Nerede

Kırklareli (136 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Toybox G da Pazarlama
 • Kırklareli
Açıklama: retim ile ilgili kalite prosed rlerinin haz rlamak, retim hatt nda devam eden r nleri kontrol etmek, Sorumlu oldu u alanlarda l me kontrol ekipmanlar n n kalibrasyonunu takip etmek, M teri ikayetlerinin de erlendirilmesini, raporlanmas n takip ...
2 saat önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • Kırklareli
Gereksinimler: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'de ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
6 saat önce
Açıklama: Tan m Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
12 saat önce
 • AK N ASTA SAN. VE T C. A. . - AKPRO GIDA
 • Kırklareli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Geli meyi ve y ksek kaliteyi hedef alarak g da sekt r nde retim yapan irketimiz i in, Mekanik Bak m Teknisyeni al ma arkada lar ar yoruz. GENEL N TEL KLER En az Lise mezunu (Tercihen mekanik, mekatronik veya ilgili b l ...
12 saat önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m tan m Aranan Nitelikler - niversitelerin ktisadi ve dari Bilimler Fak ltesinden mezun, - Askerlik hizmetini tamamlam , - Muhasebe alan nda en az 3 y l tecr besi olan, - Genel muhasebe, tek d zen hesap plan , vergi mevzuat ( Gelir vergisi, ...
12 saat önce
 • Toybox G da Pazarlama
 • Kırklareli
Açıklama: retim faaliyetlerinin d zenlenmesi ve y r t lmesi, retim ak ve verimlili ini etkileyen t m s re lere destek olunmas , Ekibin y nlendirilmesi ve y netilmesi, Kalite, G da G venli i Y netim Sistemi, Yasal mevzuat standartlar na uygun al arak ...
23 saat önce
 • Toybox G da Pazarlama
 • Kırklareli
Açıklama: Teknik ekipmanlar n (makine tesisat s tma so utma vb.) aksakl a u ramadan al mas n sa layabilecek, Bak m / onar m b l m n n d zenli olmas n sa layacak, Sorumluluk alan ile ilgili bak m-onar m konular nda bak m ve ar za i lemlerini ekibi ile ...
23 saat önce
 • AK N ASTA SAN. VE T C. A. . - AKPRO GIDA
 • Kırklareli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Geli meyi ve y ksek kaliteyi hedef alarak g da sekt r nde retim yapan irketimiz i in Kazan Operat r al ma arkada ar yoruz. GENEL N TEL KLER K m rl ve do algazl Kazan Dairesi i letme tecr besi bulunan Kazan kimyasallar ...
bir gün önce
 • P LSAN PLAST K VE OYUNCAK SAN. A. .
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m We are looking for an Export Sales Representative to work in our factory , who will be take an active role for marketing of P LSAN at target markets,Sales representative will travel frequently abroad and is a motivated, well-organized ...
bir gün önce
 • AK N ASTA SAN. VE T C. A. . - AKPRO GIDA
 • Kırklareli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Geli meyi ve y ksek kaliteyi hedef alarak g da sekt r nde retim yapan irketimiz i in, yeti tirilmek zere retim Operat r al ma arkada lar ar yoruz. GENEL N TEL KLER Tercihen Teknik Lise ve dengi okullardan mezun olmu , ...
bir gün önce
 • Teknosa ve D Ticaret A. .
 • Kırklareli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kuruldu u g nden bu yana elektronik ve teknolojik e ya perakendecili i alan na yenilikler getiren Teknosa ailesi olarak, Perakende Sat departman m zda g rev alacak dinamik, gen ve ileti imi g l Sat Dan man ar yoruz. ...
bir gün önce
 • 4R EVRE VE ENERJ SAN. VE T C. A. .
 • Kırklareli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI L leburgaz'da bulunan tesisimizde g revlendirilmek zere forklift ve belden k rma kep e kullanabilen a a daki zelliklere sahip operat r aranmaktad r. - Tercihen daha nce at k sekt r nde al m , - L leburgaz veya orlu'da ...
bir gün önce
 • AK N ASTA SAN. VE T C. A. . - AKPRO GIDA
 • Kırklareli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Geli meyi ve y ksek kaliteyi hedef alarak g da sekt r nde retim yapan irketimiz i in Makine M hendisi al ma arkada ar yoruz. GENEL N TEL KLER Makine m hendisli i b l mlerinden mezun Tercihen 3 G da fabrikas deneyimi ...
bir gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici end striyel ihracat oto yan sanayi firmas n n sat nalma s re lerini y netecek"Sat nalma Sorumlusu" istihdam edilecektir. -Yurt i i ve yurt d t m sat nalma (sarf -hizmet hammade - yar mam l )s re lerini ...
3 gün önce
 • Uzman Teknik End striyel Klima retim A.
 • Kırklareli
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1998 y l ndan bu yana End striyel So utma Sekt r nde hizmet vermekte olan K rklareli nin L leburgaz il esi, Yeni Sanayi B lgesi nde UZMAN TEKN K KLIMEXS markas ad alt nda, geni r n yelpazesi ...
3 gün önce