Nerede

Kastamonu (11 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
2 gün önce
 • WID Ticaret ve Sanayi A. .
 • Kastamonu
Açıklama: Kamu m teahhitlik hizmetleri veren kurumsal irketimizde istihdam edilmek zere KOORD NAT R al nacakt r. -Kendi ekibini kurabilecek, i ve i lemlerin sorunsuz ekilde y r t lmesini temin etmek zere ekip arkada lar n y netebilecek, - irketi her ...
9 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
14 gün önce
 • LOR S PARF M
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
14 gün önce
Açıklama: Ma azam zda g revlendirilmek zere a a daki g rev tan m dahilinde al acak Ma aza M d r aray m z bulunmaktad r. Ma azam z n sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinden sorumlu olmak, Ma azas n n sat performans n n art r lmas y n ndeki al ...
15 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Kastamonu
Açıklama: Genel Nitelikler: En az Lise Mezunu, Operasyonel s re leri y r tme yetene ine sahip, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam , Daha nce ekip y netimde bulunmu , Kargo / Ta mac l k sekt r nde 3 y l ve zeri deneyi g rev alm leti im ...
17 gün önce
 • Bursa Kebap Evi
 • Kastamonu
Açıklama: Misafirlerimize, B y k ef lerin leziz deneyimini ya atmak i in hizmet standartlar na uygun bir servis sunmak ve misafirlerimiz i in yeniden gelme iste i yaratmak. Gereksinimler: "Bursa Kebap Evi " Kastamonu ubelerimiz i in " Garson" unvan ile al ...
18 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
25 gün önce
 • Esme Dayan kl T ketim Mallar
 • Kastamonu
Açıklama: Tecr beli sat dan man , En az lise mezunu ,M teri memnuniyeti ve Sat odakl al an ,Benzer pozisyonlarda en az 1 y l deneyimli, Problem zme yetene i geli mi ileti im becerisi geli mi , g lery zl ,d g r n m ne zen g steren ,tak m al mas na yatk n , ...
27 gün önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • Kastamonu
Açıklama: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
28 gün önce
 • LOR S PARF M
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
28 gün önce