum Profil
 • İstanbul
Açıklama: Al minyum profil alan nda faaliyet g steren fabrikam z n Kartal ofisinde g revlendirilmek zere; - niversitelerin ilgili b l m nden mezun (Lisans, nlisans) - yi derecede AutoCAD, Solid Works programlar n bilen, -Gelen proje izimlerinin yap lmas ...
29 gün önce
 • Kulp Makina San.
 • İstanbul
Açıklama: ekmek y-Dudullu civar nda oturan, *Solidworks *Pdm *Autocad iyi bilen Makine sekt r nde en az 5 y l al m Teknik Ressam aranmaktad r.
24 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... tirilmesi. Gereksinimler: niversitelerin 4 y ll k Makine Teknik E itim / M hendislik fak ltelerinden mezun ... Otomat tezgah e itimi) deneyimi olan. Teknik Resim programlar na hakim. Fanuc i letim ...
18 gün önce
 • Kardesan F r n Ekipmanlar
 • İstanbul
Açıklama: End striyel f r n ekipmanlar reten firmam zda al acak * yi derecede SolidWorks kullanmas n bilen, *Teknik izim okumas n bilen ve retim i in Teknik izim haz rlamas n yapabilecek, * l m aletlerine hakim, Personel al nacakt r.
27 gün önce
 • Liva Gaz Armat rleri
 • İstanbul
... mevcut r n projelerinde kat model ve teknik resimleri olu turabilecek, D f takip ve ...
15 gün önce