Nerede

İzmir (1440 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • etinkaya
 • İzmir
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin zmir Ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. Ma azan n ve reyonun d zeninin sa ...
3 saat önce
Açıklama: Faturaland r lan sipari leri haz rlamak, paketlemek ve k n yapmak, Gelen r nleri teslim almak, Teslim al nan r nlerin etiket, numara ve modeline g re ayr m n sa lamak, Kargo ve teslimat s re lerinin organize edilmesinde yer almak, Gereksinimler: ...
6 saat önce
 • Bil Kurs G zelbah e
 • İzmir
Açıklama: Dershanemizde lise gurubumuzda derse girecek, Cuma g n hari 6 g n al acak retmen arkada lar aramaktay z. lgilenen adaylar n bizimle ileti ime ge mesini rica ederiz.
6 saat önce
 • Bil Kurs G zelbah e
 • İzmir
Açıklama: Dershanemizde lise gurubumuzda derse girecek, Cuma g n hari 6 g n al acak retmen arkada lar aramaktay z. lgilenen adaylar n bizimle ileti ime ge mesini rica ederiz.
6 saat önce
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
7 saat önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
18 saat önce
 • G RSAN S T VE ET R. BES. GIDA N . UL . TUR. SAN. VE T C. A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m Ma azalar m zda g revlendirilmek zere; * G da ve G da d reyonlar nda g revlendirilecek, * lgili reyonun temizli inden ve d zeninden sorumlu olacak, * Son kullan m tarih kontrollerini yapacak, * Stok takibi yaparak; sipari olu turacak, * r ...
20 saat önce
 • G RSAN S T VE ET R. BES. GIDA N . UL . TUR. SAN. VE T C. A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m Ma azalar m zda g revlendirilmek zere; * Kasa sat lemlerine hakim * G nl k Kasa a l ve kapan i lemlerini ger ekle tirebilen, * M teri Memnuniyetine nem veren, '' KAS YER '' al ma arkada lar ar yoruz. Aranan Nitelikler * Kariyer hedefini ...
20 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • İzmir
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde zmir'de bulunan anaokullar m zda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler lgili niversitelerin T p Fak ltesinden mezun, ocuk b l m nde uzmanl n tamamlam , Alan nda deneyimi olan, K k ya grubu ocuklar ...
20 saat önce
 • KAL TE NSAN KAYNAKLARI
 • İzmir
₺9.500 ₺9.500 aylık
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz aile zmir Kar yakaya Mavi ehir'de ikamet etmektedir. Ailenin; 3 ya nda ki k z ocu unun bak m n stlenebilecek ve ev i lerine destek olabilecek yat l ocuk bak c s aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Tecr ...
20 saat önce
 • G RSAN S T VE ET R. BES. GIDA N . UL . TUR. SAN. VE T C. A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m Ma azam zda g revlendirilmek zere; * ark teri reyonlar m zda g rev yapacak, * Sorumlu oldu u reyonlar n temizlik ve d zenini sa layacak, * Hijyen konusunda hassas r n te hirinin yap larak sat a haz r hale getirilmesini sa layacak, * ...
20 saat önce
 • KAL TE NSAN KAYNAKLARI
 • İzmir
₺9.500 ₺9.500 aylık
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz aile zmir Kar yaka Mavi ehir'de ikamet etmektedir. Ailenin; 3 katl villas ndaki yemek, temizlik, t gibi ev i lerini yapabilecek yat l villa personeli aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Tecr beli ...
20 saat önce
 • G RSAN S T VE ET R. BES. GIDA N . UL . TUR. SAN. VE T C. A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m Ma azalar m zda g revlendirilmek zere; * Manav reyonlar m zda g rev yapacak, * Sorumlu oldu u reyonlar n temizlik ve d zenini sa layacak, * r n te hirinin yap larak sat a haz r hale getirilmesini sa layacak, * Sorumlu oldu u reyonda ...
20 saat önce
 • G RSAN S T VE ET R. BES. GIDA N . UL . TUR. SAN. VE T C. A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m Ma azalar m zda g revlendirilmek zere; * Et ve et r nleri reyonlar m zda g rev yapacak, * Sorumlu oldu u reyonlar n temizlik ve d zenini sa layacak, * Hijyen konusunda hassas, * r n te hirinin yap larak sat a haz r hale getirilmesini sa ...
20 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m zmir merkez ubelerimizde "S r c " olarak g revlendirilmek zere, tak m arkada lar aramaktay z. Aranan Nitelikler Tercihen lise mezunu, En az C s n f s r c belgesine sahip, SRC 3, SRC 4 belgesine sahip veya ba vuruda bulunmu , Tercihen ...
20 saat önce