Nerede

Mersin (101 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • EK P ORGAN ZASYONU REKLAM PAZARLAMA
 • Mersin
Açıklama: Hizmet verdi imiz, alan nda lider bir markan n YEN EH R FORUM AVM MERS N KO TA MA AZASINDA al t r lmak zere, a a daki niteliklere sahip SATI DANI MANI aramaktay z. al ma artlar : Asgari cret + Sgk + Yol + Yemek (Sodexo) + Prim Gereksinimler: ...
20 saat önce
 • Da Tekstil
 • Mersin
Açıklama: Mersin Tarsus karayolu yolu zerinde bulunan i yerimize 25-35 ya aras ERKEK ' DAR LER UZMANI' al nacakt r. Gereksinimler: En az B s r c belgesine sahip olmak, Aktif ara kullanmak, sa l ve g venli i kurallar na uymak, Sistem y netimi alan nda veri ...
bir gün önce
 • Da Tekstil
 • Mersin
Açıklama: Da Tekstil - nsan Kaynaklar zl k leri Personeli A klamas Mersin Tarsus karayolu yolu zerinde bulunan i yerimizin nsan Kaynaklar Depertman na 25-35 ya aras ' ZL K LER PERSONEL ' al nacakt r. N TANIMI: Yeni personel bilgilerinin sisteme girilmesi, ...
2 gün önce
 • Kervan Tekstil
 • Mersin
Açıklama: Kasa Sorumlusu Mersin Cadde Ma aza 1977 y l nda kurulan firmam z: Ma azac l k Perakende sat , ev ve bah e mobilyalar , ev tekstili ve dekorasyonu, ithalat, ihracat, retim ve i dizayn (interior design) konular nda faaliyet g stermektedir. 40 Y l ...
2 gün önce
 • T san Yap San. A.
 • Mersin
Açıklama: Bozyaz /Mersin antiyemizde al mak zere engel durumu mevcut personel al nacakt r.Kalacak yer mevcuttur Gereksinimler: Engel raporu bulunan, Temizlik i lerini yapabilecek, Erkek adaylar i in Askelrik g revini yerine getirmi
3 gün önce
 • Beon Enerji
 • Mersin
Açıklama: YEN EH R ENERJ SA LEM MERKEZ UBEM ZDE ALI TIRILMAK ZERE; 18-30 Ya aral nda Tercihen kurumsal ma azalar n kasiyer b l m nde al m Tercihen diksiyonu d zg n En az lise mezunu Net maa +sigorta ile Saat 10:00 len 16:00 aras al abilecek Not:C.tesi ...
4 gün önce
 • Aras Kargo
 • Mersin
Açıklama: 1979 y l nda Celal Aras taraf ndan kurulan Aras Da t m ve Pazarlama, kurulu undan itibaren sekt re getirdi i yeniliklerle hizmet kalitesini geli tirerek stanbul Kavac k ta bulunan genel merkezi, 14 b lge m d rl , 28 transfer merkezi, 1.000'e yak ...
4 gün önce
 • Arkas Lojistik
 • Mersin
Açıklama: Genel Nitelikler Forklift Sertifikas na sahip Tercihen 3 tonluk elektrikli forklift operat rl yapm r n toplama, paketleme, y kleme konular nda tecr beli Forklift kullan m nda minimum 2 y l tecr beli, Vardiyal al abilecek Yo un i temposu ve esnek ...
4 gün önce
 • EREN TARIM R NLERI SAN. TIC. LTD. TI.
 • Mersin
Açıklama: Tan m T m ihracat operasyonlar n n y r t lmesi , ilgili d kumanlar n ve d ticaret evraklar n n haz rlanmas . G mr k M aviri , Tar m l M d rl , Zirai Karantina M d rl ,nakliyeciler ve ihracat birlikleri gibi kurumlarla ileti imin sa lanmas . ...
6 gün önce
 • ARMON A DEN ZC L K
 • Mersin
₺5.500 ₺16.500 aylık
Açıklama: Tan m T rkiye'nin h zla b y yen DEN Z TA IMACILI I sekt r nde ULUSLARARASI VE YURT ALI AN GEM LERDE ZEL YATLARDA TUR TEKNELER NDE YOLCU GEM LER NDE TANKER GEM LER NDE RORO GEM LER NDE ALI TIRILMAK ZERE BAY-BAYAN VASIFLI VASIFSIZ PERSONELLER ...
6 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Mersin
Açıklama: Mersinde yer alan Projemizde al mak zere S r c ler i ba yapt r lacakt r. GENEL N TEL KLER: -Eski E s n f yeni ehliyetler de C s n f olan ehliyete sahip olmak -Tercihen S p rge arac , vidanj r gibi ara lar daha nce kullanm olmak . -Psikoteknik ...
7 gün önce
Açıklama: HAD SENDE EK B M ZE KATIL ! niversite okurken i hayat na al mak ve deneyim kazanmak istiyorum diyorsan, yapman gereken tek ey ilan m za ba vuruda bulunman! B nyemizde istihdam edilmek zere, Mersin'in nde gelen etkinlik mekanlar nda; fuar, kongre ...
7 gün önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Mersin
Açıklama: Mersin ilinde bulunan CarrefourSA ma azalar m zda g revlendirilmek zere, tam zamanl al acak engelli tak m arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Yasa gere i engelli kadrosuna uygun olan, * Yo un i temposunda al abilecek, * Tak m al mas na yatk n, * ...
7 gün önce
 • DO U AY
 • Mersin
Açıklama: Bayi kadrosunda al mak zere Sorumlu oldu u b lgede belirlenmi bir plan dahilinde sat noktalar n n ziyaretlerini ger ekle tirerek sat , sipari ve tahsilat al malar n y r tmek ve bunun i in gerekli olan m teri ili kilerini kurmak ve geli tirmek, ...
7 gün önce
 • Kervan Tekstil
 • Mersin
Açıklama: Sat Dan man Mersin Cadde Ma aza 1977 y l nda kurulan firmam z: Ma azac l k Perakende sat , ev ve bah e mobilyalar , ev tekstili ve dekorasyonu, ithalat, ihracat, retim ve i dizayn (interior design) konular nda faaliyet g stermektedir. 40 Y l a k ...
7 gün önce