Nerede

Sat ve pazarlama uzman, Kayseri (10 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Dijital Uzman
 • Felahiye
Açıklama: a klamas zmir / Bayrakl Avc lar Office'de ki ofisimize ba l olarak uzaktan tam zamanl al mak zere , dijital pazarlama konusunda bilgi sahibi ve sat alan nda en az 3 y l tecr beli firmaya yeni m teriler kazand racak ekip arkada lar ar yoruz. ...
7 gün önce
 • Gano Excel
 • Felahiye
Açıklama: Sa l k ve zindelik sekt r nde network marketing sistemi ile al an, k kl ve nc irketlerden olan Gano Excel irketinde organizasyon kurma ve sat konular nda deneyimli yada istekli giri imcilerle al mak istiyorum. Ben sana ne sa layaca m: Ki isel ...
11 gün önce
 • Serhat Mobilya
 • Tomarza
Açıklama: Mevcut m terilerle olan ili kileri geli tirip yeni m teriler kazand rabilecek, Seyahat engeli olmayan, M teri portf y n n geli tirilmesi, Mevcut ve/veya yeni m terilerle olan ticari ve teknik i birli inin y netilmesi, M teri baz nda sat ve ...
13 gün önce
 • Serhat Mobilya A. .
 • Tomarza
Açıklama: Mevcut m terilerle olan ili kileri geli tirip yeni m teriler kazand rabilecek, Seyahat engeli olmayan, M teri portf y n n geli tirilmesi, Mevcut ve/veya yeni m terilerle olan ticari ve teknik i birli inin y netilmesi, M teri baz nda sat ve ...
13 gün önce
 • One More International
 • Felahiye
Açıklama: Uluslararas medikal sa l k alan nda bayilik konusunda meslek edinmek e itimlerini almak ve kendi i ini ekibini kurup y netebilecek arkada lar ar yoruz. imiz klasik bir sat i i olmay p e itimler ve destekler s rekli ekiplerimiz taraf ndan ...
6 gün önce
 • Gano Excel North America
 • Felahiye
Açıklama: M teri ili kileri g l leti imde iyi Reklam ve tasar mda retken Ba ar odakli Enerjisi ve sinerjisi y ksek Kafaya koydu u i i tamamlayan Cesur azimli kararl ki ileri basvuruya bekliyorum www.esrataskin.com adresinden b rakt n z mesajlara ve ileti ...
2 gün önce
 • Sacc Paslanmaz elik San. Tic. Ltd. ti.
 • Kayseri
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler niversite mezunu leti im konusunda kendini geli tirmi olmas Verilen i i memnuniyetle yerine getirmesi S cakkanl olmas G venilir olmas renmeyi ve kendini geli tirmeyi seven olmas ortam na uyum sa ...
29 gün önce
 • Serhat Mobilya
 • Tomarza
Açıklama: a klamas " HRACAT SATI & PAZARLAMA UZMAN VE Y NET C S " ... olan, Yurtd sat a yap lanmas nda, y netim ve uygulamalar ... sa lanmas i in gerekli sat ve pazarlama stratejilerinin uygulamas , Yeni pazarlara ... t rmalar yap lmas , Sat s reci ve yeni pazar ara ...
6 gün önce
 • SERHAT MOB LYA A -V PA A
 • Kayseri
... N TEL KLER VE TANIMI " HRACAT SATI & PAZARLAMA UZMAN VE Y NET C ... olan, Yurtd sat a yap lanmas nda, y netim ve uygulamalar ... sa lanmas i in gerekli sat ve pazarlama stratejilerinin uygulamas , Yeni pazarlara ... t rmalar yap lmas , Sat s reci ve yeni pazar ara ...
6 gün önce
 • Serhat Mobilya A. .
 • Tomarza
Açıklama: " HRACAT SATI & PAZARLAMA UZMAN VE Y NET C S " TAKIM ... olan, Yurtd sat a yap lanmas nda, y netim ve uygulamalar ... sa lanmas i in gerekli sat ve pazarlama stratejilerinin uygulamas , Yeni pazarlara ula ... t rmalar yap lmas , Sat s reci ve yeni pazar ara t ...
15 gün önce