Nerede

Konya (131 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Tac Yabanc Dil Kursu
 • Konya
Açıklama: Tan m TAC Yabanc Dil Okullar KONYA temsilcili imizde g revlendirilmek zere; FLEMENK E RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun nsan ili kileri kuvvetli Prezantabl leti im becerileri g l Hizmet kalitesine ...
19 saat önce
 • MAPA PETROL R NLER T C. VE SAN. A. .
 • Konya
Açıklama: Tan m ExxonMobil firmas n n Anadolu, Karadeniz B lgesinin bir b l m ve Do u Anadolu b lgesinde yetkili distrib t r olarak faaliyet g steren firmam za Konya ve ba l b lgelerimizde PVL(binek ara ) ve CVL (ticari ara ) r n gruplar nda madeni ya sat ...
19 saat önce
 • MAPA PETROL R NLER T C. VE SAN. A. .
 • Konya
Açıklama: Tan m ExxonMobil firmas n n Anadolu, Karadeniz B lgesinin bir b l m ve Do u Anadolu b lgesinde yetkili distrib t r olarak faaliyet g steren firmam za Konya ve ba l b lgelerimizdeki end striyel i letmelere madeni ya sat ve pazarlamas n stlenecek ...
19 saat önce
Açıklama: Tan m Eme inizin ve mezun oldu unuz b l m n maddi kar l n alam yor musunuz? al ma d zenini kendiniz belirleyece iniz, Kendi i inizi kendiniz y netebilece iniz, S n rs z ve y ksek kazan elde edebilece iniz, Esnek al ma saatlerine sahip, Bu zamana ...
19 saat önce
Açıklama: Tan m T rkiye de 7 b lge 62 il 142 kamp s ile hizmet veren Bah e ehir Koleji nin b y yen organizasyon yap s i erisinde, yenili e, geli ime ve ayd nl k gelece e y r yen; fikri, irfan , vicdan h r nesiller yeti tirmek amac ile 2021 2022 E itim ...
19 saat önce
 • Bilkay Grup
 • Konya
Açıklama: Tan m 3 vardiyal sistemde g revlendirmek zere Forklift Operat r aray m z bulunmaktad r. - Ara tan hammadde indirilmesi ve retim alan na g t r lmesi, - Fabrika i erisinden depoya ve depodan retim alan na palet ta nmas , - Araca palet y klenmesi ...
19 saat önce
 • Anadolu Telekom nikasyon n aat TURKCELL SUPERONL NE
 • Konya
Açıklama: Tan m 1998 y l nda kurulan Anadolu Telekom nikasyon Ltd. ti., Telekom nikasyon alan nda faaliyet g stermektedir. Turkcell Superonline'n n kurumsal z m orta olan irketimiz, sat , teknik destek ve sat sonras i s re lerini ger ekle tirmektedir. ...
bir gün önce
 • AY M HEND SL K DO ALGAZ MAK.iN .B L.SAN.T C.LTD. T
 • Konya
Açıklama: Tan m ay Grup; ay M hendislik, ay Elektromekanik n aat ve ISOMER Is tma So utma Merkezi A. . irketlerinden olu an bir topluluktur. Is tma, so utma, elektromekanik, in aat ve iklimlendirme alan nda zengin bir hizmet yelpazesine sahip kaliteli r n ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI S ta k m z Sizinle Birlikte B y yor S t n iyili ini ve bereketini yayma tutkusu ile al an, i inin uzman olan b y k bir aileyiz. Siz de bu aileye kat larak S ta l olmaya ne dersiniz? S TA Sat Operasyon Genel M d r Yard ...
2 gün önce
 • Eurotar M hendislik
 • Konya
Açıklama: Saha Proje Uygulama Biriminde En yi Hamleyi Yapacak Saha Proje Uygulama M hendisi Ar yoruz! 1. Saha Tecr besi Olan 2. B l m n Birinden Mezun Olan; - Tar m Makineleri B l m - Tar msal Yap lar ve Sulama B l m - Biyosistem M hendisli i B l m 3. ...
2 gün önce
 • Konya Rulman
 • Konya
Açıklama: En az lise mezunu Ofis i i ve ofis d ortamda al abilecek Tercihen sat konusunda deneyimli kna, ileti im ve sat kabiliyeti y ksek Disiplinli, sorumluluk sahibi ve yo un al ma temposuna uyum sa layan Dinamik, motivasyonu y ksek ve g ler y zl Tak m ...
2 gün önce
 • Euro Moda Bijuteri
 • Konya
Açıklama: r nlerin ve reyonun d zenini sa lamak r n ve stok takibini ger ekle tirmek. M teri memnuniyetini sa lamak ve al veri s reklili ini artt rmak Gereksinimler: KULES TE AVM Euromoda Bijuteri firmam za En az lise mezunu KULES TE AVM ye yak n civarda ...
2 gün önce
 • Yaypa Pastac l k
 • Konya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Konya Organize Sanayi'de bulunan firmam za, en az 3 y l tecr beli, D Ticaret Eleman al ma arkada aramaktay z. GENEL N TEL KLER - niversitelerin lgili lisans b l mlerinden mezun( D Tic.,Lojistik,i letme ,Sat Pz.vs) - 3 ...
3 gün önce
 • Sadepak Plastik
 • Konya
Açıklama: Plastik Ambalaj Sekt r nde 3 l VARD YA sistemi ile al t r lmak zere Eleman Al nacakt r SGK+MAA +YEMEK+SERV S M racaatlar ahsen Yap lacakt r. (Servis G zergah m z Sancak -Otogar-Emniyet M d rl - Be yol-K lt rpark-Dedeman - efikcan ) (Servis G ...
3 gün önce
 • Naras Makina
 • Konya
Açıklama: Tar m makina ve teknolojileri alan nda faaliyet g steren NARAS Makina A. . yurti i ve yurtd ndaki ift ilere z mler sunmaktad r. Hassas tar m alan nda Trimble Otomatik D menleme Sistemleri yetkili distrib t r d r. Yenilik i, geni vizyonlu ve i ...
4 gün önce