Nerede

Manisa (127 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Dan manl n yapt m z kurumsal firmam z i in Almanca Bilen cra Dan man aray m z bulunmaktad r 11.000 TL net cret 2000 TL ho geldin bonusu Haftada 2 g n tatil Pazar g n tatil En ge 20:00'de biten al ma zel sa l k sigortas Home Office al ma Muhte em ...
3 saat önce
 • Flo Ma azac l k
 • Manisa
Açıklama: Pozisyonla ilgilenen adaylar n n yaz lar nda; Engellerini net olarak ifade etmelerini rica ederiz. e al nacak olan ki iler ; FLO ma azalar m zda sat dan man pozisyonunda g rev yapabilecektir. Gereksinimler: lk retim mezunu, T rkiye Kurumu na kay ...
3 saat önce
 • Do anko zel G venlik Hizmetleri
 • Manisa
Açıklama: MAN SA SARUHANLI b lgesindeki projemizde TEM ZL K PERSONEL pozisyonunda al mak zere al ma arkada lar ar yoruz, Gereksinimler: - 45 Ya n a mam , - Ekip al mas na yatk n, ileti im becerisi y ksek -G ler y zl pozitif, -Ki isel temizlik ve hijyen ...
3 saat önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
14 saat önce
 • SGA GRUP RKETLER
 • Manisa
Açıklama: G venlik Sekt r nde zmir'in en b y k irketleri aras nda yer alan SGA G venlik olarak Turgutlu B lgesi projelerimizde g revlendirilmek zere a a da belirtilen niteliklere sahip al ma arkada lar aramaktay z. Turgutlu Organize Sanayi B lgesi'nde ...
14 saat önce
 • Mustafa Durmaz G da
 • Manisa
Açıklama: TANIMI Toptan g da ve temizlik malzemesi al m sat m i i yapan irketimizin sat n alma faaliyetlerini gelen sipari ler do rultusunda ger ekle tirerek irketin deposuna gelene kadar olan t m s re leri takibinin yap lmas , teslim al nmas depolanmas ...
21 saat önce
 • Hikmetp nar E itim Kurumlar
 • Manisa
Açıklama: Manisa Merkezde bulunan Psikoteknik merkezime tam zamanl psikoloji b l m mezunu al ma arkada aranmaktad r.
21 saat önce
Açıklama: Kuveyt merkezli Alshaya Grubu 2002 y l nda, T rkiye deki operasyonuna ba lam t r. Bug n, Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r tmektedir. Bath and ...
23 saat önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Manisa
Açıklama: Tan m Deine Aufgaben sind: Kundenanfragen auf freundlichen Weise l sen; Fachkompetente Beratung f r Kundenzufriedenheit zu pr sentieren. Aranan Nitelikler Wir stellen f r unser Airline-Projekt Kundenberater ein. Mindestens Hochschulabschluss, ...
bir gün önce
Açıklama: Tan m T rkiye de 7 b lge 63 il 134 kamp s ile hizmet veren Bah e ehir Koleji nin b y yen organizasyon yap s i erisinde, yenili e, geli ime ve ayd nl k gelece e y r yen; fikri, irfan , vicdan h r nesiller yeti tirmek amac ile 2022 2023 E itim ...
bir gün önce
 • Bah e ehir Koleji
 • Manisa
Açıklama: Tan m Manisa Bah e ehir Koleji'ne bula k eleman ar yoruz... Aranan Nitelikler En az ilkokul mezunu, Yeti tirilmek zere, Kalite ve hijyen kurallar na nem veren, Tak m al mas na yatk n, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam ,
bir gün önce
 • Bah e ehir Koleji
 • Manisa
Açıklama: Tan m T rkiye de 7 b lge 63 il 134 kamp s ile hizmet veren Bah e ehir Koleji nin b y yen organizasyon yap s i erisinde, yenili e, geli ime ve ayd nl k gelece e y r yen; fikri, irfan , vicdan h r nesiller yeti tirmek amac ile 2022 2023 E itim ...
bir gün önce
Açıklama: Tan m T rkiye de 7 b lge 63 il 134 kamp s ile hizmet veren Bah e ehir Koleji nin b y yen organizasyon yap s i erisinde, yenili e, geli ime ve ayd nl k gelece e y r yen; fikri, irfan , vicdan h r nesiller yeti tirmek amac ile 2022 2023 E itim ...
bir gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
 • Manisa
Açıklama: Tan m Dan manl n yapt m z kurumsal firmam z i in Almanca Bilen cra Dan man aray m z bulunmaktad r 11.000 TL net cret 2000 TL ho geldin bonusu Haftada 2 g n tatil Pazar g n tatil zel sa l k sigortas Home Office al ma Muhte em yan haklar Aranan ...
bir gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Manisa
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
bir gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Manisa
Açıklama: Manisa lokasyonunda bulunan projelerimizde g revlendirmek zere ''Temizlik efi'' aray m z bulunmaktad r. En az lise mezunu, En az 5 y l benzer alanda tecr besi bulunan, E itim verebilecek bilgisi olan, Orta d zey bilgisayar bilgisine sahip.
bir gün önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Manisa
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
bir gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak, Manisa Magnesia AVM ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az lise mezunuyum, Sat ...
bir gün önce
 • Atalian Global Services
 • Manisa
Açıklama: Manisa OSB lokasyonunda bulunan Fabrika projemizde g revlendirmek zere; - En az lise mezunu - Tercihen Fabrika temizlik hizmetleri konusunda deneyimli, - Temizlik makine ve ekipmanlar konusunda bilgi sahibi, - Tak m al mas na yatk n, - Ekip y ...
bir gün önce
 • Barbaz Tekstil
 • Manisa
Açıklama: Barbas olarak 1986'dan beri T rkiye'nin ilk defa 10 taksit yapan firmas y z. zmir ve Manisa olmak zere toplamda 3 ubemiz bulunmaktad r. Barbas olarak misyonumuz duygusal tatminkar misafirler yaratmakt r. Gereksinimler: Full time al mak isteyen, ...
bir gün önce