Nerede

İzmir (1278 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • JUMBO K NEFE
 • İzmir
Açıklama: Tan m Turizm sekt r nde faaliyet g steren Jumbo K nefe zincirimizin b nyesinde a a da belirtilen lokasyonlarda al mak zere yiyecek i ecek departman na ba l olarak al acak BULA IK I AYCI TEM ZL K g revlerinde al acak tak m arkada aramaktay z. ...
51 saniye önce
Açıklama: Ege Y kselen Kuruyemi - Ma aza Sat Temsilcisi (Tezgahtar) Menemen Ma azas A klamas Ege Y kselen Kuruyemi Kaliteyi ve G lery z n planda tutmak amac yla ticaret hayat na 2005 y l nda zmir de malat ve Toptan sat olarak ba layan daha sonra 2006 y l ...
3 dakika önce
 • Ege Y kselen Kuruyemi
 • İzmir
Açıklama: Ege Y kselen Kuruyemi - Ma aza Sat Temsilcisi (Tezgahtar) Menemen Ma azas A klamas Ege Y kselen Kuruyemi Kaliteyi ve G lery z n planda tutmak amac yla ticaret hayat na 2005 y l nda zmir de malat ve Toptan sat olarak ba layan daha sonra 2006 y l ...
3 dakika önce
 • Flo Ma azac l k
 • İzmir
Açıklama: 3 k tada 21 farkl lkede faaliyet g steren irketimiz b nyesinde; FLO, In Street, Nine West, Lumberjack ve Reebok ma aza zincirlerinin yan s ra, ma azalar m zda sat n ger ekle tirdi imiz, toptan ve online sat n yapt m z Kinetix, Polaris, Butigo, ...
17 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
37 dakika önce
 • Asistanik nsan Kaynaklar
 • İzmir
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz firma i in "Almanca Bilen Gsm Operat r Dan manlar " aray m z mevcut. Outbound.(Ek sat , s zle me yenileme, cihaz sat ) Mevcut m teri aran yor. al ma saatleri yaz d neminde 10:00-19:00, k d neminde 11:00-20:00 ...
41 dakika önce
 • Rossmann
 • İzmir
Açıklama: zmir 'deki ma azalar m zda al acak, Engelli Sat Dan manlar aramaktay z. Gereksinimler: En az lise mezunu, Yasa gere i engelli kadrosuna uygun, Kasa kullan m ve/veya sat konusunda deneyimli, Tak m al mas na yatk n, G lery zl , ileti im yetene i g ...
56 dakika önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • İzmir
Açıklama: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
bir saat önce
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir saat önce
 • Sar elik Karde ler
 • İzmir
Açıklama: DEM MA AZAMIZIN BEYAZ E YA ELEKTRON K B L M NDE G REV ALMAK ZERE, Gereksinimler: TERC HEN SATI KONUSUNDA TECR BEL , BEYAZE YA ELEKTRON K B L M N N HEDEFLER N GER EKLE T REB LECEK, N SEVEREK YAPAN, KEND NE ZEN G STEREN, SORUMLULUK SAH B , LET M G ...
4 saat önce
Açıklama: Dan manl n yapt m z turizm sekt r ndeki firmam z i in 'Almanca Bilen Inbound Turizm Dan man ' aray m z bulunmaktad r... 14.000 TL net kazan + 2000 TL ho geldin bonusu Y ksek prim imk n Haftada 2 g n tatil Inbound al ma Ofis al mas Muhte em yan ...
4 saat önce
 • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
 • İzmir
Açıklama: Tan m Do a HR, insan do as na uygun, IK z mleriyle Global HR Center olarak hizmet vermektedir... Sen de ileri seviyede Almanca biliyorsan e al m alan nda kariyer hedefliyorsan, bu kariyer f rsat n ka rma! hemen ba vur... niversitede ilgili b l ...
6 saat önce
Açıklama: Job Description Want to make someone s day, every day and work from home? Dann steige bei Lufthansa InTouch ein und kreiere in unseren internationalen Teams t glich das Besondere Etwas f r unsere Passagiere. Spiele eine wesentliche Rolle in der ...
6 saat önce
 • METROPOL INTERNATIONAL NSAN KAYNAKLARI DAN. H Z. T C. A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m Y z Y ze projelerimizde g rev almak zere Saha Aktivite Eleman ar yoruz. evreyi ve do al hayat korumaya y nelik projeler hakk nda insanlar bilgilendirmek G r len ki ilere, al malara nas l destek olabileceklerini anlatmak Destek olmak ...
6 saat önce
 • Coldwell Banker KAR
 • İzmir
Açıklama: Tan m Coldwell Banker d nyada gayrimenkul al m-sat m dinamiklerini de i tiren sekt r n en g venilir ve en inovatif markas olarak 49 lkede 3000 den fazla ofisi ve 120.000 i a k n Gayrimenkul Dan man ile gayrimenkul sekt r ne y n vermektedir. 2007 ...
6 saat önce
 • SAS STER L ZASYON SERV SLER A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m nsan n en nemli de erlerinden biri olan Sa l kta, en ileri teknolojiyi kullanarak, b t nc l kalite anlay ile geni kitlelere sayg de er bir hizmet vermekteyiz.Eski ehir, Konya, Isparta, Tekirda ve Kayseri ehir Hastanelerinde Sterilizasyon ...
6 saat önce
 • RADISSON BLU RESORT & SPA, E ME
 • İzmir
Açıklama: Tan m irketimizin zmir / e me l esinde bulunan Be Y ld zl Radisson Blu Resort & Spa Otelin Mali ve dari ler Departman b nyesinde istihdam edilmek zere, tecr beli Muhasebe efi aranmaktad r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden ...
6 saat önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • İzmir
Açıklama: Tan m M teriden gelen a r lardaki taleplerin kar lanarak z me kavu turulmas M teri memnuniyetinin sa lanarak kaliteli hizmet sunulmas Aranan Nitelikler Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans ve ...
6 saat önce
 • ngiliz K lt r Derne i Dil Okullar
 • İzmir
Açıklama: Tan m NG L Z K LT R KAR IYAKA UBEM ZDE G REVLEND R LMEK ZERE ALMANCA RETMEN ALINACAKTIR. Aranan Nitelikler Alman Dili ve Edebiyat veya Almanca retmenli i mezunu ki iler aranmaktad r. A1-A2-B1-B2 seviyelerinde a lan y zy ze s n flarda, Almanca e ...
6 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m zmir Alia a ubemizde "Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan, ...
6 saat önce