Nerede

Sat n alma uzman, Manisa (3 pozisyonlara)

Göre sırala:
  • TELESET ELEKTROMEKAN K SAN. VE T C. A. .
  • Manisa
... Sat n Alma Uzman aray m z bulunmaktad r. irketimiz b nyesinde olu an sat n alma ... ihtiya lar n n kaliteden d n vermeden en uygun ... tirilmesi, Sat n alma s re lerine ili kin raporlar n haz rlanmas , Sat n alma s ...
26 gün önce
  • ukurova Kimya End strisi A. .
  • Manisa
... firmam zda, Sat n Alma Biriminde 'Yurti i ve Yurtd Sat n Alma Uzman ' ... , ** Yurti i ve Yurtd Sat n alma ve organizasyon s recini y ... r) ** Tercihen irketimizin r n ve faaliyetleri ile ilgili bilgi ... k m,izolasyon r nleri alan nda sat n alma tecr besi olan, ** ...
11 gün önce
  • VENCO HAVALANDIRMA YEDEK PAR A MAK NA SANAY VE T C.A. .
  • Manisa
... a daki niteliklere sahip Sat nalma Uzman aramaktay z; niversitelerin ilgili ... m sat n alma s re leri ile ilgili raporlar n olu turulmas , Sat n alma ... irsaliyelerinin ve faturalar n n kontrollerinin yap lmas ve onaya sunulmas , Sat n alma ...
24 gün önce