Nerede

Depo eleman, İzmir (274 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Dress Tekstil
 • İzmir
... zda toptan ma aza deposunda al abilecek Depo Eleman pozisyonu al m yap lmaktad ... bo altma i lemlerinin yap lmas . Depo alan n n etkin ve verimli kullan ... lmas n sa lamak. Depo d zenlenmesi ve ilgili b l mlere ayr ...
6 gün önce
 • z anal Z ccaciye ve Dayan kl T ketim Mallar
 • İzmir
... de bulunan depomuzda g revlendirilmek zere, DEPO ELEMANI aray m z bulunmaktad r. TANIMI Depo alanlar nda ... na yerle imini yapmak Depoya girecek ve depodan kacak r nlerin kontrol n ... sa layarak gerekli y klemeleri yapmak, Depo alan nda sorumlu oldu u alanlar ...
21 gün önce
 • Adecco Gebze
 • İzmir
... olan m terimiz i in; depolar nda al t r lmak zere "Depo Eleman " aramaktay z. stenen Yetenek ... ve Uzmanl klar -Depo alan nda ...
25 gün önce
 • Tuck Coffee
 • İzmir
Açıklama: Tuck 2017 y l nda kurulmu olan ve u an itibari ile 15 ubeye sahip bir kahve markas d r. 2023 sonuna kadar T rkiye'de 50 ubeye ula p, global apta da 70 ube olmay hedeflemektedir. Bu ser vende merkez depomuzda al acak ekip arkada lar aramaktay z. ...
14 gün önce
 • .Y.A. Tekstil
 • İzmir
Açıklama: Gaziemir Sarn 'ta bulunan firmam zda yeti tirilmek zere, Kuma Depo Personeli ar yoruz. G rev ; Tedarik ilerden gelen kuma lar n say m , kabul , depo d zenine r nlerin ta nmas ve yerle tirilmesi, Depo d zeninin korunmas , Depo say m ve ta ma ...
21 gün önce
 • G rmar Al veri Ma azalar
 • İzmir
Açıklama: TANIMI Depo alanlar nda sorumluluk verilen alan n d zenini sa lamak ve temizli ini yapmak. Y kleme ve bo altma i lemlerini ger ekle tirmek ve r nlerin sorumluluk alan na yerle imini yapmak Depoya girecek ve depodan kacak r nlerin kontrol n sa ...
7 gün önce
 • ALI AN LOJ ST K
 • İzmir
Açıklama: Uluslararas Kimyasal Madde Ta mac l ve Lojistik sekt r nde lider konumda yer alan firmam z n zmir / Alia a - Petkim b lgesindeki depolar nda g revlendirilmek zere; Tercihen lise mezunu, Tercihen benzer pozisyonda en az 2 y ll k deneyime sahip, ...
3 gün önce
 • ALI AN LOJ ST K
 • İzmir
Açıklama: Uluslararas Kimyasal Madde Ta mac l ve Lojistik sekt r nde lider konumda yer alan firmam z n zmir / Alia a - Petkim b lgesindeki depolar nda g revlendirilmek zere; Tercihen lise mezunu, Tercihen benzer pozisyonda en az 2 y ll k deneyime sahip, ...
3 gün önce
 • Erkab Kablo
 • İzmir
₺5.500 aylık
... K MALZEMELER N TANIYAN, MALZEME HAZIRLAYAB LECEK, DEPO D ZEN N ALACAK, R NLER AMBARA,KARGOYA ... , TERC HEN S GARA KULLANMAYAN, BAY ELEMAN ARANIYOR. 240 TL YOL CRET ...
22 gün önce
 • EFORA GRUP
 • İzmir
Açıklama: Dan manl n yapt m z T rkiyenin En b y k E-Ticaret firmas b nyesinde ubelerimizde al t r lmak zere Depo personelleri aramaktay z. Arad klar m z; 20-30 ya aral nda Bay - Bayan Dinamik, pozitif, profili d zg n, Min. lise mezunu Askerli ini tamamlam ...
2 gün önce
 • Bofor Lojistik
 • İzmir
₺6.090 aylık
Açıklama: Dan manl n yapt m z T rkiyenin En b y k E-Ticaret firmas b nyesinde ubelerimizde al t r lmak zere Depo personelleri aramaktay z. in Tan m ; r n etiketleme paketleme r n ayr t rma iade r nlerin ayr lmas mal kabul ve sevkiyat i leri yap lacak, ...
3 gün önce
 • Bofor Lojistik
 • İzmir
Açıklama: E-ticaret depomuzda sevkiyat b l m nde yevmiyeci olarak al acak bay elemanlar al nacakt r 19 ila 40 ya aras adaylar in Tan m ; r n etiketleme paketleme r n ayr t rma iade r nlerin ayr lmas mal kabul ve sevkiyat i leri yap lacak, Dinamik, Enerjik ...
7 gün önce
 • Egemen Home Technology Center
 • İzmir
Açıklama: irketimiz 1992 y l ndan g n m ze Beyaz E ya, Elektrikli Ev Aletleri, Is tma So utma Sistemleri alanlar nda perakende sat yapmaktad r. Sat yap lan r nlerin; Ara lara y klenmesi, r nlerin (buzdolab , ama r makinesi, bula k makinesi, klima v.b.) ...
8 gün önce
 • Egemen Home Technology Center
 • İzmir
Açıklama: Firmam z 1992 y l ndan bu yana; Beyaz E ya, Ankastre ve Elektronik sekt r nde uzmanla m profesyonel ekibimiz ile faaliyet g stermektedir. ki fiziki ma azam z, e-ticaret kanal m z ile perakende ve proje bazl r n tedari i sa lamaktay z. A a da ...
13 gün önce
 • T rkeri
 • İzmir
Açıklama: HAZIR ve DONDURULMU GIDA sekt r nde faaliyet g stermekte olan firmam zda g revlendirilmek zere Depo alan nda al acak ekip arkada ar yoruz. * Netsis ve MS Office programlar n etkin kullanabilen, * So uk ve Normal Depo tecr beli, * Yo un ve esnek ...
2 gün önce