Nerede

Kastamonu (10 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m in zeti Yiyecek retimi. Sorumluluk Alan S cak yiyecek i ecek r nleri. So uk yiyecek i ecek r nleri. in Tan m Malzeme retim plan n n belirlenen malzemeleri retecek kaynaklar da planlayarak yap lmas ve her g n retim/sunu ncesi g ncellenmesi. ...
20 saat önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m Servis edilen yiyeceklerin belirlenen standart, kalite ve lezzet kriterlerine g re haz rlanmas ve retilmesine yard mc olunmas B l m ndeki r nlerin takviye edilmesi, mutfak ve depo aras transferlerin yap lmas Mutfak gere ve alanlar n n ...
20 saat önce
 • LOR S PARF M
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
2 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
4 gün önce
 • S nav Koleji
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m KOLEJ M ZDE TAM ZAMANLI F Z K RETMEN ... Aranan Nitelikler EN AZ K YIL DERS ANLATMI , ALI MA ARKADA LARI LE EK P ALI MASINA ZEN G STEREN BAKIMLI EMPAT YAPAB LEN ARKADA LARA HT YACIMIZ VAR...
5 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Kastamonu
Açıklama: KASTAMONU HLAS YETK L SERV S B NYES NDE ALI MAK ZERE ARKADA I ARANMAKTADIR. Gereksinimler: Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik b l mlerinden mezun veya daha nce elektrik ile ilgili i lerde al m ve deneyimi olan, B s n f s r c belgesine sahip ...
6 gün önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m in Tan m Tesisin s tma ve havaland rma, elektrik ve elektronik, mekanik, asans r, in aat, tesisat, bak m ve onar m hizmetlerinin takip edilmesi; i sa l ve g venli i uygulamalar ndan sorumlu olunmas . Aranan Nitelikler Park Dedeman ...
9 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
11 gün önce
 • G kkale Tar m Hayvanc l k Ltd. ti.
 • Kastamonu
Açıklama: Tar m Hayvanc l k sekt r n n nc kurulu lar ndan olan irket b nyemizde g revlendirilmek zere, "Veteriner Sa l k Teknikeri" aranmaktad r. Gereksinimler: lgili Y ksekokul b l mlerinden mezun, En az 4 y l b y kba iftlik hekimli i ve/veya saha tecr ...
18 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Kastamonu
Açıklama: Ma azam zda g revlendirilmek zere a a daki g rev tan m dahilinde al acak Ma aza M d r aray m z bulunmaktad r. Ma azam z n sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinden sorumlu olmak, Ma azas n n sat performans n n art r lmas y n ndeki al ...
24 gün önce