Nerede

Kırıkkale (39 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • hlas Pazarlama
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye'nin k kl gruplar ndan olan hlas Pazarlama A. .'nin K r kkale ve K r ehir Bayiliklerinde mevcut ve yeni a lan ofislerimize Saha Sat Temsilcisi olarak g revlendirilmek zere personeller al nacakt r. G sterilen ba ...
bir gün önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az n lisans mezunu olan (Tercihen Bilgisayar Programc l , Elektronik Haberle me vs b l mlerinden mezun) Tercihen 1 y l benzer pozisyonda deneyim sahibi olan Yeni teknolojileri ara t rmay seven, inovatif bak a s na ...
bir gün önce
 • Teknosa ve D Ticaret A. .
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kuruldu u g nden bu yana elektronik ve teknolojik e ya perakendecili i alan na yenilikler getiren Teknosa ailesi olarak, Perakende Sat departman m zda g rev alacak dinamik, gen ve ileti imi g l Sat Dan man ar yoruz. ...
2 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ebebek in K r kkale Podium AVM'de bulunan ma azas nda z m odakl lider bir al an, *Bebekolog olarak g rev almak ister misin? *Bebekolog; Bebeklerin ihtiya lar ile ilgili bilgilenmi ve bildiklerini payla an ebebek al ...
5 gün önce
 • S leymaniye E itim Kurumlar San. Tic. A. .
 • Kırıkkale
Açıklama: Tan m S leymaniye Okullar K r kkale Kamp s m z b nyesinde g revlendirilmek zere G RSEL SANATLAR - RES M RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler E itim Fak ltelerinin, G zel Sanatlar Fak ltelerinin ilgili b l mlerinden mezun, Tercihen Pedogojik ...
5 gün önce
 • Gizli Firma
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Liseleri veya Meslek Y ksek Okul Mezunu, 154 kV EKAT Belgeli Ar za onar m bak m konusunda tecr beli, Elektrik projesi okuyabilen, Tercihen RES tecr beli, alt sahas nda tablocu olarak al m , Tercihen orta d zeyde ...
5 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • Kırıkkale
Açıklama: Dan manl n yapt m z kurumsal firmam z i in ngilizce bilen m teri dan man ar yoruz. Y ksek cretler kazan p ve m kemmel yan haklara sahip olaca n z bu i f rsat n ka rmay n! E er ngilizce bilgine g veniyorsan ve Ak c ekilde m terilerle ngilizce ...
7 gün önce
 • KL YAPI EL K MALAT VE T C. A. .
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Makine M hendisli i veya n aat m hendisli i b l mlerinden mezun Prefabrik ve elik sekt r nde en az 10 y l deneyimli Toplam Kalite Anlay ile retim Y netim ve Organizasyonu Kurup Y netebilen, Sekt rde ...
9 gün önce
 • KL YAPI EL K MALAT VE T C. A. .
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Aranan nitelikler: Planlama ve organizasyon becerisi sergileyebilen birli i ve tak m al mas na yatk n, Dikkat ve sorumluluk sahibi Etkin ileti im becerisi olan, niversitelerin End stri M hendisli i b l m nden mezun, ...
9 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen niversite mezunu , Ma azac l k sekt r nde y netici olarak deneyimli , Personel idaresi, r n y netimi ve stok takibi, ma aza g rsel d zeni konular nda tecr beli, Tak m al mas n benimsemi , ekibini y ...
10 gün önce
 • Yemeksepeti
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI E itim hayat n n kayma n niversite diplomas yla yemi , Aperitif olarak 1-2 y ll k sat deneyimi olan veya i i mutfa nda renmek isteyen, Tatl olarak ngilizce bilgisi bulunan, leti im becerileri ve ikna kabiliyeti y ksek ...
10 gün önce
 • MV Holding A.
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MV Holding A. ., 1993 y l nda stanbul'da kurulmu ve bir ok konuda nc l k eden giri imci bir irketler grubu olarak faaliyetlerine devam eden bir kurulu tur. Telekominikasyon, Turizm, Enerji, n aat gibi alanlarda ...
11 gün önce
 • Alfa Makina Kazan Sanayi
 • Kırıkkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Enerji sekt r nde faaliyet g steren firmam z n K r kkale ve Ankara illerinde bulunan fabrikalar nda al mak zere; Sistem geli tirme, sistem iyile tirme, kurumsal y netim ilkelerini irket birimlerine entegre etme, ERP ...
11 gün önce
 • Altunba Sanayi A. .
 • Kırıkkale
Açıklama: Tan m Avc l k ve Outdoor malzemeleri konusunda faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere, r n tan t m ve pazarlama faaliyetleri yaparak bayi a m z geni letmek, M terilerin sorular na cevap vermek ve gerekli y nlendirmeleri yapmak, irket ...
11 gün önce
 • Innovation Entertainment
 • Kırıkkale
Açıklama: Dan manl n yapt m z e itli etkinlikler hizmet sekt r nde e lence tesislerinde ve e itli organizasyonlarda g revlendirilmek zere; Firmam zda yeti tirilmek zere istihdam edilecek; 18-35 Ya aras nda Diksiyonu d zg n, Alg lar a k, renmeye istekli, S ...
12 gün önce