Nerede

M teri temsilcisi, Kayseri (18 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Comdata Teknoloji ve M teri Hizmetleri A. .
 • Kayseri
... beri markalar m z n, m teri de erlerini en ... lerinin d kaynak kullan m , m teri deneyimi dan manl ve ... katacak a r Merkezi M teri Temsilcisi ar yoruz. En az ... ve m teri odakl al maya zen g steren, M teri ba ... r merkezi ve/veya m teri hizmetleri deneyimi olan, 7/24 ...
10 saat önce
 • K KLER TEKST L SAN.T C. A. .
 • Kayseri
... , Yeni potansiyel m teriler, yeni kaynaklar bulabilecek. M teri deneyiminin iyile ... bilgi aktar m ve kaliteli hizmet ile m teri memnuniyetinin sa ... lmas ve sat sonras m teri memnuniyet takibinin ger ekle ... rev alacak tecr beli m teri temsilcisi al nacakt r.
22 gün önce
 • K KLER TEKST L SAN.T C. A. .
 • Kayseri
... , Yeni potansiyel m teriler, yeni kaynaklar bulabilecek. M teri deneyiminin iyile ... bilgi aktar m ve kaliteli hizmet ile m teri memnuniyetinin sa ... lmas ve sat sonras m teri memnuniyet takibinin ger ekle ... rev alacak tecr beli m teri temsilcisi al nacakt r.
23 gün önce
... ta tele-sat , tele-pazarlama, m teri hizmetleri, tahsilat y netimi, ... s re otomasyonu uygulamalar ile m teri ihtiya lar na zel, ... veya 2 y l tecilli M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. G ... rev Tan m : Gelen a r ...
8 gün önce
... leti im merkezi (call-center) m teri temsilcisi deneyimi bulunan, yi derecede ngilizce ... takibinde ba ar l , Tak m al mas na yatk n ... askerlik g revini yapm . TANIMI M teri a r lar n belirlenen ... yetlerini z mlendirecek ' LET M MERKEZ M TER TEMS LC S ' pozisyonunda ...
29 gün önce
 • Hemeni
 • Felahiye
Açıklama: M TER DANI MANI ONLINE M TER TEMS LC S CALL ... Arama listeleri ve tan t m ile ilgili bilgilendirme metinleri ... ve scriptler bizim taraf m zdan sa lanacak olup ... call center, a r merkezi, m teri temsilcisi, m teri dan man , telecommuting, telesat , ...
bir ay önce
... hedefleyen, "Ticari - Kobi Bankac l M teri Temsilcisi" olarak g rev yapacak tak ... m arkada lar ar yoruz. ... nda hedeflerin, verimlili in ve m teri portf y n n ... terileri tespit eder ve bu m terilerle kal c bir al ma ...
6 gün önce
 • MERDEN LOJ ST K A. .
 • Kayseri
... firmam z n "Kayseri" ubesinde M teri Temsilcisi olarak al mak ilginizi ekiyorsa ... r ve politikalar er evesinde, m teri memnuniyetini esas alarak ilgili birimler ... ma saatlerine uyum sa layabilen, -M teri odakl al abilecek, ekip al ...
14 gün önce
 • pek Mobilya
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sekt rde nde gelen Mobilya firmam z Pazarlama Departman nda M teri ili kileri, Sat Sevk Planlama i lemlerini y r tebilecek al ma arkada lar aramaktay z. Y ksek Okul, niversite mezunu, Sosyal ili kileri g l , etkileme ...
7 gün önce
 • Reseliva
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye de ve t m d nyada oteller taraf ndan kullan lan, Reseliva online otel rezervasyon sistemi i in m teri destek g revlerinde al acak Bilgisayar ve internet kullanmaya yatk n, h zl renebilen, ngilizce ileri ...
21 gün önce
 • MZ Mobilya ve D Tic Ltd Sti
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI B y yen i Hacmimizde, bizlere destek olacak; - Ekip al mas n seven - Disiplinli, d zenli ve sistemli al an - Yo un ve stresli i y k n kald rabilecek - Sorumluluk Sahibi - yi d zeyde ngilizce bilen, 2.dil (Almanca) ...
26 gün önce
 • Arben Concept Perde Tekstil San.Tic.Ltd. ti
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI leti im becerisi y ksek, Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam , Giyimine zen g steren , nsan ili kilerinde iyi , Seyahat engeli olmayan , Aktif olarak ara kullanabilen, Sat Pazarlama konusunda kendini yeti tirmek ...
24 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
 • Kayseri
Açıklama: Tan m D nyan n en b ... markalar n n inbound m teri temsilcisi olmak ve m terilerin taleplerini kar layarak y ... NSAN KAYNAKLARI Y NET M VE B L M DANI MANLIK H ...
10 saat önce
 • Eczac ba T ketim r nleri
 • Felahiye
... M teri Temsilcisi aramaktay z. Yeni Tak m Arkada m zdan Neler Bekliyoruz? Bayi ve m ... terileri y netmek, yeni m teri ... kazan m ... rlamak. M terilerin al ...
11 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
 • Kayseri
Açıklama: Tan m D nyan n en b ... markalar n n inbound m teri temsilcisi olmak ve m terilerin taleplerini kar layarak y ... NSAN KAYNAKLARI Y NET M VE B L M DANI MANLIK H ...
15 gün önce
 • 1
 • 2