Nerede

Malatya (22 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Remax Silver
 • Malatya
Açıklama: YER M ZDE ALI TIRILMAK ZERE ; KAR ILAMA AY KAHVE SERV S VE OF S TEM ZL G NDEN SORUMLU BAYAN ALI MA ARKADA I ARANIYOR Gereksinimler: D KSIYONU D ZG N LET S M G L ALI KAN SEMPAT K ZEK D R ST L K
bir gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Malatya
Açıklama: Bu ilana girerek Perakende sekt r n n y kselen y ld z olan irketimizde y ksek kazan l kariyer imkanlar ile bir ba ar hikayesi yazmak i in ilk ad m att n z. Hedefe giden yolda birlikte y r mek, h zla geli en ve b y yen irketimizin ba ar s nda pay ...
2 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Malatya
Açıklama: KURYE Genel Nitelikler: Diyarbak r B lge M d rl 'ne ba l Turgut zal ubede de erlendirilmek zere; Not: Tecde Mahallesi, Bostanc Mahallesi, Barguzu Mahallesi, Yak nca Mahallesi, G znd z Bey Mahallesi, Cevatpa a Mahallesi, zsan Sanayi Yak nca ...
3 gün önce
 • Remax Silver
 • Malatya
Açıklama: YER M ZDE ALI TIRILMAK ZERE ; KAR ILAMA AY KAHVE SERV S VE OF S TEM ZL G NDEN SORUMLU BAYAN ALI MA ARKADA I ARANIYOR Gereksinimler: D KSIYONU D ZG N LET S M G L ALI KAN SEMPAT K ZEK D R ST L K
3 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Malatya
Açıklama: Tan m Tekstil sekt r nde faaliyet g steren Malatya fabrikam z n 500 ki i kapasiteli yemekhanesinde g revlendirmek zere, "A I" aramaktay z. Aranan Nitelikler * Fabrika yada retim alanlar ndaki personel yemekhanelerinde g rev alm , * A l k g ...
6 gün önce
 • Remax Silver
 • Malatya
Açıklama: KEND N Z YAPARAK, MAKS MUM KAZAN LA HEDEFLER N ZE ULA IN!!! Uluslararas gayrimenkul dan manl n n nc markas RE/MAX, insan odakl ve kurumsal k lt r olan bir kurumdur. RE/MAX S LVER profesyonel y netim kadrosu ve Gayrimenkul Dan manlar ile b y meyi ...
9 gün önce
Açıklama: Tan m T RK YE N N EN OK TERC H ED LEN GAYR MENKUL FRANCHISE MARKASI 1973 y l nda ABD de kurulan Realty World; marka bilinirli i i in yapt 1.5 milyar USD l k yat r m ve y lda % 30 b y me ile Amerika n n en h zl y kselen emlak devidir. 2005 y l ...
13 gün önce
 • AKBULUT GRUBU
 • Malatya
Açıklama: Tan m Denim & Dokuma Konfeksiyon retimi alan nda faaliyet g steren, d nya markalar na servis yapan, sekt r n n nde gelen firmalar ndan biri olan irketimize; " dari ler Sorumlusu" aramaktay z. Aranan Nitelikler * niversitelerin evre M hendisli i, ...
13 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Malatya
Açıklama: Tan m Tar m Hayvanc l k sekt r nde faaliyet g steren irketimizde g revlendirilmek zere, " n Muhasebe Eleman " aranmaktad r. Aranan Nitelikler * n Muhasebe konusunda 2 y l deneyimli, *En az lise mezunu(tercihen lisans yada n lisans mezunu), *Ofis ...
13 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Malatya
Açıklama: Tan m Denim & Dokuma Konfeksiyon retimi alan nda faaliyet g steren, d nya markalar na servis yapan, sekt r n n nde gelen firmalar ndan biri olan tekstil grubumuzun Malatya ve evresi illerdeki i lerini takip edecek "Fason Takip Sorumlusu" ...
13 gün önce
 • Survey Ara t rma
 • Malatya
₺5.500 aylık
Açıklama: Pazar Ara t rma Hizmetleri alan nda faaliyet g steren irketimiz b nyesinde g revlendirilecek ; a r merkezi elemanlar aran yor Aranan Nitelikler; 20 - 40 aras Bayan Deneyimli & deneyimsiz G l ileti im becerisi ve ikna yetene ine sahip ve ba ar ...
16 gün önce
 • LKE AKADEM E T M KURUMLARI
 • Malatya
Açıklama: Tan m Malatya S merpark lokasyonumuzda; Call Center (Arama Merkezi) birimimizde arama yapacak ve randevu alacak personel aray m z bulunmaktad r. Tercihen daha nce m teri temsilcisi olarak g rev yapm al ma arkada lar al nacakt r. Aranan ...
17 gün önce
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin MALATYA ma azas nda de erlendirilmek zere Ma aza G rsel Sunum Uzman ekip arkada ar yoruz. Tercihen niversitelerin, reklam ve halkla ili kiler, g zel sanatlar, ...
17 gün önce
 • K BRATEKS TEKST L
 • Malatya
Açıklama: Tekstil, Turizm, Enerji, Gayrimenkul Yat r m Ortakl ve n aat alanlar nda faaliyet g steren irketlerimizi zak Global at s alt nda toplayan zak Global Holding'in 'Tekstil' irketinde 'Malatya' lokasyonunda g revlendirilmek zere, Aranan Nitelikler; ...
18 gün önce
 • Barrah in aat
 • Malatya
Açıklama: Tan m in aat m hendisi imo ya ye tecr be aranm yor Aranan Nitelikler in aat m hendisi imo ya ye tecr be aranm yor
20 gün önce
 • 1
 • 2