Nerede

Sat dan man, Mersin (44 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Pa abah e Ma azalar A. .
 • Mersin
... enekler sunmaktad r. Ma aza Sat Dan man (Mersin) i ecam Toplulu u ... Ma aza Sat Dan man aranmaktad r. TANIMI Ma aza Sat Dan man ; Ma azada sat lan ... terilerle payla lmas , r n sat n n ger ekle tirilmesi ...
29 gün önce
 • Pa abah e Ma azalar A. .
 • Mersin
... ve 150 lkeyi a an sat lar yla uluslararas l ... rmektedir. Part-time Ma aza Sat Dan man (Mersin) i ecam Toplulu ... planlayan Part-time Ma aza Sat Dan man (Mersin) aranmaktad r. TANIMI ... Ma azada sat lan r nlerin zelliklerinin ...
20 gün önce
 • HOT AYAKKABI SAN.T C.A
 • Mersin
... "Sat Dan man " aray m z bulunmaktad r; Tercihen perakende sekt r nde "Sat Dan man ... ndaki teknik bilgileri aktar p sat ger ekle tirmek, Ma aza ...
6 gün önce
 • Boyner Grup
 • Mersin
... seven, m teri ve sat odakl Sat Dan man pozisyonunda keyifle al acak ... durumlarda y neticisine dan mak, Reyon r nlerinin sat lar n ... izlemek, sat performans y ksek ... ilkelerine uygun olarak ve sat verimlili ini art racak ...
4 gün önce
 • ABDULKAD R ZCAN OTOMOT V LAST K SANVE T C.A. .
 • Mersin
... a daki niteliklere sahip Lastik Sat Dan man ' al nacakt r. ... Tercihen niversite mezunu, Oto lastik sat ... -posta arac l ile sat tecr besi edinmi , Bayilerimizle ... i in ilgili sat birimini bilgilendirmek. Sat tahminlerinin toplanmas nda ...
19 gün önce
... imlerine destek olmaktad r. TANIMI "Sat Dan manlar " ar yoruz. Amac n z ... ; sat yapmak, m terilerimizin ba l ... m kemmel bir hizmet sunabilmek. Sat hedeflerini iyi bilmek, bunlar ... Ma azac l k ve sat konusunda deneyimli, 18 ya ndan ...
22 gün önce
... imlerine destek olmaktad r. TANIMI "Sat Dan manlar " ar yoruz. Amac n z ... ; sat yapmak, m terilerimizin ba l ... m kemmel bir hizmet sunabilmek. Sat hedeflerini iyi bilmek, bunlar ... Ma azac l k ve sat konusunda deneyimli, 18 ya ndan ...
22 gün önce
 • Teknosa ve D Ticaret A. .
 • Mersin
... ve ileti imi g l Sat Dan man ar yoruz. Neler Yap ... yoruz? Sat s recinde m teriyle ... ve bilgilendiricilerini kontrol ediyoruz, Sat hedeflerinin ger ekle tirilmesine ... ve teknolojik r n sat konusunda deneyimli olman , Ekip ...
4 gün önce
 • I lt Butik
 • Mersin
... Mall ubelerinde g revlendirilmek zere "Sat Dan man " aramaktad r. r nlerle ilgili ... /uzun vadeli hedefler do rultusunda sat yapmak, Ma aza, vitrin ve ... az 2 y l s cak sat deneyimli, z g veni y ... ma ortam na ayak uydurabilecek, Sat odakl al abilecek, Yo un ...
7 gün önce
 • Lilyum Ayd nlatma San. Tic. Ltd. ti.
 • Mersin
... nlatma r nleri ve avize sat yapan ma azam zda gelen ... m teri ile ilgilenecek, aktif sat konusunda tecr beli, insan ili ... , niversite mezunu bay veya bayan sat dan man al ma arkada aramaktay z ... e ya vb. r nlerin sat nda tecr beli olmas tercih ...
19 gün önce
 • CALZEDON A TK.DI T C.LTD. T
 • Mersin
... ma azas yla ve online sat lar yla modaya y n ... . M1 Adana Ma azam zda Sat Dan man olarak g revlendirilmek zere, a ... olmak Belirlenen hedefler do rultusunda sat yapmak Ma aza ve reyon ... ma ortam na ayak uydurabilecek Sat odakl al abilecek Diksiyonu d ...
20 gün önce
 • CALZEDON A TK.DI T C.LTD. T
 • Mersin
... ma azas yla ve online sat lar yla modaya y n ... . Forum Mersin Ma azam zda Sat Dan man olarak g revlendirilmek zere, a ... olmak Belirlenen hedefler do rultusunda sat yapmak Ma aza ve reyon ... ma ortam na ayak uydurabilecek Sat odakl al abilecek Diksiyonu d ...
21 gün önce
 • MELPA T CARET
 • Mersin
... nda Min .1 Y l Deneyimli Sat Pazarlama, r n Y netimi ... teri memnuniyetini n planda tutarak sat / kasa i lemlerinde etkin olabilecek ... ma saatlerine uyum sa layabilecek Sat Dan man aramaktay z.
11 saat önce
 • Novacar
 • Mersin
... s na katk sa layacak Sat Dan man pozisyonuna tak m arkada aranmaktad ... mlerinden mezun, kinci el otomotiv sat deneyimi olan, G ncel 2. el ... netebilen, geribildirim kabiliyeti geli mi , Sat , planlama ve organizasyon yetenekleri olan ...
22 gün önce
 • KOLUMAN MOTORLU ARA LAR T CARET VE SANAY ANON M RKET
 • Mersin
... al acak "Yedek Par a Sat Dan man ' ' aranmaktad r. n ... r nde yedek par a sat nda min. 2 y l deneyim ... ekilde ciro yap lmas ve sat hedeflerini tutturulmas ndan sorumludur.
22 gün önce