Nerede

Kastamonu (55 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ADA G Y M SAN.VE T C.LTD. T .
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m Merkezi stanbul-Ba c lar-G ne li de bulunan firmam z, 1993 y l ndan beri tekstil sekt r nde hizmet vermekte olup, An itibariyle 24 lkeye 40' n zerinde d nyan n se kin markalar na imalat ve ihracat yapmaktad r. Firmam z son 5 y ld r TK B'in ...
11 saat önce
 • Acacia Maden letmeleri A. .
 • Kastamonu
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION We are looking for a team member who will work for ACACIA Mining Operations as "Senior Mill Engineer", QUALIFICATIONS BSc, MSc or higher degree in Mining Engineering or Mineral Processing Engineering, Minimum ...
bir gün önce
 • Tuncay Y lmaz Avukatl k B rosu
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kastamonu'da bulunan Avukatl k B romuzda bizimle olmak isteyen Avukat al ma arkada lar aramaktay z. Avukatlar b romuzda par a ba i ortakl veya di er de i ik esnek al ma ekilleri uygulanacak olup, al ma arkada m z olmak ...
bir gün önce
 • Acacia Maden letmeleri A. .
 • Kastamonu
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION We are looking for a team member who will work for ACACIA Mining Operations as "Mill Engineer" QUALIFICATIONS BSc or MSc degree in Mining Engineering or Mineral Processing Engineering Minimum 2 years of ex ...
bir gün önce
 • Erdo an Karde ler Ticaret limited irketi
 • Kastamonu
Açıklama: Kastamonu ili merkez ve il elerinde al mak zere tecr be art aranmayan ehliyeti olan ve AKT F ARA KULLANAB LEN enerji nakil hatlar n n koridor a ma i i i in (a a kesimi) elektrik elektronik m hendisi veya EKAT belgesi olan hemen i ba yapabilecek ...
bir gün önce
 • TUDORS
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ma azac l k sekt r nde kariyer hedefleyen, Dinamik bir ortamda esnek saatlerde al mak isteyen, Y ksek sat becerisine sahip, M teri memnuniyeti sa lamak konusunda kendine g venen, nsan ili kilerinde g l , En az 1 y l Ma ...
6 gün önce
 • DO AN PALET ORMAN R NLER LOJ. N . SAN. VE T C. LTD. T .
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Operat rl k belgesi olan ISPM prosed rlerine hakim Kereste Ah ap Palet kurutma ve Is l i lem deneyimi olan al ma arkada aray m z mevcuttur. Kastamonu Merkez Organize Sanayi Sitesi i inde bulunan Ah ap Palet retim ...
7 gün önce
 • Cemsel Tekstil San. Tic. Ltd. ti. - Ste
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Cemsel Hakk nda Cemsel, haz r giyim sekt r nde m messillik, retim ve ihracat hizmeti sunan ve kurumsal y netim ilkeleriyle y netilen bir aile irketidir. K resel m teri portfolyosu ve uluslararas ba lant lar ile T rkiye ...
7 gün önce
 • AYCAN AMBALAJ & END. TEM ZL K R NLER
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI * NEML B LG LEND RME : Ki isel ba vuru d nda; herhangi bir yak n n , tan d n ve evresini i e al m konusunda rica/tavsiye ettiren hi bir personel aday ''kesinlikle'' de erlendirilmeyecektir. * Fiziken yap lacak ba ...
7 gün önce
 • DO AN PALET ORMAN R NLER LOJ. N . SAN. VE T C. LTD. T .
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI * niversitelerin ilgili m hendislik b l mlerinden ( Tercihen Orman End stri, Makina M hendisli i ve End stri M hendisli i) mezun. * Benzeri pozisyonda minimum 5 y l tecr beye sahip. * Kereste ve Ah ap Palet imalat nda ...
7 gün önce
 • DO AN PALET ORMAN R NLER LOJ. N . SAN. VE T C. LTD. T .
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Forktif Operat rl k Belgesine Sahip En az 2 Y l Deneyimli Askerli ini yapm Uzun s re al may d nen al ma arkada lar na ihtiyac m z vard r.
7 gün önce
Açıklama: Tan m LOR S markas yla parf m sekt r nde nc olmay kendisine ilke edinen Loris Parf m, b y me stratejisine paralel, hem T rkiye hem de d nyada ma aza say s n her ge en g n artt rmaktad r. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten Loris ...
8 gün önce
 • KARACA Z CCAC YE T CARET VE SAN A. .
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tak m m z n nci si olmak ister misiniz? Kastamonu Kastamall Avm'de yeni a lacak olan ma azam zda g revlendirilmek zere, En az lise mezunu, Ma azac l k alan nda kariyer yapmak isteyen, M teri odakl yakla m benimsemi , ...
9 gün önce
 • RHG Enert rk Enerji retim ve Ticaret Anonim irketi
 • Cide
Açıklama: GENEL N TEL KLER Elektrik b l m mezunu (tercihen Meslek Y ksekokulu), TE A veya E A tan EKAT belgesi sahibi ya da alabilecek niteli e sahip, Tercihen yenilenebilir enerji kaynaklar ndan elektrik enerjisi retimi tesislerinde tecr besi olan, YG, ...
10 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A. .
 • Kastamonu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI A101 Yeni Ma azac l k A. . Kastamonu Tosya B lge M d rl nde g rev alacak "Personel Uzman " aray m z bulunmaktad r. niversitelerin 4 y ll k e itim veren fak ltelerinden mezun, 4857 say l Kanunu, SGK Kanunu, te vik ...
10 gün önce