Nerede

Manisa (121 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • VESTEL
 • Manisa
Açıklama: 7 g n 24 saat s n rs z hizmet anlay ile keyifli bir ortamda g rev alacak, verdi i hizmetin sonunda m teri memnuniyetinin de eri ile marka k lt r n ya atarak mutlu m teri deneyimini ilke edinecek tak m arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Tercihen ...
3 saat önce
 • Y ld z Yang n S nd rme Sistemleri
 • Manisa
Açıklama: Merkezi zmir/Konak'ta bulunan Y ld z Yang n S nd rme Sistemleri A. .'nin Manisa / Muradiye Organize Sanayi B lgesinde bulunan fabrikam zda al mak zere, - Tercihen Fabrika deneyimi olan, - Tercihen Meslek Lisesi Mezunu, - Erkek adaylar i in ...
5 saat önce
Açıklama: zel E itim Ve Dan manl k Merkezinde renci takibi yapma, Gereksinimler: Okul ncesi ve ya ocuk geli imi 4 y ll k mezun al ma arkada aranmaktad r.
6 saat önce
 • Gi Group
 • Manisa
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
7 saat önce
Açıklama: 7 g n 24 saat s n rs z hizmet anlay ile keyifli bir ortamda g rev alacak, verdi i hizmetin sonunda m teri memnuniyetinin de eri ile marka k lt r n ya atarak mutlu m teri deneyimini ilke edinecek tak m arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Tercihen ...
7 saat önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Manisa
Açıklama: CarrefourSA ailesi olarak Franchise ma azalar m zla b y meye devam ediyoruz. Manisa/ Salihli'de bulunan Franchise ma azalar m zda Ma aza G revlisi olarak al acak ekip arkada lar ar yoruz! G rev Tan m ; Ma azadaki operasyonel i lerden sorumlu ...
14 saat önce
Açıklama: Ma azalar m z; Beyaz E ya, Elektronik, Cep Telefonu, Bilgisayar, K k Ev Aletleri, Mobilya, Hal , Z ccaciye, Ev Tekstili vb. Dayan kl T ketim Mallar n n sat zerine faaliyet g stermektedir. irketimiz b nyesinde faaliyet g stermekte olan ma azalar ...
14 saat önce
 • BAZAAR T KET M R NLER SANAY T CARET ANON M RKET
 • Manisa
Açıklama: Tan m niversitelerin G da m hendisli i b l mlerinden mezun, Zeytin retim y netimi alan nda minimum 3 y l deneyimli, G da mevzuat ve G da Hijyeni konular nda bilgi ve deneyim sahibi G da G venli i, ISO 22000, ISO 9001 konular nda deneyimli Ms ...
16 saat önce
 • BAZAAR T KET M R NLER SANAY T CARET ANON M RKET
 • Manisa
Açıklama: Tan m Akhisarda bulunan Zeytin leme Tesisimizde al acak OF R aray m z mevcuttur. Aranan Nitelikler Dijital ehliyetli SRC ve Psikoteknik Belgesi olan E s n f ehliyeti olan ve iyi derecede ara kullanabilen Esnek ve yo un i temposuna ayak ...
16 saat önce
 • Bulut Ortak Sa l k G venlik Birimi
 • Manisa
Açıklama: BULUT OSGB ZM R N ''B,C SERT F KALARDAN B R NE SAH P G VENL UZMANI '' aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: ARA KULLANAB LEN, OF S PROGRAMLARINI KULLANAB LEN, LET M G L .
17 saat önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Manisa
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Akhisar ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut m ...
2 gün önce
 • Pulathaneliler G da Pazarlama Sanayi Ticaret A. .
 • Manisa
Açıklama: Manisa K pr ba ve Salihli il elerinde bulunan bah elerimizde Ziraat M hendisi olarak al acak ve bu il ede ikamet eden ekip arkada lar aramaktay z. Gereksinimler: niversitelerin Ziraat M hendisli i b l mlerinden mezun, Planlama ve organizasyon ...
2 gün önce
 • Pulathaneliler G da Pazarlama Sanayi Ticaret A. .
 • Manisa
Açıklama: Manisa Salihli (Eminbey) de bulunan k kba iftli imiz i in "Sorumlu Veteriner Hekim" aray m z bulunmaktad r. Koruyucu hekimlik yaparak hastal klar nlemek, Hastal k veya enfeksiyon olmas durumunda hayvanlar uygun ekilde tedavi etmek Hayvan ...
2 gün önce
 • Azim-Tav K mes Ekipmanlar
 • Manisa
Açıklama: -Makina m hendisli i - Elektrik m hendisli i - i letme- iktisat -Maliye b l mlerinden birinden mezun - Sat konusunda 1 y l deneyimli - ok iyi derecede Arap a konu abilen ve yaz abilen -Tercihen Arap a konu ulan lkelerde ya am - ngilizce Rusca , ...
3 gün önce
 • Azim-Tav K mes Ekipmanlar
 • Manisa
Açıklama: F RMAMIZDA AR-GE SORUMLUSU OLARAK G REVLEND RMEK ZERE ; MALAT TECR BES OLAN SOLIDWORKS VEYA AUTOCAD Z M PROGRAMLARINI KULLANAB LEN TERC HEN LER EXCEL B LG S OLAN TURGUTLU'DA KAMET EDEB LECEK, ASKERL K G REV N TAMAMLAMI MAK NE M HEND S ...
3 gün önce