Nerede

D ticaret uzman, Kayseri (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Be ler Tekstil San. ve Tic. A. .
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler thalat- hracat Departman Y netim ve Uygulamalar nda En Az 5 Y l Deneyim Sahibi, niversitelerin lgili B l mlerinden Mezun, D Ticaret Mevzuatlar na Hakim, Yeni D Pazarlar Olu turabilecek, Yurt i ve Yurt ...
bir gün önce
 • Serhat Mobilya
 • Tomarza
... klamas " HRACAT SATI & PAZARLAMA UZMAN VE Y NET C S ... ve konu ma becerisine sahip, D Ticaret mevzuat na hakim lisans veya ... uygulamalar na hakim ve yeterli d zeyde bilgisayar/internet kullanabilen, Esnek ... Tam Zamanl a klamas n d zenle
6 gün önce
 • SERHAT MOB LYA A -V PA A
 • Kayseri
... TANIMI " HRACAT SATI & PAZARLAMA UZMAN VE Y NET C S ... ve konu ma becerisine sahip, D Ticaret mevzuat na hakim lisans veya ... uygulamalar na hakim ve yeterli d zeyde bilgisayar/internet kullanabilen, Esnek ...
6 gün önce
 • Serhat Mobilya A. .
 • Tomarza
Açıklama: " HRACAT SATI & PAZARLAMA UZMAN VE Y NET C S " ... ve konu ma becerisine sahip, D Ticaret mevzuat na hakim lisans veya ... uygulamalar na hakim ve yeterli d zeyde bilgisayar/internet kullanabilen, Esnek ...
15 gün önce
 • Efelift Asans r-Vini Engelli Sistemleri
 • Tomarza
Açıklama: TANIMI -Yurtd nda yeni pazarlar ve m teriler ara t rmak ve m teri portf y n geni letmek. -Pazardaki ve piyasalardaki geli meleri yak ndan takip etmek. -Sipari leri al p ilgili birimlere iletmek ve sevkiyat organizasyonu yapmak. -M teri deme ...
28 gün önce
 • Kumtel
 • Tomarza
Açıklama: Kumtel olarak ba ar hikayelerimize bakt m zda, baz ki isel zelliklerin ve de erlerin ne kt n fark ettik. Biliyoruz ki n m ze hep yeni sorunlar kacak fakat biz sorunu tespit ettikten sonra nas l z lemeyece ini anlatanlarla de il gayret g stererek ...
28 gün önce
 • NOVUSS FAT H PLAST K SAN.T C.LTD. T .
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Uluslararas pazarlarda her ge en g n etkinli ini art ran plastik Bah e mobilya retimi yapan irketimizin yurtd sat organizasyonunda etkin rol stlenerek" hracat Sat Uzman " olarak al acak ve a ...
14 gün önce
 • FEEDADDS
 • Felahiye
Açıklama: irketimiz Konya'da olup yem katk sekt r nde faaliyet g stermektedir. D pazarlara a lmak i in mesai arkada aramaktay z. ARANAN ZELL KLER; - lgili dil bilgisine sahip olmal , -Yem katk sekt r nde al an ve yurtd ba lant s na sahip olmal , - ...
18 gün önce
 • ISISAN ISI SANAY A. .
 • Kayseri
... zere DI T CARET OPERASYON UZMANI al nacakt r. Genel Nitelikler ... ilgili b l mlerinden mezun, D Ticaret ve hracat/ thalat konular nda ... g l , Seyahat engeli olamayan, D Ticaret ve operasyonlar konusunda en az ... ikamet eden. tan m : letmemizde D Ticaret B l m ne Ba ...
16 gün önce