Nerede

Teknik ressam, Manisa (46 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • B ONEST PROTEZ ORETZ REH. MALZ. SAN T C A
 • Manisa
... zere Tercihen MYO Makine Resim Konstr ksiyon veya ... nden mezun, Teknik resim kurallar n bilen, teknik resim olu turma ... ve okuma konusunda deneyimli, r n teknik ... ekle tirebilecek, Olu turulan teknik resimlere istinaden retim proseslerini ...
27 gün önce
 • VALFSEL ARMAT R SANAY A. .
 • Manisa
... nde al mas i in teknik ressam a ihtiya do mu tur ... . Aranan Nitelikler Meslek lisesi, Teknik lise, Meslek ...
9 gün önce
 • COMMITAL ISI EK PMANLARI SAN.T C.LTD. T .
 • Manisa
... Autocad program na hakim, Teknik resim izebilen ve okuyabilen, Tercihen ... imalat sekt r nde teknik ressam olarak al m olmak ... ekipman / yedek par a teknik resimlerini olu turmak, tasarlamak, ... analizleri ve problem zme teknikleri kullan larak analiz edilmesinde ...
14 gün önce
 • Tora Makina Kal p malat San. Ve Tic. Ltd. ti.
 • Manisa
... fabrikas nda g revlendirilmek zere "Teknik Ressam olarak tak m arkada aranmaktad ... . niversitelerin m hendislik ya da teknik y ksekokul b l mlerinden ...
29 gün önce
 • Kervan G da
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1995' de 450 metrekare kapal alan zerine kurulan Kervan G da A. ., g n m zde T rkiye' nin en nde gelen ekerleme retici ve ihracat lardan biridir. leri retim teknolojileriyle donat lm 50.000 metrekareye ula an fabrikas ...
12 gün önce
 • Olgun elik San. Tic. A. .
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek lisesi, meslek y ksek okulu Makina Ressaml veya e de er b l mlerden mezun, Auto-Cad program n ok iyi seviyede kullanabilen, B y k l ekli end striyel tesislerin tasar m , yerle imi ve projelendirilmesi konusunda ...
27 gün önce
 • Halit nl Ziraat Aletleri Zirai r nleri San Tic
 • Manisa
... veya Meslek Liselerinin Makine Resim ve Konstr ksiyon/Teknik Resim b l m ... ) programlar n iyi derecede kullanabilen, Teknik resim geometrik toleransland rma, okuma, anlama ...
28 gün önce
 • EMAS MAK NA SANAY A. .
 • Manisa
... m projelerinin ger ekle tirmesi, teknik izimler dahil olmak zere ... s re lerinde ortaya kabilecek teknik problemlere z mler retilmesi, ... n Makine, Mekatronik ve Makine Resim Konstr ksiyon gibi b ... bilgi ve tecr be sahibi, Teknik resim okuma, Tolerans ve y zey ...
6 gün önce
 • Klimasan Klima San. ve Tic. A. .
 • Manisa
... yapabilme i lemlerinde tecr beli, Teknik resim okumas n bilen, l aleti ... de i iminin yap lmas , Teknik resime g re makina ayarlar n ...
6 gün önce
 • Klimasan Klima San. ve Tic. A. .
 • Manisa
... yapabilme i lemlerinde tecr beli, Teknik resim okumas n bilen, l aleti ... iminin yap lmas ,t eknik resime g re makina ayarlar n ...
14 gün önce
 • Vergo Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A. .
 • Manisa
... sahibi, yi derecede ngilizce bilen, Teknik resim okuma konusunda bilgi sahibi, MS ... sahibi, Kaynak Sertifikas olan, TANIMI Teknik resimlere uygun kalite kontrol formlar ... n haz rlamak, M teri teknik dosyalar ve kalite y netim ...
5 gün önce
 • KONVEY R BEYAZ E YA VE OTOMOT V YAN.SAN.T C.A. .
 • Manisa
... fabrikam zda g revlendirilmek zere; Teknik lise veya n lisans mezunu ... ve ya lar ile ilgili teknik bilgiye sahip, Kal p par ... aletleri kullan m bilgisi olan, Teknik resim okuyabilen, Tak m al mas ...
22 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Manisa
... olarak Almanca bilen, Tercihen teknik malzeme ve teknik resim okuma konular nda tecr ...
bir gün önce
 • COMMITAL ISI EK PMANLARI SAN.T C.LTD. T .
 • Manisa
... veya Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip, Teknik Resim Okuma ve l Aleti Kullanma ... Ait retim Plan ve lgili Teknik Resimlere G re Gerekli Model ...
3 gün önce
 • COMMITAL ISI EK PMANLARI SAN.T C.LTD. T .
 • Manisa
... az 3 y l al m , Teknik resim okuyabilen, makine elemanlar n tan ... lmas nda retim operat rlerine teknik destekte bulunmak.
3 gün önce