Nerede

Kastamonu (12 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
3 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Kastamonu
Açıklama: AmericanLIFE Dil Okullar Kastamonu ubemizde tam zamanl al mak zere ngilizce retmeni al m yap lacakt r. Gereksinimler: niversitelerin ngilizce retmenli i, ngiliz Dili ve Edebiyat , Amerikan K lt r ve Edebiyat veya M tercim Terc manl k b l ...
3 gün önce
 • G kkale Tar m Hayvanc l k Ltd. ti.
 • Kastamonu
Açıklama: TANIMI G nl k Muhasebe Kay tlar n tek d zen hesap plan na uygun olarak sisteme girmek, E-Fatura / E- Defter s re lerini yerine getirmek, Envanter takibi ve muhasebe kay tlar n yapmak, Banka ekstrelerini, faturalar , ek giri k lar n d zenli i ...
7 gün önce
 • G kkale Tar m Hayvanc l k Ltd. ti.
 • Kastamonu
Açıklama: Tar m Hayvanc l k sekt r n n nc kurulu lar ndan olan irket b nyemizde g revlendirilmek zere, "Veteriner Sa l k Teknikeri" aranmaktad r. Gereksinimler: lgili Y ksekokul b l mlerinden mezun, En az 4 y l b y kba iftlik hekimli i ve/veya saha tecr ...
7 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
8 gün önce
 • Starbucks
 • Kastamonu
Açıklama: Shaya 2002 y l nda, Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun T rkiye yat r m olarak kurulmu tur. Shaya Moda-Haz r Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r ...
9 gün önce
 • LOR S PARF M
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
11 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
13 gün önce
 • LOR S PARF M
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
17 gün önce
 • S nav Koleji
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m KOLEJ M ZDE TAM ZAMANLI F Z K RETMEN ... Aranan Nitelikler EN AZ K YIL DERS ANLATMI , ALI MA ARKADA LARI LE EK P ALI MASINA ZEN G STEREN BAKIMLI EMPAT YAPAB LEN ARKADA LARA HT YACIMIZ VAR.
26 gün önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Kastamonu
Açıklama: Tan m in zeti Yiyecek retimi. Sorumluluk Alan S cak yiyecek i ecek r nleri. So uk yiyecek i ecek r nleri. in Tan m Malzeme retim plan n n belirlenen malzemeleri retecek kaynaklar da planlayarak yap lmas ve her g n retim/sunu ncesi g ncellenmesi. ...
29 gün önce
Açıklama: Tan m TAM ZAMANLI KADROLU RETMEN....... Aranan Nitelikler ANLAYI LI ,HO G R L G Y M NE DI G R N NE ZEN G STEREN ARKADA LAR...
29 gün önce