Nerede

Konya (110 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • British Town Dil Okullar
 • Konya
Açıklama: Tan m British Town Dil Okullar Konya ubemizde g rev alacak ince retmeni aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler - niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun - Aktif bir ekilde ince konu abilen - Tercihen yeti kin gruplar nda deneyimli, - al ma ...
5 saat önce
Açıklama: RKET M Z B NYES NDE G REVLEND RMEK ZERE KONYA'DA BULUNAN ZEL HASTANE PROJEM Z N; Hastanemizin Yemekhane b l m nde de erlendirmek zere , * Tercihen Hastane ve Catering tecr besi olan * Ekip al mas na uyumlu * Hijyen kurallar na nem g steren * Ki ...
13 saat önce
Açıklama: TFI - TAB G da Yat r mlar n n dijital teslimat platformu olan fiyuu b y meye devam ediyor! 2016 y l ndan bu yana stanbul, Adana, Ankara, zmir, Bursa ve bir ok ilimizde 3.000 i a k n kuryesi ile hizmet veren fiyuu ; Dijital D n m Projesinde g rev ...
15 saat önce
 • Ak ll Lojistik
 • Konya
Açıklama: T rkiye'nin Lojistik alan nda nde gelen kurulu lar ndan olan firmam z i in "Sevkiyat G revlisi" olarak g revlendirilecek tak m arkada lar aramaktay z. Gerekli Nitelikler: - En az lise mezunu - En az 3 y ll k adres zerinden da t m tecr besi ...
15 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Konya Novada ...
16 saat önce
 • Albayrak Grubu
 • Konya
Gereksinimler: Albayrak Grubu b nyesinde bulunan Konya Organize Sanayi B lgesi lokasyonundaki Kademe At k Teknolojileri irketimizin Ar-Ge departman nda g revlendirilmek zere; Ar-Ge faaliyetleri kapsam nda literat r ve teknolojik geli meleri yak ndan takip ...
16 saat önce
 • Siteplus Entegre Tesis Ve Site Y netimi
 • Konya
Açıklama: Konya'da yer alan projemizde al mak zere; - En az ilkokul mezunu, - 25-40 ya aras , - Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam , - G r n m ne zen g steren, diksiyonu ve ileti imi d zg n, - Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, - ...
18 saat önce
Açıklama: Perakende Sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede 93 ehirde toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Konya Novada ...
21 saat önce
 • Boyner B y k Ma azac l k
 • Konya
Açıklama: Boyner, 70 y ll k ge mi e sahip, T rk perakende sekt r nde nemli yeniliklere imza atm Boyner Grup un amiral gemisi ve T rkiye nin lider ma aza zinciridir. Bug n 36 ilde 98 ma azas , Boyner, YKM, Boyner Dynamic, Boyner Sports, Boyner Outlet, ...
21 saat önce
 • Boyner B y k Ma azac l k
 • Konya
Açıklama: Boyner, 70 y ll k ge mi e sahip, T rk perakende sekt r nde nemli yeniliklere imza atm Boyner Grup un amiral gemisi ve T rkiye nin lider ma aza zinciridir. Bug n 36 ilde 98 ma azas , Boyner, YKM, Boyner Dynamic, Boyner Sports, Boyner Outlet, ...
21 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Konya Novada ...
21 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Konya Novada ...
21 saat önce
 • Komyap n aat A. .
 • Konya
Açıklama: Tan m Teknik Ofis b nyesinde; metraj, ke if, mukayeseli ke if, i program haz rlanmas , b t e takibi, Alt Y klenici firmalarla s zle me konular nda deneyimli, Maliyet kontrol, hak edi ve kesin hesap al malar yapabilen, Hak edi lerin kontrol ve ...
bir gün önce
 • LAMPTIME ELEKTR K A. .
 • Konya
Açıklama: Metal enjeksiyon makinas nda tecr be sahibi Kal p s k p takmas n yapabilecek, Al minyum par alar n z mpara makinesi kullanarak apak alma i lemini yapabilen, Masa st matkap tezgahlar n kullanabilecek, Gereksinimler: Tercihen Meslek Lisesi Mezunu, ...
bir gün önce
 • Kobastar Elektronik
 • Konya
Açıklama: Elektronik sens r ve tart m sistemleri imalat yapan firmam zda istihdam edilmek zere; - Meslek liselerinin veya Meslek Y ksek okullar n n ilgili b l mlerinden mezun yada kaynak sertifikas veya kalfal k/ustal k belgesi bulunan, - Kaynak t ...
bir gün önce
 • Amerikan K lt r Derne i Dil Okullar
 • Konya
Açıklama: Tan m Amerikan K lt r Yabanc Dil Okullar Konya Temsilcili imizde g revlendirilmek zere; ngilizce bilen ve ngilizce zerinden Arap a retebilecek e itmen aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler - niversitelerin; Arap a retmenli i mezunu olup ...
2 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Konya
Açıklama: Tan m Konya'da bulunan Ere li ubemizde " Saha Operasyon Eleman " olarak g revlendirmek zere tak m arkada lar aramaktay z. M terilerden gelen kargolar n zaman nda ve hasars z bir ekilde yaya/ara l olarak al c lar na ula t r lmas , ubeden g ...
2 gün önce
 • AKINSOFT
 • Konya
Açıklama: Tan m T rkiye'de Yaz l m n nc s Olan AKINSOFT Gen ve Dinamik Kadrosuna De er Katabilecek, AKINROBOTICS nsans Robot Fabrikas ubesinde '' G m l Yaz l m M hendisi'' olarak g rev almak zere al ma arkada lar ar yor.. Aranan Nitelikler * ...
2 gün önce
 • Fiyuu
 • Konya
Açıklama: Esnaf Kurye'nin yarat c s fiyuu en y ksek kurye ba paket hacmi ile ba ar y garantiliyor! Kendi i inin patronu olup, al t n kadar kazanmak istiyorsan fiyuu'da Esnaf Kurye olman n tam zaman ! A2 Motor Ehliyetiniz varsa ve Paket Servis sekt r nde ...
2 gün önce
 • Tbt Turkish Business Team D Ticaret A.
 • Konya
Açıklama: Tercihen d ticarette tecr beli, de ilse; kendini geli tirmeye a k, sosyal, ofis ortam nda uyumlu al abilecek en az 1 yabanc dil bilen al ma arkada lar ar yoruz.
3 gün önce