Nerede

Kırşehir (8 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Kırşehir
Açıklama: Tan m K r ehir'de bulunan ubemizde "S r c " olarak g revlendirilmek zere, tak m arkada lar aramaktay z. Aranan Nitelikler Tercihen lise mezunu, En az C s n f s r c belgesine sahip, SRC 3, SRC 4 belgesine sahip veya ba vuruda bulunmu , Tercihen ...
5 saat önce
 • English Home
 • Kırşehir
Açıklama: Arad m z ki i sen misin? Ev tekstili ve dekorasyonu alan nda faaliyet g steren firmam zda h zla b y yen organizasyonumuz i in K r ehirde bulunan ma azam zda g rev alacak Ma aza M d r ar yoruz. TANIMI Yurti i ve yurtd nda h zla b y yen markam zda ...
bir gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Kırşehir
Açıklama: K r ehir'de Ba layacak Olan Projemizde De erlendirilmek zere G venlik G revlisi stihdam Edilecektir. Aranan Nitelikler; * 5188 say l yasa gere i ZEL G VENL K K ML K KARTI sahibi, * G venlik G revlisi deneyimi olan, * Boy ve kilo orant s na sahip ...
9 gün önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
10 gün önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
11 gün önce
 • Gesa G venlik Hizmetleri
 • Kırşehir
Açıklama: Gesa zel G venlik Hizmetleri A. . Hizmet verdi imiz K r ehir'de bulunan G da Entegre Tesisi Projemiz i in de erlendirilmek zere ERKEK zel g venlik personel al m yap lacakt r. 2011 y l nda, 20 y l a k n kurumsal y netim tecr besi ile Gesa zel G ...
14 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Kırşehir
Açıklama: A klamas AMERICAN LIFE K r ehir ubemizde g revlendirilmek zere Part time RUS A retmeni al nacakt r. niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun; - retmenli i seven ve kariyer olarak d nen, -Esnek al ma saatlerine ayak uydurabilecek, - nteraktif ve ...
18 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Kırşehir
Açıklama: AMERICAN LIFE LANGUAGE INSTITUTE Bursa/Nil fer ubemizde g revlendirilmek zere Part time Felemenk e retmenleri al nacakt r. niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun; - retmenli i seven ve kariyer olarak d nen, -Esnek al ma saatlerine ayak ...
18 gün önce