Nerede

Manisa (99 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Manisa
Açıklama: Tan m Manisa'da bulunan Soma ubemizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test ...
19 saat önce
 • AY M HEND SL K DO ALGAZ MAK.iN .B L.SAN.T C.LTD. T
 • Manisa
Açıklama: Tan m ay Grup; ay M hendislik, ay Elektromekanik n aat ve ISOMER Is tma So utma Merkezi A. . irketlerinden olu an bir topluluktur. Is tma, so utma, elektromekanik, in aat ve iklimlendirme alan nda zengin bir hizmet yelpazesine sahip kaliteli r n ...
19 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Manisa
Açıklama: Tan m Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan, leti im yetene i geli mi , M teri memnuniyetine nem veren, Ekip al mas na yatk ...
19 saat önce
 • AMER KAN K LT R A.
 • Manisa
Açıklama: Tan m zel Akhisar Merkez Amerikan K lt r Dil Kursu (Akhisar/Manisa ) ndag revlendirilmek zere; ngilizce retmeni ve Almanca retmeni al m m z olacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Dershane sekt r ne hakim ve ...
bir gün önce
 • Din pak Hizmet letmecili i
 • Manisa
Açıklama: Manisa Organize Sanayi B lge M d rl 4'nc K s m Eczac ba T ketim r nleri Temizlik Ka tlar retim Tesisi'nde bulunan projemizde g revlendirilmek zere; 1. En az lise mezunu, 2. Ms Office programlar n kullanmay bilen, 3. lgili B l m Y neticileri ile ...
2 gün önce
 • nl Ziraat Aletleri A. .
 • Manisa
Açıklama: Sekt r n nc firmalar ndan Manisa da kurulu fabrikam z n b nyesinde g revlendirilmek zere '' YURT SATI SORUMLUSU '' al m yap lacakt r. N TANIMI: Firmam z n yurt i i sat faaliyetlerini y r tecek. Gereksinimler: Sat ve pazarlama faaliyetlerinde ...
2 gün önce
 • Gesa G venlik Hizmetleri
 • Manisa
₺5.750 aylık
Açıklama: Gesa zel G venlik Hizmetleri A. . Manisa / Muradiye Organize Sanayi B lgesinde bulunan antiye projesi i in Gece ve g nd z vardiyas nda de erlendirilmek zere BAY zel g venlik personel al m yap lacakt r. Projeden S cak Yemek mevcuttur. 2 al 1 zin ...
2 gün önce
 • BAZAAR T KET M R NLER SANAY T CARET ANON M RKET
 • Manisa
Açıklama: Tan m Akhisarda bulunan Zeytin leme Tesisimizde al acak OF R aray m z mevcuttur. Aranan Nitelikler Dijital ehliyetli SRC ve Psikoteknik Belgesi olan E s n f ehliyeti olan ve iyi derecede ara kullanabilen Esnek ve yo un i temposuna ayak ...
2 gün önce
 • BAZAAR T KET M R NLER SANAY T CARET ANON M RKET
 • Manisa
Açıklama: Tan m niversitelerin G da m hendisli i b l mlerinden mezun, Zeytin retim y netimi alan nda minimum 3 y l deneyimli, G da mevzuat ve G da Hijyeni konular nda bilgi ve deneyim sahibi G da G venli i, ISO 22000, ISO 9001 konular nda deneyimli Ms ...
2 gün önce
 • Proservice
 • Manisa
Açıklama: Proservice Global A. 2019 y l nda zmir de kurulmu tur. Otomotiv, havac l k ve beyaz e ya sekt r nde Kalite Kontrol, malat Destek, Bak m ve Temizlik, M hendislik ve Ofis Destek konular nda hizmet sunan bir kurulu tur. Proservice Global A. . T ...
3 gün önce
Açıklama: zel E itim Ve Dan manl k Merkezinde renci takibi yapma i lemleri ile ilgilenecek '' OCUK GEL M RETMEN '' aray m z bulunmaktad r... Gereksinimler: Okul ncesi ve ya ocuk geli imi 4 y ll k mezun al ma arkada aranmaktad r.
4 gün önce
Açıklama: zel E itim Ve Dan manl k Merkezinde renci takibi yapma i lemleri ile ilgilenecek '' OCUK GEL M RETMEN '' aray m z bulunmaktad r... Gereksinimler: Okul ncesi ve ya ocuk geli imi 4 y ll k mezun al ma arkada aranmaktad r.
4 gün önce
 • Pulathaneliler G da Pazarlama Sanayi Ticaret A. .
 • Manisa
Açıklama: Manisa Salihli (Eminbey) de bulunan k kba iftli imiz i in "Sorumlu Veteriner Hekim" aray m z bulunmaktad r. Koruyucu hekimlik yaparak hastal klar nlemek, Hastal k veya enfeksiyon olmas durumunda hayvanlar uygun ekilde tedavi etmek Hayvan ...
4 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Manisa
Açıklama: Manisa Salihli OSB de faaliyet g steren firmam zda Hamur Ustas olarak al acak ekip arkada lar aramaktay z Gereksinimler: En az 3 y l hamur i i, unlu mamul retimi konusunda tecr besi olan . Daha nce hamur yo urma makinesi kullan m deneyimi olan, ...
4 gün önce
Açıklama: 7 g n 24 saat s n rs z hizmet anlay ile keyifli bir ortamda g rev alacak, verdi i hizmetin sonunda m teri memnuniyetinin de eri ile marka k lt r n ya atarak mutlu m teri deneyimini ilke edinecek tak m arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Tercihen ...
5 gün önce