Nerede

Kırşehir (33 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye nin en b y k 82. sanayi kurulu u, 74. ihracat s , s rekli geli meyi hedef edinmi , sekt r n n lider kurulu lar ndan olan firmam z n K r ehir de bulunan fabrikas na a a daki niteliklere sahip Forklift Bak m efi ...
bir gün önce
 • American Life Dil Okullar A. .
 • Kırşehir
Açıklama: Tan m AmericanLife Dil Okullar K r ehir ubesi B nyesinde G rev Alacak Tam Zamanl nglizce retmeni lan d r. Aranan Nitelikler - niversitelerin; - ngilizce retmenli i - ngiliz Dili ve Edebiyat - Amerikan Dili ve Edebiyat - M tercim Terc manl k B l ...
2 gün önce
 • American Life Dil Okullar A. .
 • Kırşehir
Açıklama: Tan m E itim Dan man ; zel e itim kurumlar nda veli ve renciler ile ileti ime ge erek onlara kurumu tan t p, sa lanacak e itim hakk nda bilgi verir. Bulundu u kuruma renci kazand rmak i in al r. renciler ile profesyonel ili ki kurarak, z m ...
2 gün önce
 • A UN SAN T C A.
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI - niversitelerin Elektrik M hendisli i veya Elektrik/Elektronik M hendisli i b l mlerinden mezun,Elektrik Bak m M hendisi olarak end striyel i letmelerde elk.altyap ve proses bak m/onar m hususunda 3 y l deneyimli Yap ...
2 gün önce
 • A UN SAN T C A.
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI al ma Arkada m zdan Beklentilerimiz: 1- G nl k Bankalar n i lenmesi ve Nakit Ak raporunun sunulmas 2- demelerin ve Tahsilatlar n belirlenerek Nakit Ak Raporuna Eklenmesi, ilgili birimlerin bilgilendirilmesi 3- Yap lan ...
2 gün önce
 • American Life Dil Okullar A. .
 • Kırşehir
Açıklama: Tan m AMERICAN LIFE Dil Okullar K r ehir ubemizde g revlendirilmek zere Almanca retmenleri al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun; - retmenli i seven ve kariyer olarak d nen, -Teen ve Adult ya gruplar ile al ...
2 gün önce
 • A UN SAN T C A.
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Laboratuvar ve retim departman nda al acak. Un fabrikas nda hammadde kabul nden ba layarak, retim ve paketleme proseslerinden numune al nmas ndan laboratuar al mas da dahil sorumlu olacak. Sorumlu u dahilinde ...
2 gün önce
 • A UN SAN T C A.
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Laboratuvar ve retim departman nda al acak. Un fabrikas nda hammadde kabul nden ba layarak, retim ve paketleme proseslerinden numune al nmas ndan laboratuar al mas da dahil sorumlu olacak. Sorumlu u dahilinde ...
2 gün önce
 • A UN SAN T C A.
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ARANILAN N TEL KLER niversitelerin tercihen End stri M hendisli i ya da letme M hendisli i, Ziraat M hendisli i, G da M hendisli i b l mlerinden mezun Maliyet analizi konusunda deneyim sahibi, Karl l k ve verimlilik ...
4 gün önce
 • XACT SOLUT ONS LET M H ZMETLER LTD. T .
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI F r unsere Niederlassung in K r ehir stellen wir ab sofort ein: Call Center Agenten/ Verk ufer / Kundenberater (m nnlich / weiblich) im Bereich B2B. (Quereinsteiger sind herzlich Willkommen) Xact Solutions ist nicht ...
5 gün önce
 • ZEL G LHAYAT SA LIK H ZMETLER SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI zel G lhayat Sa l k irketi b nyesinde yer alan zel Musa G l Hastanemizde g revlendirilmek zere; Meslek Y ksek Okullar n n Anestezi Teknikerli i B l m nden mezun, En az 5 y l aktif olarak al m , Anestezik ila lar ...
7 gün önce
 • ZEL G LHAYAT SA LIK H ZMETLER SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI zel G lhayat Sa l k irketi b nyesinde yer alan zel Musa G l Hastanemizde g revlendirilmek zere; lgili bran ta uzmanl n tamamlam , Bran yla ilgili tan ve tedavi yakla mlar n yak ndan takip eden, Hasta g venli i ve hasta ...
7 gün önce
 • ZEL G LHAYAT SA LIK H ZMETLER SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI zel G lhayat Sa l k irketi b nyesinde yer alan zel Musa G l Hastanemizde g revlendirilmek zere; Elektrik, Elektronik ya da Makine b l mlerinden mezun, En az 3 y l tecr besi bulunan, Elektrik Orta/Al ak Gerilim, ...
7 gün önce
 • Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Turkey's largest 82 industrial organizations, 74. exporter, aims continuous development of industry, a leading provider of our company K r ehir from the factory is located, Purchasing to manage the activities of ...
8 gün önce
 • ZEL G LHAYAT SA LIK H ZMETLER SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Kırşehir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI zel G lhayat Sa l k irketi b nyesinde yer alan zel Musa G l Hastanemizde g revlendirilmek zere; Anestezi ve Reanimasyon bran nda Uzman T p Doktoru olan, Ameliyathane ve Yo un Bak m s re lerinde aktif rol alabilecek, ...
10 gün önce