Nerede

Kütahya (109 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak,K tahya Sera AVM'de bulunan ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Full Time Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az ...
2 saat önce
 • KEY KAHRAMANMARA END STR YEL YATIRIMLAR HOLD NG ANON M RKET
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI KEY Holding i tiraki olan, SO 500 listesinde yer alan Kahramanmara Ka t San. ve Tic. A. . nin K TAHYA Ka t Torba tesisinde g revlendirilmek zere a a daki niteliklerde hracat Operasyon Uzman aramaktay z. Ambalaj sekt r ...
11 saat önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 600'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
11 saat önce
 • MARTUR S NGER VE KOLTUK TES SLER T CARET VE SANAY A. .
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Makina, Mekatronik M hendisli i b l m nlerinden mezun, tercihen Proje M hendisi Otomotiv sekt r nde benzer pozisyonda min. 2 y l deneyimli yi derecede ngilizce bilen MS Office programlar n ok iyi ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye nin nde gelen restoran firmalar ndan biri olan irketimizin Sera K tahya AVM' de bulunan HD SKENDER restoran m zda g revlendirilmek zere Restoran M d r Yard mc s aramaktay z: En az 2 y l benzer pozisyonda g rev ...
bir gün önce
 • LAV
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin End stri M hendisli i b l m nden mezun, thalat, d ticaret konusunda bilgili ve kendini geli tirecek, Kambiyo mevzuat na hakim, Uluslararas lojistik ve g mr kleme s re lerine hakim, Koleksiyon olu turma ...
bir gün önce
 • Kros Otomotiv San. Tic. A.
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin M hendislik/ BF Fak ltesi b l mlerinde okuyan, (3. ve/veya 4. s n f) yi derecede ngilizce ve/veya Almanca bilen, B l m i erisinde gerekli analiz ve iyile tirmelerde aktif rol alan, yi ...
bir gün önce
 • Kros Otomotiv San. Tic. A.
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin M hendislik b l mlerinden mezun, Tercihen otomotiv sekt r nde deneyimli, Orta derecede ngilizce bilen, MS Office uygulamalar na hakim, Analitik d nce yap s ve problem zme yetkinli ine sahip, leti im ...
bir gün önce
 • LAV
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI D nyan n en b y k 5. cam retim tesisi olan LAV, T rkiye'de her noktada, d nyada ise 138 lkede bulunuyor. r nlerimizin m terilerimize do ru zamanda g nderilmesi i in do ru retim plan n yap lmas bizler i in ok nemli. M ...
bir gün önce
 • GCA
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI G rev Yeri : K tahya niversitelerin Kimya M hendisli i b l mlerinden mezun, leri d zey ngilizce bilgisine sahip, MS Office programlar n etkin kullanabilen, H zl ve etkin karar alma yetkinliklerine sahip, inisiyatif ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI G rev Yeri : K tahya niversitelerin Metalurji ve Malzeme M hendisli i b l mlerinden mezun, leri d zey ngilizce bilgisine sahip, MS Office programlar n etkin kullanabilen, H zl ve etkin karar alma yetkinliklerine sahip ...
bir gün önce
 • KOYUNCUO LU AH AP SANAY T CARET A.
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI K tahya Simav daki fabrikam z n retim b l m nde g revlendirilmek zere retim tecr besi bulunan retim M hendisi aray m z bulunmaktad r. Tan m retim alan i erisinde hammaddenin prosese giri inden i lenip nihai r n kana ...
2 gün önce
 • KOYUNCUO LU RKETLER TOPLULU U
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI K tahya Simav daki fabrikam z n retim b l m nde g revlendirilmek zere retim tecr besi bulunan retim M hendisi aray m z bulunmaktad r. Tan m retim alan i erisinde hammaddenin prosese giri inden i lenip nihai r n kana ...
2 gün önce
 • GCA
 • Kütahya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI *G rev yeri K tahya'd r, Eski ehir'de ikamet etmek isteyenler i in Eski ehir'den de servis imkan bulunmaktad r. Genel Nitelikler niversitelerin letme / ktisat / Ekonomi / Ekonomi ve Finans / Maliye / al ma Ekonomisi ve ...
3 gün önce
 • Method Ara t rma irketi
 • Kütahya
Açıklama: Tan m 1998 y l ndan beri sekt rde yer alan Method Research Company, zellikle farkl ara t rma teknikleriyle m terilerine hizmet vermektedir. Kurumsal de erlere nem veren, uzman sekt rlerle al an, ET K ve B L MSEL y ntemlere ba l ve al ma bi imini ...
6 gün önce