Nerede

Y netici asistan, İzmir (59 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • CeyBer a ri Merkezi A. .
 • İzmir
... Bornova Ofisimizde al mak zere Y netici Asistan al m yap lacakt r. Gelen a r lar ...
20 saat önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İzmir
... oldu umuz kurumsal firmam z i in Y netici Asistan aray m z bulunmaktad r Gereksinimler: Aranan Nitelikler ...
bir gün önce
 • Kifidis Ortopedi San. ve Tur. Tic. A. .
 • İzmir
... eden, Aktif olarak ara kullanabilen, Y netici Asistan aranmaktad r.
23 gün önce
 • YEM-M KS V TAM NL YEM KATKI MAD.DI .T C.VE SAN.A.
 • İzmir
Açıklama: Tan m Y netici Asistanl ve Sekreterlik Aranan Nitelikler Meslek Y ksek Okulu veya 4 y ll k niversitelerin Muhasebe, ktisat, letme, Maliye b l mlerinden mezun. n Muhasebe konular nda en az 1 y l deneyimli. Ofis Programlar n ve Netsis Muhasebe ...
23 gün önce
 • Aykut Oto Dizayn
 • İzmir
Açıklama: 1950 senesinden beri otomotiv sekt r nde hizmet veren firmam zda al mak zere, y netici asistanl pozisyonunda g rev alacak, niversite mezunu, n muhasebe bilgisi olan, en az orta seviyede olmak zere ngilizce bilen, sosyal medya kullan m na hakim, ...
28 gün önce
 • G k Temizlik
 • İzmir
Açıklama: F RMAMIZIN FARKLI DEPARTMANLARINDA G REVLEND R LMEK ZERE; N VERS TE MEZUNU, PLANLAMA VE ORGAN ZASYON YETENE OLAN, TAK B VE ANAL Z YETENE Y KSEK, Y DERECEDE B LG SAYAR B LG S NE SAH P, SOSYAL MEDYA VE E-T CARETTE TEMEL SEV YEDE KAMPANYA RES MLER ...
14 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İzmir
Açıklama: KOLTUK VE MOB LYA RETEN FABR KAMIZA Y NET C AS STANI ALINACAKTIR . Gereksinimler: N VERS TE MEZUNU 25-40 YA ARASI BAY-BAYAN ADAY FARKETMEZ TERC HEN KAR IYAKA/ L /BORNOVA B LGES NDE KAMET EDEN Y DERECEDE EXCEL KULLANAB LEN Y DERECEDE NG L ZCE B ...
20 gün önce
 • ahin Reas rans ve Sigorta Brokerli i A. .
 • İzmir
Açıklama: Gelen a r lar n kar lanmas , Posta,kargo ve kurye i lemlerinin y r t lmesi ve gerekli kay tlar n tutulmas ,Gelen ve giden evraklar n giri k kontrol n n yap lmas ,Misafirlerin kar lanmas ,sosyal medya y netimi yapabilecek ekreter olarak g ...
29 gün önce
 • Anatolia Food
 • İzmir
Açıklama: Yar m y zy la yak n ge mi e sahip Ayd n Grup un en gen i tiraki olan Anatolia Konservecilik Tar m r nleri G da Sanayi Ticaret A. ., yeni projesi olan ENGURME i in, zmir Bayrakl 'da a lacak ofisimizde g rev alacak ve a a daki niteliklere sahip '' ...
15 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • İzmir
Açıklama: Sofra Grup firmas n n aktif ilanlar na veya di er Asistan Proje M d r ilanlar na g z atabilirsiniz. Sofra Grup Asistan Proje M d r ilan i in ba vuru s resi dolmu tur. Di er Asistan Proje M d r ilanlar n inceleyebilirsiniz veya i ilanlar sayfas ...
18 gün önce
 • Turyap Bornova Temsilcili i
 • İzmir
Açıklama: Gayrimenkul Ofisi Asistan Gereksinimler: En az Y ksek Okul Mezunu (BAYAN) Bornova,Bayrakl 'da ikamet eden veya Metro ile Kolay ula labilir bir yerde ikamet eden,, Telefon ve e-mail trafi ini y netebilecek, Bilgisayar kullan m na (MS Office ...
4 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İzmir
Açıklama: Tan m : Dan manl n yapmakta oldu umuz kimya sekt r ndeki kurumsal firmam z i in cra Kurulu Asistan aray m z bulunmaktad r Aranan Nitelikler: leri d zeyde Almanca ve ngilizce bilen, Organizasyon becerisi olan, leti im becerisi olan, takip ve ...
13 gün önce
 • Marks&Spencer
 • İzmir
Açıklama: Biz Fiba Perakendeyiz! 1999 y l nda hizmet vermeye ba layan, T rkiye'de 80'i, Rusya ve Ukrayna da ise 90 a k n ma aza say s ve e itlik i bak a s ile perakende sekt r nde nc olmaya devam eden Fiba Perakende Grubu ; b nyesindeki Marks & Spencer ve ...
11 gün önce
Açıklama: Tan m Firmam zda Ofis Asistan olarak g revlendirilmek zere vizyon ve sorumluluk sahibi , g nl k idari i lerini y r ten, m teriler ile ilgilenip talepleri do rultusunda ilgili birimler ile arada k pr kurarak i lerin daha organize ve kolay bir ...
14 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İzmir
Açıklama: Tan m : Dan manl n yapmakta oldu umuz kimya sekt r ndeki kurumsal firmam z i in cra Kurulu Asistan aray m z bulunmaktad r Gereksinimler: Aranan Nitelikler: leri d zeyde Almanca ve ngilizce bilen, Organizasyon becerisi olan, leti im becerisi olan ...
16 gün önce