Nerede

Hracat sat pazarlama eleman, İzmir (83 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Emisay Elektrik Malzemeleri malat Sanayi
 • İzmir
Açıklama: hracat operasyon vb. i lemlerin y r t lmesi ... ve ilgili ihracat stratejilerinin belirlenmesi. hracat, sat , hedef, b t e, pazarlama planlamas n n yap lmas ... ve ger ekle enlerin takip edilmesi. hracat fiyatland ...
23 gün önce
 • Ay Arge Ak Pazarlama Ve Sanayi Ticaret Limited irketi
 • İzmir
Açıklama: B s n f ehliyeti olan ak sekt r nde al acak deneyimli deneyimsiz bayan sat ve pazarlama eleman al nacakt r. Yer: Buca KAYNAKLAR
12 gün önce
 • Lustre Kimya
 • İzmir
... ihracata y nelik sat s re lerinde deneyimli, leri d zeyde ngilizce bilen hracat/d ticaret operasyonlar ve ...
3 gün önce
 • Sklop Kau uk
 • İzmir
... : Kemalpa a da bulunan firmam zda; Pazarlama alanlar nda koordinasyon ve destek ...
6 gün önce
 • Diva Grup thalat hracat
 • İzmir
... sat yapan ve her ge en g n b y yen 18 y ll k firmam z n SATI PAZARLAMA ... personel al nacakt r. Gereksinimler: Sat ve pazarlama konusunda deneyimli , Tercihen ngilizce bilen ...
16 gün önce
 • Desmak Teknoloji A.
 • İzmir
... lmas Pazar pay , bulunabilirlik ve sat hacmi i in gerekli al malar ...
20 gün önce
 • Desmak Teknoloji A.
 • İzmir
... lmas Pazar pay , bulunabilirlik ve sat hacmi i in gerekli al malar ...
20 gün önce
Açıklama: Yurt d faaliyetlerimizde bulunmak zere fuar ve g r melere kat labilecek tam zamanl aktif al acak tak m arkada lar na ihtiya vard r ilgili di er konular i g r mesi s ras nda cevaplanacakt r.
14 gün önce
 • Mir Sh pp ng
 • İzmir
Açıklama: Havayolu departman m z i in Bayan al ma arkada aramaktay z. Fiyatland rma dan teslimata kadar operasyon s re lerini y netebilcek , havayolu t m operasyon ve evraklara hakim , en az 2 y l tecr beli
16 gün önce
 • Diva Grup thalat hracat
 • İzmir
... ok r n ithalat , ihracat ve toptan sat yapan ve her ge en ... T CARET departman nda al acak HRACAT SORUMLUSU '' aramaktay z. Gereksinimler: Tercihen ... ngilizce bilen, . hracat konusunda olduk a deneyimli, .Yurtd m teri ve sat tecr besi ...
16 gün önce
 • enta Tar m r nleri
 • İzmir
Açıklama: HRACAT YAPAN F RMAMIZA A A IDAK ZELL KLERE SAH P '' OF S ELEMANI '' ALINACAKTIR ...
8 gün önce
 • Istanbul Strategy
 • İzmir
... , marka ileti imi ve dijital pazarlama konular n 3 y l Pazarlama M d r /Y neticisi unvan yla ... yeni stratejiler geli tirmek, irketin pazarlama stratejisini ( r n, marka, kanal, ... y netiminden sorumlu olmak, Pazarlama ve Sat fonksiyonlar na ait performans sonu ...
27 gün önce
 • Istanbul Strategy
 • İzmir
... , marka ileti imi ve dijital pazarlama konular n 3 y l Pazarlama M d r /Y neticisi unvan yla ... yeni stratejiler geli tirmek, irketin pazarlama stratejisini ( r n, marka, kanal, ... y netiminden sorumlu olmak, Pazarlama ve Sat fonksiyonlar na ait performans sonu ...
bir ay önce
 • Mayas. Digital
 • İzmir
₺12.000 aylık
... portf y bulunan zmir merkezli Dijital Pazarlama ajans d r. Bizler, zmir, ... zamanl al acak sat ve pazarlama alan nda deneyimli ... olan. ( Digital Pazarlama, Web-Reklam ajans ) Sat konusunda kendine g venen ... de erli sekt rlerinden Dijital Pazarlama alan nda E itim, ...
2 gün önce
... sat alan nda faaliyet g steren firmam za '' GRAF KER D J TAL PAZARLAMA ... geli tirme s re lerini Pazarlama ile birlikte takip etmek, ... odakl al maya yatk n, Pazarlama d nyas ndaki trendleri ... ok iyi derecede kullanabilen, Dijital pazarlama sekt r ndeki geli meleri ...
10 gün önce
 • Egeid nsan Kaynaklar Ve Dan manl k
 • İzmir
... a k olan, TECRUBEL / TECRUBES Z DI T CARET ELEMANI ARIYORUZ.
7 gün önce
 • K.F.C. G da A. .
 • İzmir
Açıklama: Pazarlama departman na ait sat n alma s re lerinin takip etmek. Pazarlama departman na ...
17 gün önce
 • Pro SMT Elektronik A.
 • İzmir
... y ksek teknoloji elektronik retim sistemleri sat yapan ve servis deste i veren ... ini sa lamak, Lojistik sat nalmalarla ilgili,Sat nalma b l m ne gerekli bilgileri ...
11 gün önce
 • ARBEN GRUP ENERJ L M TED RKET
 • İzmir
... saha organizasyonunda al mak zere sat ve pazarlama sorumlusu personel al m yap ... r. zet Bilgiler Pozisyon : Sat Sorumlusu Sekt r : Enerji Kategori : Pazarlama , Sat al ma ekli ...
11 gün önce
 • Coldwell Banker NOVA
 • İzmir
... tutarak m terilerinin en iyi opsiyonu sat n almas n sa lar. Portf y ... , gayrimenkullerin tan t m n ve pazarlama plan n yapmak, Gayrimenkul sat n almak isteyen m terilerin ihtiya ... haberdar olarak portf y n g ncel tutmak, Sat n al m sonras ndaki kontrat, vergi ...
27 gün önce