Nerede

Y netici asistan, İstanbul (501 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Dada Metal
 • İstanbul
... ofisimizde al t r lmak zere Y netici Asistan al nacakt r. D KKAT N ZE: ... netimi ve Sekreterlik" b l m nden mezun, Y netici Asistan / Sekreter olarak en az 2 (iki ... y nelik seyahat organizasyonunu y r tmek, y neticinin seyahat program n organize etmek, Y ksek ...
3 gün önce
 • HONEST HOLD NG A. .
 • İstanbul
... bir par as olmak isteyen; Y netici ajandas n n ve g nl k i plan n n organize ... ve stresi y netme kabiliyeti y ksek, Y netici Asistan olarak minimum 5 y l deneyimli, S zl ve ... n, g ler y zl ve enerjisi y ksek Y netici Asistan tak m arkada ar yoruz.
30 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... bilgi ve tecr beye sahip "Y netici Asistan " aranmaktad r. Gereksinimler: Tercihen niversite ... ngilizce- T rk e eviri yapabilecek Yabanc y neticinin t m i lerini (seyahat, konaklama, yemek, ... inde e lik edebilecek Ki isel Y netici Asistan aranmaktad r.
19 gün önce
 • Horozk Elektrik
 • İstanbul
... organizasyonunu y r tmek, y neticinin seyahat program n organize etmek, Y neticinin di er birimlerle ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Y netici asistanl konusunda en az 3 y l deneyimli ... Avrupa yakas nda ikamet eden Y netici asistan aramaktay z.
9 gün önce
 • DD De i im Dinamikleri Y netim Merkezi
 • İstanbul
... De i im Dinamikleri Y netim Merkezi - Y netici Asistan & Ofis Sorumlusu A klamas 1993 y l ndan ... veya niversite mezunu, st d zey y netici asiste etme konusunda asgari 2 y l deneyimli, yi ... , programl ve titiz al an Y netici asistanl n meslek edinmi , in tan ...
10 gün önce
 • SENTO E T M VE DANI MANLIK L M TED RKET
 • İstanbul
... da al mak zere Y netici Asistan aray m z bulunmaktad r. Y neticinin g nl k i ... e itim vb. organizasyonlar) Y neticinin sorumlulu u dahilindeki konularla ilgili gerekli ... lmesi, gerekli koordinasyonun sa lanmas , Y netici program n n takip edilmesi, gerekli haz ...
25 gün önce
 • Acun Medya Global
 • Çatalca
... nyesinde g revlendirmek zere " st D zey Y netici Asistan " aray m z bulunmaktad r. Genel Nitelikler ... lisans b l mlerinden mezun, Y netici asistanl alan nda en az ... Toplant ve randevular n organize edilmesi, Y netici i in seyahat organizasyonlar n n yap ...
12 gün önce
 • Kucukler Holding
 • Bahçelievler
... ; niversite mezunu st d zey y netici asistanl konusunda minimum 5 y l tecr ... nda ikamet eden, Y netici Asistan aray m z bulunmaktad r. TANIMI Y neticinin talep etti i konularla ... , vb. i lemleri organize edecek. Y neticilerin u ak bileti i lemlerinde (ara t rma ...
bir ay önce
 • ARSLAN HUKUK B ROSU
 • İstanbul
... ve duru ma g n takibi yapabilecek, Y neticinin haftal k planlar , seyahat ve toplant ... lar n organize edebilecek, Y netici i in ofis i i ve d koordinasyon sa ... ba ar l , Tercihen ngilizce bilen, Y netici asistan aray m z bulunmaktad r.
9 gün önce
 • Alpinist Teknik Tekstil Ve D Ticaret A. .
 • İstanbul
... /Karak y ofisimizde al t r lmak zere Y netici asistan olarak g revlendirilmek zere ** En az ... ilgili MYO mezunu, ** En az 2 y l y netici asistanl tecr besi olan, ** yi ...
16 gün önce
 • Shops And Stores Proje Pazarlama
 • Çatalca
... Beylikd z 'ndeki irketimizde g revlendirilmek zere, Y netici Asistan ar yoruz. En az Lise ... layabilecek uyum sa layabilecek TANIMI Y netici ajandas n n ve g nl k i plan n n organize ...
bir ay önce
 • BSF Mimarl k M hendislik n aat San. Tic. Ltd. ti.
 • İstanbul
... ndaki ofisimiz i in Y netici Asistan pozisyonunda tak m arkada aramaktay z. Y neticinin g nl k, haftal k, ayl ... im ve koordinasyonu sa lamak Y neticinin bilgisi dahilinde deme listelerini haz ...
6 gün önce
 • Elmas Kompozit Makina Kal p San. Ltd. ti.
 • İstanbul
... r nde hizmet veren firmam za Y netici Asistan aray m z bulunmaktad r. Gelen-giden evrak ... , *Verilen i i uygun g r len zamanda tamamlayabilecek, *Y neticinin ajandas n takip edecek *M teri ileti ...
9 gün önce
 • C NASO LU GROUP
 • Çatalca
... mraniye de bulunan firmam z i in Y netici Asistan al ma arkada lar aramaktay ... lar ar yoruz. G rev Tan m Y neticinin g nl k ve haftal k takvimini planlamak ...
13 gün önce
 • Bzg n aat Mimarl k Taahh t Ve Ticaret Anonim irketi
 • İstanbul
... nda al abilecek, "Y netici Asistan " aramaktay z. TANIMI Ba l olaca y neticinin g nl k i planlar n n takip ...
19 gün önce