Nerede

Kırşehir (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Kırşehir
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. K r ehir ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut ...
2 gün önce
 • SAGUN GROUP
 • Kırşehir
Açıklama: Tan m Group Sagun b nyesinde faaliyet g steren Kayseri yak nlar ndaki Yamula Baraj nda bulunan Alabal k retim Tesisinde ve K r ehir yak nlar ndaki Hirfanl Baraj nda bulunan Alabal k retim Tesisinde g revlendirilmek zere Dalg aranmaktad r. Aranan ...
3 gün önce
Açıklama: Tan m Group Sagun b nyesinde faaliyet g steren Kayseri yak nlar ndaki Yamula Baraj nda bulunan Alabal k retim Tesisinde ve K r ehir yak nlar ndaki Hirfanl Baraj nda bulunan Alabal k retim Tesisinde g revlendirilmek zere Su r nleri M hendisi ...
3 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Kırşehir
Açıklama: American Life K r ehir ubesinde al t r lmak zere Almanca retmeni ba vurular n beklemekteyiz. Gereksinimler: niversitelerin Almanca retmenli i,Dil ve Edebiyat b l m nlerinden mezun, Alan nda en az iki y l deneyimli, E itim teknolojilerini ...
5 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Kırşehir
Açıklama: American Life Language Institute - K r ehir AmericanLIFE ngilizce retmeni A klamas AmericanLIFE Dil Okullar K r ehir ubesinde al t r lmak zere yeti kin ve ocuk gruplar nda deneyimli ngilizce retmenleri al nacakt r. Gereksinimler: niversitelerin ...
5 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Kırşehir
Açıklama: Kavac k Americanlife Dil Kursu b nyesinde al mak zere ; Gereksinimler: - Tercihen niversitenin halkla ili kiler , i letme , sat - pazarlama b l mlerinden mezun , - Tercihen sat tecr besi olan , - Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek , - ...
6 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Kırşehir
Açıklama: T rkiye'nin k kl gruplar ndan olan hlas Pazarlama A. .'nin K r ehir Bayili inde Sat Temsilcisi olarak g revlendirilmek zere personeller al nacakt r. G sterilen ba ar n n kariyere d n t bu kurumda enerjinizin kar l n alman n mutlulu unu ya ...
13 gün önce