Nerede

Kayseri (93 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Kayseri
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesindeki Kayseri Anaokulu'nda g revlendirmek zere; Aranan Nitelikler Beden E itimi ve Spor Y ksekokulu mezunu, leti im becerisi y ksek, renmeye ve geli ime a k, Tak m al mas na yatk n, Erkek adaylar i in ...
6 saat önce
 • LOR S PARF M
 • Kayseri
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
6 saat önce
 • Firma Ad Gizli
 • Kayseri
Açıklama: Mikrofiber bez i inde al acak vas fl vas fs z, -Bay Bayan -Makineciler -Temizlemeciler -Paketlemeciler -Ortac lar al nacakt r. A a daki telefon numaras n aray p bilgi al n z.
18 saat önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Kayseri
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Kayseri Osb ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, ...
21 saat önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Kayseri
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Kayseri Osb ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, ...
21 saat önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Kayseri
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Kayseri Osb ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, ...
21 saat önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Kayseri
Açıklama: Turkcell Superonline Fibercenter Abone Merkezi - a r Merkezi Uzman A klamas T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden ...
21 saat önce
 • Firma Ad Gizli
 • Kayseri
Açıklama: T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda internet eri imi ...
22 saat önce
 • ISS PROSER KORUMA VE G VENL K H ZMETLER
 • Kayseri
Açıklama: Bay - zel g venlik g revlisi al nacakt r. KAYSER WYNDHAM GRAND OTEL projemiz i in 8 saatlik 3 vardiya sisteminde al acak, Askerli ini yapm , 25-35 ya lar aras nda En az 175 cm boyunda 5550 TL. net maa , yol paras i in 350 TL. multinet, otelde 1 ...
22 saat önce
 • Madame Coco
 • Kayseri
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Kayseri Forum ...
23 saat önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Kayseri
Açıklama: Tan m Mikrofiber bez i inde al acak vas fl vas fs z, Bay Bayan Makinac lar Temizlemeciler paketlemeciler ortac lar al nacakt r. Aranan Nitelikler Mikrofiber bez i inde al acak vas fl vas fs z, Bay Bayan Makinac lar Temizlemeciler Paketlemeciler ...
bir gün önce
Açıklama: Tan m T rkiye'nin E itim G c y z! nsani de erlerle donat lm , sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan U ur Okullar olarak 52 ilde 112 okul ve 127 Kurs ile ba ar gelene imizi s rd r yoruz. Global standartlarda, yenilik i e ...
bir gün önce
 • F ER LIFE CENTER
 • Kayseri
Açıklama: Tan m RUT N N B RO LEMLER N YAPMAK(CHECK-IN/CHECK/OUT,ODA BLOKAJI,REZERVASYONLARIN ALIMI VE KONTROL ,M SAF R KAR ILAMA,Y NLEND RME,TELEFON A RILARINA CEVAP VERME,KK,NAK T VE CAR LEMLER,FATURALANDIRMA LEMLER ) Aranan Nitelikler LG L B L MLERDEN ...
bir gün önce
 • Tirba G da Tekstil Sanayi Ve Ticaret
 • Kayseri
₺8.000 aylık
Açıklama: Kayseri Mix Ya am Merkezinde bulunan restoran m zda aktif al acak, tak m al mas na uyumlu, ileti im becerileri y ksek, askerli ini yapm , en az 3 y l tecr beli garson al m yap lacakt r.
bir gün önce
 • Karen Banyo
 • Kayseri
₺5.500 aylık
Açıklama: N TANIMI VE ARANAN N TEL KLER; -LOGO-T GER PROGRAMLARINI B LEN - thalat/ hracat muhasebesi konusuna hakim, tecr beli, Ms Office programlar n kullanabilen, -Tedarik i Fatura takibi yapabilecek,120 ve 320 hesap mutabakatlar -Stok raporlamalar n ...
bir gün önce
 • Turkuaz sem Akademi
 • Kayseri
Açıklama: retmenlik mesle ini seven Ba ar odakl Tak m al mas na yatk n leti im g c y ksek retmenler al nacakt r.
bir gün önce
 • Turkuaz sem Akademi
 • Kayseri
Açıklama: Yeni m fredata hakim retmenlik mesle ini seven Ba ar odakl Tak m al mas na yatk n leti im g c y ksek retmenler al nacakt r.
bir gün önce
 • Turkuaz sem Akademi
 • Kayseri
Açıklama: niversitelerin Psikolojik Dan manl k ve Rehberlik B l m nden , sosyoloji ve felsefe b l m nden mezun retmenlik mesle ini seven Ba ar odakl Tak m al mas na yatk n leti im g c y ksek retmenler al nacakt r.
bir gün önce
 • Turkuaz sem Akademi
 • Kayseri
Açıklama: niversitelerin ''Matematik retmenli i'' lisans b l m nden mezun veya ''Matematik'' b l m nden mezun Yeni m fredata hakim retmenlik mesle ini seven Ba ar odakl Tak m al mas na yatk n leti im g c y ksek retmenler al nacakt r.
bir gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kayseri
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
bir gün önce