Nerede

Mersin (71 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Mersin-Karg p nar ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ...
4 saat önce
 • Greenwich Gayrimenkul & Dan manl k
 • Mersin
Açıklama: Tan m Gayrimenkul sekt r ne ilgi duyan ve gelece ini bu sekt r zerine in a etmek isteyen S rekli e itim, ki isel geli im ve g r n m ne nem veren D r stl ilke edinmi ,ekip al mas na uyumlu Kurumsal bir kimlik alt nda al abilecek sorumlulu a sahip ...
21 saat önce
 • Zeze Beauty Kuaf r Ve G zellik Hizmetleri
 • Mersin
₺6.000 aylık
Açıklama: Dilan Polat Mersin ubemiz i in; G zellik uzmanl sertifikas olan, Tak m al mas na yatk n, leti im becerileri y ksek ve ikna kabiliyeti olan, D g r n ne ve temizli ine nem veren, G ler y zl , Esnek mesai saatlerine uyum sa layabilecek, Ekip arkada ...
bir gün önce
 • AKG NLER KIYMETL MADENLER
 • Mersin
Açıklama: Tan m al t d viz b rosunda yabanc lke paralar n n al m-sat m i lemlerini y r tmek Sarrafiye i lemlerini y r tmek Alt n De erli ve yar de erli madenlerin al m sat m n yapmak.Para ta ma i i yapmak Aranan Nitelikler niversitenin ilgili b l ...
bir gün önce
 • EYFEL PARF M
 • Mersin
Açıklama: TANIMI Kozmetik sekt r n n nc kurulu lar ndan olan EYFEL PARF M, STANBUL ( sk dar) - STANBUL ( Fatih - irinevler- Ba c lar- Be ikta ) - ANTALYA ( Muratpa a) - BOLU (Merkez) - MERS N- GAZ ANTEP- ANKARA (Polatl ) - ORLU - ADANA (Seyhan) b ...
2 gün önce
 • Lilyum Ayd nlatma
 • Mersin
₺4.500 aylık
Açıklama: AV ZE MONTAJ DEPARTMANIMIZI B Y T YORUZ.. HAFTADA 6 G N, SABAH 09:00 AK AM 18:00 ARASINDA ALI AB LECEK, AKT F ARA KULLANB LEN, NSAN L K LER KUVVETL , LET M BECER S OLAN, DEPODA R NLER HAZIRLAYIP AMBALAJLAYACAK VE R N G T R P M TER N N EV NDE ...
3 gün önce
 • R nesan Ara t rma Teknoloji Geli tirme Elektronik LTD. T .
 • Silifke
Açıklama: KAYNAK M HEND S PERSONEL ALIMI GENEL N TEL KLER 1996 y l ndan beri Elektromekanik tesisat sekt r nde faaliyet g steren firmam z n, Mersin Akkuyu antiyesinden stlenmi Mekanik tesisat i leri i in "Kaynak M hendisi" unvan yla, a a da belirtilen ...
3 gün önce
 • ntar Tekstil
 • Mersin
₺4.250 aylık
Açıklama: Patates ekili i yapan bir firma olarak; - niversitelerin 4 y ll k muhasebe ve finans y netimi b l m nden mezun, - Mikro program n kullanmay bilen, - Microsoft uygulamalar n ok iyi bilen, leri derecede Excel kullanabilen, - Analitik, planlama ve ...
3 gün önce
 • Maksa Reklam Malzemeleri
 • Mersin
Açıklama: *Maksa Reklam Malzemeleri Mersin ubemizde al acak, *Sat nalma Konusunda tecr besi olan, *Planlama yapabilecek, * yeri ko ullar na ve disiplinine uyacak, *Excel kullanabilen, *Tercihen logo kullanabilen Sat nalma personeli al nacakt r.
4 gün önce
 • Wes Gayrimenkul & Patiseri
 • Mersin
₺4.250 aylık
Açıklama: Y NET M RKET M Z B NYES ALTINDA Y NETT M Z 250 DA REL B R S TEN N D LEK KAYET VE NER TELEFONLARI LE MUHATAP OLACAK MESA S RES N Y NET M B ROSUNDA GE RECEK GEL R VE G DER EVRAKLARINI EKS ZS Z DEPOLAYIP TAK P EDEB LECEK TERC HEN A RI MERKEZ TECR ...
4 gün önce
 • Ba dat Pazarlama Tic. Ltd. ti.
 • Mersin
Açıklama: Tan m Ba dat Pazarlama Adana B lge M d rl b nyesinde al mak zere; Mersin ili, belirlenen rut d zeni i erisinde m teri ziyaretlerinin yap lmas , Sipari lerin al nmas , sipari sonras t m i lemlerin takip edilmesi, Tanzim-te hir faaliyetlerinin ...
5 gün önce
 • ARMON A DEN ZC L K
 • Mersin
₺5.500 ₺16.500 aylık
Açıklama: Tan m T rkiye'nin h zla b y yen DEN Z TA IMACILI I sekt r nde ULUSLARARASI VE YURT ALI AN GEM LERDE ZEL YATLARDA TUR TEKNELER NDE YOLCU GEM LER NDE TANKER GEM LER NDE RORO GEM LER NDE ALI TIRILMAK ZERE BAY-BAYAN VASIFLI VASIFSIZ PERSONELLER ...
5 gün önce
 • A k Group n aat Otomativ
 • Mersin
Açıklama: F RMAMIZDA ALI MAK ZERE N L SANS VEYA L SANS B L MLER NDEN MEZUN N MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEY M OLAN - ETA M CRO ZEL KLE AKINSOFT WOLWOKS B LG S OLAN - E FATURA S STEM NE HAK M - STOK TAK B YAPAB LEN -M CROSOF OFF CE HAK M ALI MA ...
6 gün önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Mersin
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Mersin Forum Avm ma azam zda g revlendirilmek ...
6 gün önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Mersin
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Mersin Sayapak Avm ma azam zda g revlendirilmek ...
6 gün önce