Nerede

Mardin (11 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Hilton Garden Inn Mardin
 • Mardin
Açıklama: Tan m Y ll k Otel Sat lar ve Pazarlama Stratejilerinin uygulamaya konulmas na kat lmak ve bunlar y netmek. Se ilmi kilit hesaplardan ve hem k r hedeflerini hem de pazar/m teri paylar n a mak amac yla kaynaklar azami d zeye karmaktan sorumludur. ...
8 saat önce
 • S RAT KARGO
 • Mardin
Açıklama: KURYE Genel Nitelikler: Diyarbak r B lge M d rl 'ne ba l Mardin biriminde de erlendirilmek zere; En az lise mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i ...
3 gün önce
 • Hilton Garden Inn Mardin
 • Mardin
Açıklama: Tan m irket standartlar na uyarak ve konuklar n ad n kullanmak suretiyle Konuklar vard klar nda kar lamak ve adlar na kay tlar n yapmak. Her t rl rezervasyonun / sorgunun do ru bir ekilde halledilmesini ve Rezervasyon Departman na iletilmesini ...
4 gün önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Mardin
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Mardin ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut m ...
8 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Mardin
Açıklama: Temizlik ve sa l k sistemleri retim ve sat nda, sekt r lideri olan hlas Pazarlama, MARD N Servis bayili inde tecr beli ve dinamik kadrosuna yeni tak m arkada lar aramaktad r. Ad yaman da bulunan hlas Servis Yetkili Bayili imizde g revlendirilmek ...
9 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
9 gün önce
 • Watsons
 • Mardin
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
9 gün önce
Açıklama: Yurt i i ve yurt d nda, ortalama 1.500 m 'de 70'i a an ma aza say s yla Tekstil ve Anne-Bebek perakende sekt r n n en nemli oyuncular ndan Civil Ma azac l k A. Mardin Ma azam za Part Time Sat Dan man aramaktay z. Genel Nitelikler, - Dinamik, ...
10 gün önce
 • G4S G VENL K H ZMETLER
 • Mardin
Açıklama: T rkiye'de ve d nyan n 100'e yak n lkesinde, g venle g l mseyen y zler i in 7/24 al an b y k ailemizin bir yesi olmak ister misiniz? Her sekt r n ihtiyac na zel olarak tasarlad 360 derece g venlik anlay n teknolojiye entegre ederek kaliteli bir ...
11 gün önce
 • S mer Lojistik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Mardin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI H zl T ketim Sekt r nde Do u Anadolu ve G neydo u Anadolu B lgesinde bir ok r n n distrib t rl n yapan irketimiz; nsana Yat r m, Birlikte Kazan ve Ortak Ba l l k y netim felsefesiyle her kademede y ksek nitelikte ...
17 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Mardin
Açıklama: Mardin'de bulunan AVM, ofis, rezidans vb. projemizde g revlendirilmek zere "Temizlik Elemanlar " istihdam edilecektir; -En az ilk retim mezunu, -Tercihen temizlik sekt r nde deneyimli, -Vardiyal al abilecek.
29 gün önce