Nerede

Kahramanmaraş (83 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • SKUR GROUP
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin End stri M hendisli i, letme M hendisli i vb. b l mlerinden mezun, Organizasyonel geli im alanlar nda min 3-4 y l tecr beli, analizi, i s re leri dok mantasyonu, s re analizi, yetkinlik belirleme s re ...
11 saat önce
 • SKUR GROUP
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI skur Group b nyesinde g rev almak zere, pozitif enerjisi ile ekibimize g katacak, a a daki niteliklere sahip Kurumsal leti im Uzman aray m z bulunmaktad r. niversitelerin Pazarlama, leti im, leti im Tasar m , Reklam, ...
11 saat önce
 • BERA TEKNOLOJ K TES SAT S STEMLER M HEND SL K SA
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Makine M hendisli i b l m nden mezun, MS Office programlar n etkin kullanabilen, S zl ve yaz l ileti im yetene i geli mi , Problem zme, analitik d nme, planlama ve i takip becerisine sahip, Ki isel ve ...
11 saat önce
 • burhan nalkac
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sat Pazarlaman n t m unsurlar n bar nd ran, yo un tempolu, y ksek kazan l bir i . Hisseli Gayr menkul sat yap lan a r Merkezi ofisinde bu alanda uzmanla mak ve y ksek kazan elde etmek isteyen adaylar n ba vurusu ...
11 saat önce
 • GEMC LER G VEN METAL SANAY VE T CARET A. .
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI KAHRAMANMARA da Bak r ve Pirin retimi yapan GEMC LER G VEN METAL SAN. VE T C A. . Fabrikas da D k mhane Vardiya Amiri al nacakt r. in Tan m : Bak r veya Pirin D k mhanesinde vardiya sorumlulu unu alarak retim yapmak ...
11 saat önce
 • In Street
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, Tercihen niversitelerin letme, Pazarlama veya ilgili b l mlerinden mezun, SPOR Perakende sekt r nde en az 5 y ll k i tecr besine sahip olmas ve al ma hayat n n son 2 y l n y neticilik d zeyinde ge ...
11 saat önce
 • GEMC LER G VEN METAL SANAY VE T CARET A. .
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI KAHRAMANMARA da Bak r ve Pirin retimi yapan GEMC LER G VEN METAL SAN. VE T C A. . Fabrikas da Ar&Ge Merkezine Ar&Ge M hendisi al nacakt r. in Tan m : Ar&Ge projelerinin fiili olarak i inde bulunmak, hesaplamalar n ve ...
11 saat önce
 • SARRAFLAR N . E T. KUY. SAN. VE T C. LTD. T .
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1997 y l nda Osman D NG taraf ndan kurulan Sarraflar Ltd. ti n aat , E itim (Bah e ehir Koleji), Kuyumculuk ve Gayrimenkul sekt rleri olmak zere e itli sekt rlerde faaliyet g stermekte ve yat r mlar na devam etmektedir ...
bir gün önce
 • S NPA HOLD NG A. .
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sinpa Holding'in Tasarruf Finansman Sekt r nde faaliyet g steren Sinpa Yap Tasarruf Sand firmam z n Kahramanmara 'ta a lacak ubesinde de erlendirilmek zere a a da belirtilen niteliklere sahip 'Sat Uzman ' aranmaktad r ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI LOFT Kahramanmara Piazza AVM ma azam z i in, ma azac l meslek olarak benimsemi ve kariyer hedefleyen a a daki niteliklere sahip; "Ma aza M d r Yard mc s " aray m z bulunmaktad r. Tercihen niversite mezunu, Ma azac l k ...
2 gün önce
 • Ramsey-Kip
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, Haz r giyim alan nda ve ma azac l kta en az 3 y l deneyimli, Ma aza sat lar n n hedefler do rultusunda ger ekle tirilmesine destek olabilecek, Ki isel imaj na nem veren, Moday takip eden, leti im ...
2 gün önce
Açıklama: G rmen Group - Ramsey Kip Kahramanmara M teri Dan man A klamas En az lise mezunu, Haz r giyim alan nda ve ma azac l kta en az 3 y l deneyimli, Ma aza sat lar n n hedefler do rultusunda ger ekle tirilmesine destek olabilecek, Ki isel imaj na nem ...
3 gün önce
 • KARACASU TEKST L T CARET VE SAN.ANON M RKET
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Meslek Y ksek Okullar n n Makine b l mlerinden mezun, Tecr beli ya da tecr besiz, Ms Office ve izim programlar na hakim, Tesis makine bak m konusunda makine ekipman ve malzeme bilgisine sahip, ...
3 gün önce
 • kadim mutfak e yalar tekstil d ticaret
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az bir dil ( ngilizce veya Arap a) bilmesini istiyoruz Tercih edece imiz ekip arkada m z ofiste tek al an olacak yard mc olunmas n istedi imiz konular; tertip d zen temizlik , misafir ikram mail kontrol , n muhasebe ...
4 gün önce
 • KARACASU TEKST L T CARET VE SAN.ANON M RKET
 • Kahramanmaraş
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Nitelikler; niversitelerin Kimya B l m ya da Kimya M hendisli i b l mlerinden mezun, Tercihen y ksek lisans rencisi Microsoft Office programlar n ok iyi kullanabilen Projeler i in gereksinimleri anlay p ...
4 gün önce