Nerede

Manisa (672 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Hedef G venlik
 • Manisa
Açıklama: MAN SA ORGAB ZE SANAY B LGES 4. KISIMDA BULUNAN ATI POL GONUMUZDA ALI ACAK BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. En az Lise mezunu, yi derecede Bilgisayar bilgisi olan , Prezantabl, Dan ma ve Sekretarya alan nda deneyimli, 22- 27 Ya lar aras nda, LET M: ...
56 saniye önce
Açıklama: Dan manl n yapt m z zmir de bulunan fabrikam z i in CNC Torna Operat r (Tala l malat Personeli) ar yoruz. Gereksinimler: Tala l imalat tecr besi olan, CNC Torna alan nda en az 3 y l deneyimli, Tercihen Program yazmay , Tak m s f rlamay bilen, l ...
14 dakika önce
 • z anal Z ccaciye ve Dayan kl T ketim Mallar
 • Manisa
Açıklama: Faaliyetine, 1990 y l nda Bornova ma azas n a arak ba layan z anal , perakende ma azac l k sekt r nde 5 ilde, 24 ma azas ve e ticaret portal ile hizmet vermeye devam etmektedir. Kredi Karts z Taksitli Al veri slogan , g ler y zl ve g venilir ...
4 saat önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • Manisa
Gereksinimler: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'de ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
7 saat önce
 • Egeid nsan Kaynaklar Ve Dan manl k Limited...
 • Manisa
Açıklama: Dan manl n yapt m z Manisa OSB de bulunan firmam zda istihdam edilmek zere; Ambalaj sekt r Flexo bask alan nda al abilecek, Tercihen End stri Meslek Lisesi ve/veya Meslek Y ksek Okullar n n ilgili b l mlerinden mezun, Tercihen Bask ...
9 saat önce
 • Webasto Thermo Comfort klimlendirme Sistemleri Tic.Ltd. ti.
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Lisesi veya Y ksekokul mezunu, Gazalt kaynak y ntemlerini bilen En az 2 sene alan nda tecr beli, Teknik resim okuyabilme bilgisine sahip, l aletlerini kullanabilen, Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam ...
12 saat önce
 • Metyx Composites-Telateks A. .
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Makine, Metalurji ve Malzeme, End stri ve Tekstil M hendisli i b l mlerinden mezun, tercihen y ksek lisans e itimini tamamlam , S rekli hat ve vardiyal retim y netimi alanlar nda en az 6 y l deneyimli; ...
12 saat önce
 • Intertek Test Hizmetleri A. .
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Intertek ekibinin bir yesi olmak ve bu ekip ile al mak, d nya genelinde milyonlarca ki i taraf ndan kullan lan r n ve hizmetlerin kalite ve g venli ini sa lamak zere yeteneklerinizi ve uzmanl n z kullanaca n z anlam na ...
12 saat önce
 • BOSCH TERMOTEKN K ISITMA VE KL MA SAN. T C. A. .
 • Manisa
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION Job Description We are currently offering an opportunity for a highly motivated and enthusiastic individual to join us in starting something remarkable as an Electronics Development Engineer. Your contribution ...
12 saat önce
 • zen E itim Kurumlar
 • Manisa
Açıklama: Tan m Kurumumuzda al mak zere Kimya retmeni aramaktay z. Aranan Nitelikler * niversitenin ilgili b l m nden mezun olmak * Avrupa yakas nda ikamet etmek * Alan na hakim olmak * E itim kurumlar nda tecr besi olan * leti im becerisi y ksek * ...
12 saat önce
 • IDEA METAL PVC CAM MOB. N .TUR ZM HAFR.HIRD.NAK.SAN.VE.T C.LTD T .
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER irketimizin Sat n Alma Birimine ba l olarak Manisa Muradiye OSB'de g revlendirilmek zere a a daki niteliklere sahip tak m arkada ar yoruz. En az lise mezun, tercihen n lisans veya niversite mezunu, Sat ...
12 saat önce
 • OK DA ELEKTRON K SAN. VE T C. A
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Beyaz E ya Sekt r i in elektronik kart ve kontrol mod lleri imalat yapan Manisa Muradiye OSB'de bulunan yeni fabrikam zda; "Vardiya Amiri" g revinde al mak zere a a daki yetkinliklere sahip al ma arkada aranmaktad r: ...
12 saat önce
 • Gizli Firma
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Lisesi veya Y ksekokul mezunu, Gazalt kaynak y ntemlerini bilen En az 2 sene alan nda tecr beli, Teknik resim okuyabilme bilgisine sahip, l aletlerini kullanabilen, Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam ...
12 saat önce
 • HMS Makina San. ve Tic. A.S.
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bu ilan Genel Ba vuru ama l d r. Yap lan ba vurular, ileride olu abilecek t m pozisyonlar i in de erlendirmeye al nacakt r. Sayg lar m zla, HMS Makina Sanayi nsan Kaynaklar
12 saat önce
 • HMS Makina San. ve Tic. A.S.
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Havac l k ve savunma sekt r nde faaliyet g steren Manisa da ki fabrikam z i in Tala l malat, Montaj ve Bak m b l m ne ba l olarak al acak Elektrik Elektronik Bak m Operat r aray m z vard r. Tan m ; irketimizin ama ve ...
12 saat önce