Nerede

Grafik tasar mc s, Kayseri (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Makro Dergi
 • Felahiye
Açıklama: G n ll olarak hizmet verdi imiz Makro Dergi Dijital Dergi platformuna g n ll "Grafik Tasar mc s " ekip arkada lar aramaktay z. Sitemizde bulunan ba vuru formunu doldurarak ba vurabilirsiniz.
29 gün önce
 • Fikirsiz Dergisi
 • Felahiye
Açıklama: zmir Torbal Ar tma tesisi n aat m zda istihdam edilmek zere, de arj kanal imalat nda al acak Nivo cihaz kullan m na hakim Nivo Oparat r ihtiyac m z vard r.
4 gün önce
 • N ve Core Marka ve Dijital Pazarlama Ajans
 • Felahiye
Açıklama: G l yarat c becerilere ve a klay c tasar m ve tipografiye olan tutkusunu g steren, dijital ve bas l formlar gibi ok say da farkl tasar m platformuyla al ma deneyimine sahip adaylar ar yoruz. sorumluluklar Hizmet verdi imiz irketlerin sosyal ...
7 gün önce
 • sadaned.co
 • Felahiye
Açıklama: Merhaba, Sosyal medya payla mlar , r n tasar mlar , blog yazma, video d zenlemeleri gibi i lerde g n ll olarak yard mc olabilecek ve birlikte bu markalar n ve kanallar n b y mesine katk sa layabilecek ekip arkada lar ar yorum. Pozisyonlar; ...
28 gün önce
 • The Radiant Dijital Dergi
 • Felahiye
Açıklama: Sen de t rkiyenin iyi niversitelerinden veya liselerinden birinde okuyor ve Z ku a n yak ndan tan y p fikirlerini daha fazla insana aktararak fark yaratmak istiyorsan The Radiant ekibine kat l, kariyerine niversite y llar n n ba nda ba lama f ...
22 gün önce
 • SunumWorks
 • Felahiye
Açıklama: We are a digital creative design and production company. Tasar mc Grafiker Ar yoruz (REF: TGA) Keynote, PowerPoint, Photoshop ve Illustrator programlar n iyi d zeyde kullanabilen, Tercihen Keynote, PowerPoint kullanarak sunum haz rlayabilen, ...
22 saat önce
 • ReRoute
 • Felahiye
Açıklama: Tan m Banner, gif, sosyal medya post tasar mlari,dijital ileti im g rsellerinin tasarlanmas , Reklam faaliyetlerinde kullan lacak t m katalog, bro r, flyer gibi matbu tan t m materyallerinin tasarlanmas , Logo ve kurumsal kimlik al malar n n yap ...
19 gün önce
 • ReRoute
 • Felahiye
Açıklama: Tan m Banner, gif, sosyal medya post tasar mlari,dijital ileti im g rsellerinin tasarlanmas , Reklam faaliyetlerinde kullan lacak t m katalog, bro r, flyer gibi matbu tan t m materyallerinin tasarlanmas , Logo ve kurumsal kimlik al malar n n yap ...
29 gün önce
 • BeinMinds
 • Felahiye
Açıklama: The ideal candidate will have strong creative skills and a portfolio of work that demonstrates their passion for illustrative design and typography. This candidate will have experience in working with numerous different design platforms such as ...
16 gün önce
 • KoinSaati
 • Felahiye
Açıklama: Kriptopara ve teknoloji i erikleri sunan websitemize ve sosyal medya sayfalar m za stok i erik tasar mlar yapacak, etkinliklerle ilgili tasar mlar yapacak grafik tasar mc s aran yor. retilen i ba na cretlendirme yap lacakt r.
16 gün önce
 • Minimoda Pazarlama Mobilya Ltd ti.
 • Kayseri
... G rsel leti im Tasar m veya Grafik Tasar m b l ... n etkili kullanabilen, Video editleyebilen, Tasar mc profili ile h zl ... bulunmayan, Yap lan tasar mlar n takibini yapabilecek Grafik Tasar mc tak m ... arkada ar yoruz. Not: G r me s ...
11 gün önce
 • Minimoda Pazarlama Mobilya Ltd ti.
 • Kayseri
... G rsel leti im Tasar m veya Grafik Tasar m b l ... n etkili kullanabilen, Video editleyebilen, Tasar mc profili ile h zl ... bulunmayan, Yap lan tasar mlar n takibini yapabilecek Grafik Tasar mc tak m ... arkada ar yoruz. Not: G r me s ...
11 gün önce
 • Hud Dijital Medya
 • Felahiye
... : Freelance ehir: stanbul S re: 11 ay Tan m : Grafik Tasar mc Genel Nitelikler Adobe ...
17 gün önce
 • sadaned
 • Felahiye
... medya payla mlar , r n tasar mlar , blog yazma, video d ... g n ll olarak yard mc olabilecek ve birlikte bu markalar ... ar yorum. Ya s n r yoktur. Pozisyonlar; Grafik tasar mc , sosyal medya y ...
29 gün önce
 • sadaned
 • Felahiye
... medya payla mlar , r n tasar mlar , blog yazma, video d ... g n ll olarak yard mc olabilecek ve birlikte bu markalar ... ar yorum. Ya s n r yoktur. Pozisyonlar; Grafik tasar mc , sosyal medya y ...
29 gün önce