Nerede

Elektrik bak m teknisyeni, Manisa (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bitron Elektro Mekanik Ltd. ti.
 • Manisa
... i in Elektrik Bak m Teknisyeni olarak al ma arkada lar aramaktad r. Elektrik Bak m Teknisyeni Meslek ... Y ksek Okulu, EML'nin Elektrik Elektronik / Makina ... mezun, retim yapan irketlerin bak m b l mlerinde en az 3 y l ...
6 gün önce
 • POL NAS PLAST K SAN.VE T C.A. .
 • Manisa
... d e g revlendirilmek zere Elektrik Bak m Teknisyeni aramaktad r. Pozisyon ile ilgili ... k sa g rev tan m ve ... Teknik / Meslek Lisesi mezunu veya Elektrik Bak m alan nda mesleki yeterlilik belgesine ...
20 gün önce
 • YORGLASS CAM SANAY VE T CARET A.
 • Manisa
... biri olan Yorglass b nyesinde Elektrik Bak m Teknisyeni pozisyonunda g rev alacak ekip ... arkada aray m z bulunmaktad r. Genel ... mekanik ekibine destek vermek, T m elektrik bak m faaliyetlerinde Sa l ve G ...
25 gün önce
 • VESTEL A. .
 • Manisa
... TEL KLER VE TANIMI Elektrik Bak m Teknisyeni olarak g rev alacakt ... Y ksek okulu Elektrik b l m mezunu, Temel seviye ... orta gerilim da t m tesisi kurulu i letmelerde ... al m , Tercihen Y ksek Gerilim ... ikamet eden tak m arkada lar ar yoruz.
12 gün önce
 • Bundy Refrigeration San. Tic. A. .
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ELEKTR K BAKIM TEKN SYEN GENEL N TEL KLER End stri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Y ksek okulu ilgili b l mlerinden mezun veya mesleki yeterlilik belgesine sahip, Vardiyal al ma d zenine uyum sa layabilecek ...
11 gün önce
 • U ANTAY GIDA SAN. T C. A. .
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Y ksekokulu Elektrik, Elektronik Otomasyon vb. b l mlerinden mezun, Otomatik kumanda ve otomasyon konular nda bilgi sahibi, Tercihen Siemens PLC, Panel ve Tia Portal tecr besi ...
20 gün önce
... kuracak olan global m terimiz i in 'Elektrik Elektronik Bak m Teknisyeni aray m z bulunmaktad ... park n n onar m-bak m faaliyetlerini ve tak m, kal p, aparat ... etmek. -Otonom, nleyici ve kestirimci bak m faaliyetlerini ger ekle tirmek. -Yeni ...
8 gün önce
 • NC GS YUASA AK SAN. ve T C. A.
 • Manisa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI nci Grubu nun nemli i tiraklerinden olan nci Ak A. ., Cevdet nci taraf ndan 1984 y l nda Manisa Organize Sanayi B lgesi nde kurulmu tur. D rt k tada 80 i a k n lkeye ger ekle tirdi i ihracat ile nci Ak , Sekt r n n ...
15 gün önce
 • NOVADA AVM TUR ZM N AAT TEKST L SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Manisa
... ile birlikte sorumludur, Elektrik panosu bak mlar n yapar ... m zik yay n sistemlerinin bak m ve kontrol n yapar, Elektrik ... tesisat ,AG-OG konular n hakim, Elektrik ... Makine bak m plan na g re bak mlar yapar. elektrik teknisyeni ...
15 gün önce