Nerede

Kayseri (100 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MAPA PETROL R NLER T C. VE SAN. A. .
 • Kayseri
Açıklama: Tan m ExxonMobil firmas n n Anadolu, Karadeniz B lgesinin bir b l m nde (Orta Karadeniz) yetkili distrib t r olarak faaliyet g steren firmam za Kayseri ve ba l b lgelerimizde PVL (binek ara ) r n gruplar nda madeni ya sat ve pazarlamas n ...
20 saat önce
 • Best elik Kap
 • Kayseri
Açıklama: -G nl k 35 ki ilik 3 e it yemek haz rlanmas ve da t m .- -5 ki i bulunan idari bina i in ay-kahve servisi. -2 katl idari binan n g nl k temizli i. (toplam 250 m2) -Mesai saatleri 08:00-18:15 -Hafta sonlar tatil. -A l k konusunda tecr beli. -Ki ...
bir gün önce
 • Tirba G da Tekstil Sanayi Ve Ticaret
 • Kayseri
₺4.254 aylık
Açıklama: Kayseri Mix Ya am Merkezinde bulunan restoran m zda 2 vardiya da g nl k 9 saat aktif al acak,tak m al mas na uyumlu, ileti im becerileri y ksek, 18 ya n doldurmu komi al m yap lacakt r.
2 gün önce
 • Madame Coco
 • Kayseri
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 292 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Kayseri Kumsmall AVM ma ...
2 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Kayseri
Açıklama: Tan m Kayseri ncesu Organize Sanayi b lgesinde bulunan elik konstr ksiyon imalat yapan irketimizde g revlendirilmek zere a a daki zellikleri ta yan ara eleman aray m z bulunmaktad r. Tak m al mas na yatk n olmak, Teknolojik yeniliklere a k, S ...
2 gün önce
Açıklama: Tan m T rkiye'nin E itim G c y z! nsani de erlerle donat lm , sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan U ur Okullar olarak 52 ilde 112 okul ve 127 Kurs ile ba ar gelene imizi s rd r yoruz. Global standartlarda, yenilik i e ...
2 gün önce
 • Elmassan Sandalye
 • Kayseri
Açıklama: SANDALYE SKELETTE TECR BEL , ASKERL N YAPMI , NDE SEBATLI , MESA SAATLER NE AYAK UYDURAB LECEK , T T Z VE TEM Z TAKIM ARKADA LARI ARIYORUZ. TERC HEN KAMETGAH OLARAK LDEM TOK M MS N BEYAZ EH R ARGINCIK Z YA G KALP SERVS G ZERGAHINA UYMAKTADIR. G ...
3 gün önce
 • Elmassan Sandalye
 • Kayseri
Açıklama: SANDALYE D EMEDE TECR BEL , ASKERL N YAPMI , NDE SEBATLI , MESA SAATLER NE AYAK UYDURAB LECEK , T T Z VE TEM Z TAKIM ARKADA LARI ARIYORUZ. TERC HEN KAMETGAH OLARAK LDEM TOK M MS N BEYAZ EH R ARGINCIK Z YA G KALP SERVS G ZERGAHINA UYMAKTADIR. G R ...
3 gün önce
 • Memorial Sa l k Grubu
 • Kayseri
Açıklama: Memorial Sa l k Grubu; uzman doktorlar , bilgi ve birikimlerini yak n ilgi ile birle tiren sa l k personeli, hasta odakl hizmet anlay , kalite politikas , ileri t p teknolojisi ile donat lan tan -tedavi niteleri, modern mekanlar ve konforlu ...
3 gün önce
 • Memorial Sa l k Grubu
 • Kayseri
Açıklama: Memorial Sa l k Grubu; uzman doktorlar , bilgi ve birikimlerini yak n ilgi ile birle tiren sa l k personeli, hasta odakl hizmet anlay , kalite politikas , ileri t p teknolojisi ile donat lan tan -tedavi niteleri, modern mekanlar ve konforlu ...
3 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI F LE, T rkiye de perakende sekt r n n lider markas B M in yeni perakende modeli olarak Mart 2015 y l nda uygulamaya koydu u, indirim konseptiyle s permarket anlay n birle tiren, m terilerine daha geni alanlarda al veri ...
4 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI F LE, T rkiye de perakende sekt r n n lider markas B M in yeni perakende modeli olarak Mart 2015 y l nda uygulamaya koydu u, indirim konseptiyle s permarket anlay n birle tiren, m terilerine daha geni alanlarda al veri ...
4 gün önce
 • TAVUK D NYASI
 • Kayseri
Açıklama: T rkiye'nin en h zl b y yen ak lalmaz lezzet dura Tavuk D nyas n n stinye park avm de yer alan Merkeze Ba l restoran m zda g revlendirilmek zere; "A yrd /Komi -Garson ar yoruz! Restoran n genel i leyi d zeni bilgisine sahip, Tak m al mas na yatk ...
4 gün önce
 • Team Fores HR
 • Kayseri
Açıklama: T rkiye genelinde perakende sekt r nde faaliyet g stermekte olan Mango markas n n ma azalar nda ND R M D NEM NDE belirsiz s reli g revlendirilmek zere D NEMSEL SATI DANI MANI aray m z bulunmaktad r. M terilere sunaca r nlerin ve koleksiyonun ...
4 gün önce
 • Kahve D nyas
 • Kayseri
Açıklama: 2004 y l nda Emin n nde ba layan hik yesiyle bug n ba ta T rkiye olmak zere ngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi e itli lkelerde 220 yi a k n ma azas bulunan, T rkiye nin en sevilen kahve ve ikolata zinciri Kahve D nyas n n dinamik ...
4 gün önce