Nerede

İzmir (5761 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Loomis G venlik Hizmetleri
 • İzmir
Açıklama: 1852 den bu yana T rkiye dahil 23 lkede hizmet vermekte olan Loomis; T rkiye de stanbul Genel M d rl k ba ta olmak zere 30'dan fazla ilde 30'dan fazla ubesiyle m terilerine para ve de erli e ya ta ma, i leme ve kasalama hizmetleri, ATM ikmal ve ...
19 saniye önce
 • Media Public
 • İzmir
Açıklama: Anadili gibi Almanca konu abilen al ma arkada lar ar yoruz! 15 y ldan uzun s redir zmir / Kar yaka daki ofisimizde Almanya daki irketlerle reklam anla mas yapmaktay z. Amac m z; sorumluluk sahibi, tak m ruhuna sahip, i arkada lar yla uyum i inde ...
21 saniye önce
Açıklama: Bili im ve Elektronik G venlik Sistemleri alanlar nda deneyimli, Askerlik engeli olmayan, tak m arkada lar aramaktay z. G s n f belge sahibi olanlar tercih nedenidir.
22 saniye önce
 • Sdf Tasar m Makina
 • İzmir
Açıklama: Gaziemirdeki firmam zda al acak olan tecr beli retim M d r al nacakt r. CNC makina da programlamay bilen, CAD-CAM den organizasyondan anlayan retim m d r aran yor
23 saniye önce
 • SGA GRUP RKETLER
 • İzmir
Açıklama: SGA Grup irketleri Subasoft Dan manl k Firmam zda zmir Torbal OSB ( TOB) fabrika projemizde kutulama b l m nde al acak 40 ya n a mam lise mezunu 2 erkek 1 kad n personel aray m z bulunmaktad r. Tak m al mas na yatk n Hijyenik, titiz ve pratik ...
23 saniye önce
 • SGA GRUP RKETLER
 • İzmir
Açıklama: G venlik Sekt r nde zmir'in en b y k irketleri aras nda g sterilen SGA G venlik Ailesi olarak zmir i li'deki projelerimizde g revlendirilmek zere a a da belirtilen niteliklere sahip al ma arkada lar aramaktay z. i li b lgesindeki AVM projemizde ...
23 saniye önce
 • Siemens Gamesa
 • İzmir
Açıklama: It takes the brightest minds to be a technology leader. It takes imagination to create green energy for the generations to come. At Siemens Gamesa we make real what matters, join our global team. Siemens Gamesa has a vision for renewable energy ...
3 dakika önce
Açıklama: Firmam z b nyesinde al acak GRAF K TASARIM UZMANI al nacakt r. Gereksinimler: Foto raf ekimi ve Video kurgu konusuna hakim Katalog, bro r tasar m ve bask s re leri konusunda tecr beli Sosyal medya tasar mlar ve i erik geli tirme konusunda yarat ...
5 dakika önce
 • kiramkolay.com
 • Karabel
Açıklama: Kiramkolay.com, g n m z gayrimenkul kiralama sekt r ne yeni bir bak a s getirerek sistemde var olan sorunlar zmeyi hedefleyen; Kullan c lar na sa lad kolayl k ile s re y netimini kolayla t ran yeni bir gayrimenkul y netim platformudur. Bu ...
10 dakika önce
 • Kaya Mobilya - Carlahome
 • İzmir
Açıklama: n muhasebe i lemlerinden (al ve sat faturalar n n i lenmesi, mutabakatlar, stok takibi, vb.) ve sipari takibinden sorumlu olacak, Tercihen niversitelerin Lisans e itimi veren letme, ktisat, Maliye, Muhasebe vb. b l mlerinden mezun, 25 40 ya aral ...
21 dakika önce
 • BorgWarner Inc.
 • İzmir
Açıklama: Job Description Software requirements capture and analysis. Developing and testing safety critical software with given specifications. Automated coding of system level models. Integration and review of code. Analysing unit test results. Bug-fix ...
22 dakika önce
 • Atesan Otomotiv Yedek Par a
 • İzmir
Açıklama: Bitmi ve Yar mam l r n Giri - k Kalite kontrol n n yap lmas , raporlanmas , Hammadde r nlerin kalite kontrol testlerinin yap lmas ve sonu lar n ilgili dosyalara kaydedilmesi, Malzemelerin uygunluk durumlar na g re etiketlenmesi, 5S, evre, SG ve ...
22 dakika önce
 • BorgWarner Inc.
 • İzmir
Açıklama: To support our team located in zmir we are currently looking for Embedded Software Engineer Main Duties and Responsibilities Responsible for Software Development of Autosar Based Power Electronic Project. Will be doing analysis of changing ...
24 dakika önce
 • Elkom Elektrik
 • İzmir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam z n zmir Ege Perla Towers, Ege niversitesi Teknopark, Manisa ofislerinde ve antiye sahalar nda g revlendirilmek zere G ne Enerjisi Sistemleri M hendisi Aranmaktad r. G ne Enerji Santrallerine ili kin proje tasar ...
bir saat önce
 • FedEx
 • İzmir
Açıklama: Ensure employees are treated consistently and fairly and are motivated. Initiate and perform actions needed to ensure that service levels are achieved Ensure that that team correctly understand goals and service objectives. Ensure that safe, ...
bir saat önce