Nerede

Karabel (547 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Kitaptan k rtasiyeye, elektronik r nlerden ocuklar n geli imine katk sunan e itici retici y zlerce r n ve oyunca a rahatl kla ula abilece iniz K rm z Kedi ma azalar ailesinin yeni ekip yesi sen olabilirsin! zmir stinyePark ma azam z i in Ma aza ...
bir saat önce
 • iz RET
 • Karabel
Açıklama: About Factory Reality: We create Building Information Models and related software for well known brands in the United States, including Walgreens, The Home Depot, Chipotle and Starbucks. We are strong in providing laser scan surveying services ...
bir saat önce
 • NORA GLOBAL LOJISTIK A.
 • Karabel
Açıklama: GENEL N TEL KLER niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun (Denizcilik letmeleri Y netimi, Deniz Ula t rma letme M hendisli i, Uluslararas Ticaret ve Finansman, Lojistik Y netimi vb.), Forwarder sekt r nde en az 1 y l tecr beli, nsan ili ...
2 saat önce
Açıklama: QUALIFICATIONS Bachelor's Degree in Electrical and Electronics Engineering Minimum 3 years of experience in a similar position, FMCG experience is an asset Excellent command of spoken and written English, German is a plus Knowledge of SCADA and ...
2 saat önce
Açıklama: Doktar is an agritech company with the purpose of improving food systems through intensive use of data and data-driven decisions. To fulfill its purpose, Doktar delivers a palette of digital services to the entire agricultural value chain. ...
3 saat önce
 • Atanova G da
 • Karabel
Açıklama: G da ve restoranc l k alan nda faaliyet g steren irketlerimizin muhasebe departman nda g revlendirilmek zere, BF mezunu veya ilgili b l mlerden mezun, Ofis programlar n yetkin ve aktif kullanabilen, Disipline nem veren, inisiyatif ve sorumluluk ...
3 saat önce
 • One More International
 • Karabel
Açıklama: Sa l k sekt r nde , yurtd organizasyon , enerji ve kimya b l m nde Giri imci olmak ve kendini geli tirmeyi seven Ki iler 5.000 ve 10.000 tl gelir potansiyeli part time veya full time tak m arkada lar aramaktay z ileti im i in ba vuru ...
3 saat önce
 • R NESANS HOLD NG
 • Karabel
Açıklama: R nesans Holding, irketlere stratejilerini ve operasyonlar n evrensel insan haklar , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek nlemler almaya a ran BM K resel lkeler S zle mesi'nin ...
16 saat önce
 • USB Certification
 • Karabel
Açıklama: yi derecede ngilizce bilen, fade yetene i kuvvetli Microsoft programlar n iyi derecede kullanabilen, Planlama ve organizasyon yetene ine sahip, Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam ,
20 saat önce
Açıklama: Senior Digital Marketing Specialist Doktar is an agritech company with a purpose of improving food systems through intensive use of data and data-driven decisions. To fulfill its purpose, Doktar delivers a palette of digital services to the ...
20 saat önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Santral yap m ndan, i letme ve bak m hizmetlerine, elektrik retim ve ticaretinden, do al gaz da t m hizmetlerine kadar geni bir alanda faaliyet g steren; do al gaz, r zg r, jeotermal ve hidroelektrik santralleri ile ...
21 saat önce
 • Litum
 • Karabel
Açıklama: Litum established in 2004, by a group of visionary engineers, Litum helps businesses transform their operations with a single goal in mind: increased safety & efficiency. Through extensive research and development, Litum designs and manufactures ...
21 saat önce
 • TriaTech T bbi Sistemler
 • Karabel
Açıklama: YETK ALANI M hendislik prensipleri er evesinde irket Ar-Ge yaz l m sistemleri projelerini geli tirir, geli tirilen projelerin takibi yapar, devaml l n sa lar ve g ncellemelerini yapar. GENEL N TEL KLER niversitelerin Bilgisayar M hendisli i ve ...
22 saat önce
 • Masomo
 • Karabel
Açıklama: We are looking for a specialized Game Developer to turn a game idea into code on a fast moving environment. You will be involved in various aspects of the game's creation from concept to finished product. Responsibilities: Translate requirements ...
22 saat önce
Açıklama: Tan m : zmir Urla Tekno Kamp s ara t rma ve proje geli tirme merkezimizde, gen ve dinamik ekibimizin yesi olacak yaz l m geli tirme tak m arkada lar ar yoruz. Genel Nitelikler: niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i b l ...
22 saat önce