Nerede

Sat temsilcisi, İzmir (418 pozisyonlara)

Göre sırala:
... p kendine ve D&R a de er katacak Sat Temsilcisi al ma arkada ar yoruz ... . Gereksinimler: En az lise mezunuyum, Sat benim g bek ad m, hatta 2 y ll ...
7 gün önce
... p kendine ve D&R a de er katacak Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar ... . Gereksinimler: En az lise mezunuyum, Sat benim g bek ad m, hatta 2 y ll ...
8 gün önce
... p kendine ve D&R a de er katacak Sat Temsilcisi al ma arkada ar yoruz ... . Gereksinimler: En az lise mezunuyum, Sat benim g bek ad m, hatta 2 y ll ...
9 gün önce
 • Burak zkan Ko ar Dayan kl T ketim Mallar
 • İzmir
... ; - A a daki niteliklere haiz Ma aza sat temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: - Tercihen G zelbah ...
20 gün önce
 • Bilkay Grup
 • İzmir
... firmam z n ubelerinde g revlendirilmek zere ube Sat Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Net maa + ... eklinde al lmaktad r. Belirlenen ubelerde sat i lemi ger ekle mektedir. Aranan ... Nitelikler Minimum n Lisans mezunu, Sat konusunda tecr beli, nsan ili ...
bir gün önce
 • Can Karde ler Kuruyemi
 • İzmir
... vermektedir. Tan m M terileri kar lamak, r n sat n ger ekle tirmek, r nleri sergilemek ... n nsani ili kilerinde ba ar l sat ve m teri odakl renmeye ve ... ve sat odakl , ileti imi kuvvetli, ubelerimizde al acak Kuruyemi Sat Temsilcisi al ...
9 gün önce
 • Deniz Expo Fuarc l k
 • İzmir
Açıklama: Sat Temsilcisi i ilan a klamas Firmam z 16 y ld r ... na fuar standlar n n pazarlamas ve sat alan nda tak m arkada lar ... i & yurtd seyahat engeli olmayan -Pazarlama & sat alan nda en az 2 y l tecr ...
15 gün önce
 • Supplementler.com
 • İzmir
Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar irketler grubumuz; Sekt r n n lider irketi Supplementler.com; 2006 dan itibaren sporcu g dalar alan nda t keticileri T rkiye nin ve d nyan n nde gelen %100 orijinal ve tercih edilen markalar ile bulu turan, T ...
22 gün önce
 • Supplementler.com
 • İzmir
Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar irketler grubumuz; Sekt r n n lider irketi Supplementler.com; 2006 dan itibaren sporcu g dalar alan nda t keticileri T rkiye nin ve d nyan n nde gelen %100 orijinal ve tercih edilen markalar ile bulu turan, T ...
22 gün önce
 • Supplementler.com
 • İzmir
Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar irketler grubumuz; Sekt r n n lider irketi Supplementler.com; 2006 dan itibaren sporcu g dalar alan nda t keticileri T rkiye nin ve d nyan n nde gelen %100 orijinal ve tercih edilen markalar ile bulu turan, T ...
24 gün önce
 • Supplementler.com
 • İzmir
Açıklama: stenen Yetenek ve Uzmanl klar irketler grubumuz; Sekt r n n lider irketi Supplementler.com; 2006 dan itibaren sporcu g dalar alan nda t keticileri T rkiye nin ve d nyan n nde gelen %100 orijinal ve tercih edilen markalar ile bulu turan, T rkiye ...
24 gün önce
 • Twin Jewel
 • İzmir
Açıklama: zmir Alsancak da bulunan elik tak ubemize Sat Dan man Ma aza Sorumlusu pozisyonunda deneyimli i arkada lar aranmaktad r. Aran lan Nitelikler: 18-35 ya aras , Bayan, En az lise mezunu, En az 1 y l sat konusunda deneyimli, Tercihen yak n evrede ...
12 saat önce
 • Twin Jewel
 • İzmir
Açıklama: zmir Alsancak da bulunan elik tak ubemize Sat Dan man Ma aza Sorumlusu pozisyonunda deneyimli i arkada lar aranmaktad r. Aran lan Nitelikler: 18-35 ya aras , Bayan, En az lise mezunu, En az 1 y l sat konusunda deneyimli, Tercihen yak n evrede ...
bir gün önce
Açıklama: Turkcell Kurumsal Hizmetler b nyesinde faaliyet g steren Bar leti im Kurumsal z m Merkezi at s alt nda, Turkcell kurumsal r n ve servislerinin b lge i erisindeki k k ve orta boy i letmelere y nelik tan t m ve sat n ger ekle tirecek a a daki ...
2 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • İzmir
Açıklama: Turkcell Kurumsal Hizmetler b nyesinde faaliyet g steren Bar leti im Kurumsal z m Merkezi at s alt nda, Turkcell kurumsal r n ve servislerinin b lge i erisindeki k k ve orta boy i letmelere y nelik tan t m ve sat n ger ekle tirecek a a daki ...
3 gün önce