Nerede

Kocaeli (136 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: We are currently looking for Import & Export Event Executive (Projects) to join our SC team who will lead to execute IMPEX projects within affiliated companies and to ensure on time Product Brief completion while ensuring on time project ...
bir gün önce
Açıklama: We are currently looking for a Customer Facing Supply Chain Manager to join our Supply Chain team who will drive innovative collaborative Supply Chain solutions that deliver a competitive advantage by optimizing cost to serve and maximizing ...
bir gün önce
Açıklama: i ecam was founded in 1935 to establish Turkey s glass industry in line with the vision of Mustafa Kemal Atat rk, the founder of the Turkish Republic. Today, i ecam is a strong global player in the fields of glass and chemicals. i ecam is the ...
2 gün önce
 • Ford Otosan
 • İzmit
Açıklama: Our employees are the source of our strength. With the vision of being Turkey s most valuable and most preferred industrial company, we would like you to help us grow! We are currently looking for a Talent Acquisition Team Member to join our ...
2 gün önce
 • ANADOLU ISUZU
 • İzmit
Açıklama: The Future is Our Path, You Are Our Strength! We are looking for a teammate who can be a part of our force as a Purchasing Cost Analysis Engineer on the journey we have set out! If you say; I graduated from engineering departments of ...
2 gün önce
 • Mondel z International
 • Gebze
Açıklama: Job Description Mondelez International'da en iyinin pe inden gitmeye haz r m s n? At t rmal n Gelece ine y n veririz misyonumuza kat l n. Gururla En yinin Pe inde Ol. Sat stratejisinin yerine getirilmesini ve belirli bir alan i in y ll k KPI'lar ...
3 gün önce
 • Randstad T rkiye
 • Gebze
Açıklama: Dan manl n y r tt m z retim sekt r nde faaliyet g steren i orta m z i in Mali ler Direkt r aray m z bulunmaktad r. Tan m : nsan ve di er kaynaklar n d zg n ekilde da t lmas , y netilmesi ve efektif olarak s rd r lmesi i in gerekli planlama ve ...
3 gün önce
 • Kaplumba a Ltd. ti.
 • Gölcük
Açıklama: Beyaz E ya sekt r nde faaliyetine devam eden firmam z n Perakende (Showroom) alan nda r nlerimizin tan t m n ve sat n ger ekle tirecek temsilci aray m z bulunmaktad r. . Lise veya lisans Mezunu Sat konusunda en az 2 y l tecr beli Prezantabl leti ...
6 gün önce
 • Ayaz Lojistik
 • Gebze
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Depo Mal Kabul G revlisi tak m arkada aramaktay z. Tan m : Gelen r nleri ara lardan kontroll bi imde teslim almak. Teslim al nan r nlerin hasar kontrollerini yapmak, bu r nleri kay t alt na almak ve ilgili depoya ...
6 gün önce
 • Tez Medikal
 • Gebze
Açıklama: Tez Medikal Ortak Sa l k ve G venlik Birimi olarak, irketlerin zel sa l k ve g venlik plan ihtiya lar na uygun, ilerici ve kal c z mler retmek konusunda nemli deneyim, bilgi ve birikimini bar nd ran, insan hayat n n d nyadaki tart mas z en de ...
6 gün önce
 • Trenkwalder Turkey
 • Gebze
Açıklama: Our multinational business partner which operates in electric / energy sector is looking for a '' Financial Controller". QUALIFICATIONS : Graduate in business administration, economics ,engineering or related fields 3-5 years experience at ...
6 gün önce
Açıklama: i ecam was founded in 1935 to establish Turkey s glass industry in line with the vision of Mustafa Kemal Atat rk, the founder of the Turkish Republic. Today, i ecam is a strong global player in the fields of glass and chemicals. i ecam is the ...
6 gün önce
 • Kuveyt T rk Kat l m Bankas
 • Gebze
Açıklama: Tan m - e al m s recinde yetkinlik bazl m lakat tekniklerini kullanmak, - lgili departmanlar ile koordinasyon i inde yeni i e ba layan ki ilerin kuruma adaptasyon s re lerini k saltacak ve kolayla t racak sistemler geli tirmek, -Yeni ba ...
6 gün önce
Açıklama: Experience, Education and Skills Required: Bachelor s degree and/or master degree from a reputable university Minimum 5 years experience in all spare parts product & pricing Management process Customer centric mind-set Spare part catalogue ...
7 gün önce
Açıklama: Experience, Education and Skills Required: Bachelor of relevant degree and/or Master degree from a reputable university Knowledge supply chain in automotive Prior experience in distribution planning based on demand, supply and current stock ...
7 gün önce
Açıklama: Experience, Education and Skills Required: Bachelor of relevant degree and/or Master degree from a reputable university Knowledge in automotive market know-how (customer segmentation, product knowledge, legislation & taxation) Prior experience ...
7 gün önce
 • EL T DESTEK
 • Gebze
Açıklama: GEBZE B LGES NDE YEVM YEL ALI ACAK BULA IK ILAR ARANMAKTADIR. KAD K Y MALTEPE KARTAL PEND K TUZLA( FA) DARICA AYIROVA GEBZE T r : Tam zamanl Maa : ayl k 230,00TRY veya zeri
7 gün önce
 • YK YATIRIM HOLD NG A
 • İzmit
Açıklama: Tan m Gebze'de bulunan E-ticaret depomuzda g revlendirmek zere ''Y kleme Bo altma Personeli'' al nacakt r. Bantl sistemde kargo paketlerinin b lgelere g re ayr t r l p ara lara y klenmesi/bo alt lmas . Aranan Nitelikler Sa l k durumu y kleme bo ...
7 gün önce
 • American Life Language Institute
 • İzmit
Açıklama: American Life Language Institute - Sosyal Medya Sorumlusu A klamas G nl k ve haftal k olarak, orijinal metin, resim, video vb. i erik olu turmak, d zenlemek ve sosyal medya platformlar nda yay nlamak, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, ...
7 gün önce
 • Derece OSGB
 • İzmit
Açıklama: Firmam z n Sosyal medya kanlar n aktif ekilde takip edecek ve i erikler olu turacak arkada lar ar yoruz. T r : Tam zamanl , Yar zamanl , Kontratl
7 gün önce