Nerede

A r merkezi m teri temsilcisi, İzmir (111 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • İzmir
... bulunan Turkcell Superonline Online Sat Merkezinde, Outbound ve nbound a r alarak Turkcell ... Tak m al mas na yatk n M teri Temsilcisi Ar yoruz..
9 gün önce
 • Telekomone a r Merkezi TURKCELL SUPERONLINE
 • İzmir
Açıklama: Tan m ZM R, BAYRAKLI'DA FAAL YET G STEREN YETK L TURKCELL SUPERONLINE ONLINE SATI MERKEZ NDE G REVLEND R LMEK ZERE A RI MERKEZ M ZDE SUPERONLINE R NLER N N TANITIMINI VE SATI INI YAPACAK A RI MERKEZ TAKIM ARKADA LARI ARIYORUZ. Aranan Nitelikler ...
5 gün önce
 • Telekomone a r Merkezi TURKCELL SUPERONLINE
 • İzmir
Açıklama: Tan m ZM R, BAYRAKLI'DA FAAL YET G STEREN YETK L TURKCELL SUPERONLINE ONLINE SATI MERKEZ NDE G REVLEND R LMEK ZERE A RI MERKEZ M ZDE SUPERONLINE R NLER N N TANITIMINI VE SATI INI YAPACAK A RI MERKEZ TAKIM ARKADA LARI ARIYORUZ. Aranan Nitelikler ...
12 gün önce
 • ahin Reas rans ve Sigorta Brokerli i A. .
 • İzmir
Açıklama: n aat all risk sigortalar konusunda profesyonel olarak t m t rkiye ve yurtd olarak hizmet vermekte olan firmam za,hen z al ma ans elde edemedi imiz firmalar ile telefon ile g r me yap lacakt r . Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar: En ...
29 gün önce
 • Bmb Technology
 • İzmir
Açıklama: irketimiz b nyesinde, kay tl m terilerimize telefon ile ula arak, telefonda sat yapabilecek m teri temsilcileri ar yoruz. Aranan Nitelikler 20-35 ya aral nda, Bornova ve evresinde ikamet eden Minimum lise mezunu Sat yapmaktan keyif alan Dinleme ...
11 gün önce
 • Maps letmem
 • İzmir
Açıklama: Firmam za sat konusunda tecr beli, leti im becerileri kuvvetli ve ak c bir diksiyona sahip, renmeye ve kendisini geli tirmeye istekli, Ak c ve d zg n bir diksiyona sahip, zg veni ve ikna kabiliyeti y ksek, tak m arkada lar ar yoruz. ### MAA + ...
24 gün önce
 • Maps nternet Reklamlar
 • İzmir
Açıklama: Firmam za sat konusunda tecr beli, leti im becerileri kuvvetli ve ak c bir diksiyona sahip, renmeye ve kendisini geli tirmeye istekli, Ak c ve d zg n bir diksiyona sahip, zg veni ve ikna kabiliyeti y ksek, tak m arkada lar ar yoruz. MAA + SGK + ...
25 gün önce
 • Tu ban n Buti i
 • İzmir
... aray m z bulunmaktad r Sosyal medya m teri temsilcisi sipari sorumlusu(whatsapp ve sosyal ... medya zerinden m terilerle ileti im kurabilecek) Kargo paketleme ... Office programlar n kullanabilen, Tercihen a r merkezi veya, e-ticaret deneyimi olan, Erkek ...
22 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İzmir
Açıklama: Dan manl n yapt m z sa l k sekt r ndeki firmam z i in Almanca Bilen M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r 12.000 TL net kazan Y ksek prim imk n +1800 TL yol ve yemek deste i 10:00-19:00 saatlerinde al ma ekli Ofis al mas Pazar sabit izin ...
bir gün önce
Açıklama: Dan manl n yapt m z m cevher sekt r ndeki firmam z i in spanyolca Bilen M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r Mail a rl kl al ma Home office al ma imk n 5 g n al ma 2 g n izin zel Sa l k Sigortas Muhte em Yan Haklar Ana dil seviyesinde ...
bir gün önce
Açıklama: Dan manl n yapt m z m cevher sekt r ndeki firmam z i in spanyolca Bilen M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r Mail a rl kl al ma Home office al ma imk n 5 g n al ma 2 g n izin zel Sa l k Sigortas Muhte em Yan Haklar Ana dil seviyesinde ...
15 gün önce
 • Asl Do an Gelinlik Teks. Tas. Ltd. ti.
 • İzmir
Açıklama: Gelinlik sekt r nde faaliyet g steren T rkiye nin lider markalar ndan Asl Do an a, yurt d ndaki m terilerimiz ve yurt i indeki m messilleri ile ileti imi sa layabilecek, tercihen gelinlik ve/veya abiye deneyimi olan M teri Temsilcisi ( ...
18 gün önce
Açıklama: Gelinlik sekt r nde faaliyet g steren T rkiye nin lider markalar ndan Asl Do an a, yurt d ndaki m terilerimiz ve yurt i indeki m messilleri ile ileti imi sa layabilecek, tercihen gelinlik ve/veya abiye deneyimi olan M teri Temsilcisi ( ...
21 gün önce
 • Venio Bili im Yaz l m Teknoloji
 • İzmir
Açıklama: B Z K M Z? Venio Agency olarak kuruldu umuz g nden bu yana m terilerimize web sitesi, e-ticaret sitesi tasar m , kurumsal kimlik, logo tasar m , mail hizmeti, i erik, SEO ve anahtar kelime al mas , Instagram, Twitter, Facebook ve Google Adwords ...
29 gün önce
Açıklama: Turkcell Kurumsal Hizmetler b nyesinde faaliyet g steren Bar leti im Kurumsal z m Merkezi at s alt nda, Turkcell kurumsal r n ve servislerinin b lge i erisindeki k k ve orta boy i letmelere y nelik tan t m ve sat n ger ekle tirecek a a daki ...
2 gün önce