Nerede

Kayseri (477 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
Açıklama: deneyimli dijital bask ve lazer makinas kullanabilen ms ofice coreldrawe autocat pro ramlar n bilen al ma arkada lar na uyumlu al maya istekli al ma arkada lar ar yoruz ad m reklam organize san.b l.55.cad.no.4 melikgazi kayseri tel. 0352 321 ...
13 saniye önce
 • Erkut n aat Yap End stri San. ve Tic. A. .
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen niversitelerin Mimar b l m mezunlar Tercihen gayrimenkul proje sat s re lerinde tecr be sahibi, MS Office programlar na hakim, M teri kitlesine etkin sunum yapabilme becerisine sahip, Sat hedefleri do ...
11 saat önce
 • NSANBUL NSAN KAYNAKLARI VE DANI MANLIK L M TED RKET
 • Kayseri
₺5.500 ₺6.000 aylık
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz aile Kayseri'de ikamet etmektedir. Ailenin 2,5 ve 3,5 ya nda ocuklar n n bak m n stlenecek ocuk bak c s ar yoruz. Aranan Nitelikler Yat l olarak al abilecek Yerli yabanc farketmez " NSANBUL NSAN KAYNAKLARI VE ...
11 saat önce
 • Comdata Teknoloji ve M teri Hizmetleri A. .
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Comdata, M teri Etkile im ve S re Y netimi'nde lider yenilik i global servis sa lay c d r. 1987'den beri markalar m z n, m teri de erlerini en st seviyeye karma konusunda uzun vadeli i orta y z. Uluslararas hizmet a m ...
11 saat önce
 • ehbal Mobilya Aksesuarlar Metal San. ve Tic. Ltd. ti.
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler Tercihen niversitelerin end stri m hendislik b l m nden mezun, Mobilya retimi alan nda en az 10 y l tecr be sahibi, Ekip y netimi konusunda deneyimli, Ms Office programlar n iyi derecede kullanabilen, ...
11 saat önce
 • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
 • Kayseri
Açıklama: Tan m D nyan n en b y k GSM markas b nyesinde Ankara, Antalya, Ayd n, Mu la, Bal kesir, Bursa, Manisa, Yozgat, Kayseri, Konya, stanbul, zmir, Kocaeli ve Sakarya da kariyer f rsat D nya en nl GSM markalar n n inbound m teri temsilcisi olmak ve m ...
11 saat önce
 • Centone
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sitil izgi irketler Grubu b nyesinde; CENTONE Ma azalar Zincirinin KAYSER 'de bulunan ma azalar na ; SATI DANI MANI olarak g rev yapabilecek, a a daki nitelikleri ta yan tak m arkada lar aramaktay z. - Yo un i temposu ...
11 saat önce
 • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
 • Kayseri
Açıklama: Tan m HEMEN LANIMIZA BA VUR, KAR YER BASAMAKLARINI HIZLA TIRMAN!D nyan n en b y k GSM, e-ticaret, tekstil markalar n n projelerinde yer almak istiyorsan ve stanbul, zmir, Antalya, Kayseri, Kocaeli, K rklareli, Sakarya, Bursa, Yalova, Nev ehir ...
11 saat önce
 • EVE MA AZACILIK A. .
 • Kayseri
Açıklama: Tan m Ki isel bak m ve kozmetik ma azalar nda Sat Temsilcisi pozisyonunda g rev almak isteyen gen ve dinamik ekip arkada lar ar yoruz. A a daki nitelikleri ta yan adaylar n ba vurular n bekliyoruz. Aranan Nitelikler -En az Lise mezunu, -Tak m al ...
11 saat önce
 • HOLIDAY INN KAYSER
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Benzer pozisyonda en az 3 y l tecr beli, leti im ve ikna yetene i g l , Analitik d nebilen, Sonu odakl , Planlama yetene i g l , Ekip al mas na nem veren, Misafir memnuniyeti ...
11 saat önce
 • huzur malzemecilik
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 38 y l s reyle mobilya yatak ve baza reticilerine ham madde tedari i yapan firmam zda pazarlama departman nda g revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip adaylar istihdam edilecektir. G rev olarak pazarlama ...
11 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Kayseri
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. . b nyesinde bulunan Kayseri lk retim Okulu'nda g revlendirilmek zere; Personel dosyas , fatura giri - k , irsaliye vb. i lemlerin yap lmas ve ilgili muhasebe s re lerinin yasal mevzuata uygunlu unun takip ...
11 saat önce
 • SERS M DAYANIKLI T KET M MALLARI SANAY VE T CARET KOLLEKT F RKET - BRAH M VE MUSTAFA USTAO LU
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Nitelikler niversitelerin ilgili M hendislik b l mlerinden mezun, Solidworks ve Autocad modelleme programlar hakk nda etkin bilgi sahibi, 3D tasar m kurgusunda etkin bilgi sahibi, malat teknik resim bilgisi konusunda ...
11 saat önce
Açıklama: 2007 y l ndan beri yaz l m ve teknoloji sekt r nde nc olan firmam z "Nilvera Yaz l m" b nyesinde g revlendirilmek zere ; .Net Core , Web Service , Rest API ve SQL Veritabanlar bilgisine sahip, Bu platformlar n en az birinde profesyonel projeler ...
bir gün önce
 • NUH NAC YAZGAN N VERS TES
 • Kayseri
Açıklama: Tan m Kayseri Nuh Naci Yazgan niversitesi Di Hekimli i Fak ltesi Hastanesi'nde al t r lmak zere a a da belirtilen artlara sahip Halkla li kiler eleman al nacakt r. Aranan Nitelikler 1- G ler y zl , insan ili kileri kuvvetli, ekip al mas na ...
bir gün önce