Nerede

Sat temsilcisi, Mersin (16 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ARMADA DUVAR KA ITLARI A. .
 • Mersin
... aat m za sat temsilcisi al nacakt r. Konut sat nda en az ...
6 gün önce
 • Merpa Mersin G da ve Dayan kl Mamuller retim ve
 • Mersin
... nde g revlendirilmek zere Sat Temsilcisi pozisyonu i in al ... saatlerine uyum sa layabilecek Sat Temsilcisi aranmaktad r. TANIMI Sorumlu ... bilgilerini ilgili birimlere iletmek, Sat ve bulunabilirlik irket i ... hedeflerini ger ekle tirmek, Sat yap lan r nlerin ...
19 gün önce
 • BA HAN TARIMSAL R NLER PAZ.SAN.DI T C.A. .
 • Mersin
... g rev yapacak, B lge Sat Temsilcisi aramaktay z. GENEL N TEL ... edebilecek . En az lise mezunu, Sat odakl , ikna kabiliyeti y ksek ... tamamlam , En az 10 y l sat deneyimli, . Tercihen Bakliyat sekt ... i in gerekli nlemleri almak. Sat ve tahsilatlar ile ilgili istenen ...
21 gün önce
 • Armony Global Lojistik
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI LOJ ST K (FREIGHT FORWARDER) PAZARLAMA VE SATI UZMANI Firmam z n Mersin Ofisinde ncelikli olarak denizyolu konteyner ve di er ta ma tiplerine ili kin s re te, mevcut ve potansiyel m teriler ile ileti ime ge erek aktif ...
7 gün önce
 • Datagrup Bili im Sistemleri A. .
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye ...
19 gün önce
 • G ZEL LTD. T .
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1-EN AZ L SE MEZUNU 2-TERC HEN MYO LG L B L MLER NDEN MEZUN (PAZARLAMA SATI , LETME VB.) 3-TERC HEN FMCG (HIZLI T KET M SEKT R ) TECR BES OLAN, 4-ERKEK ADAYLAR N ASKERL N TAMAMLAMI , 5-AKT F ARA KULLANAB LEN (TRANS T ...
26 gün önce
 • T rk Tuborg
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Mersin' de bulunan bayi kadromuzda g rev yapmak zere; Mersin' de ikamet eden/ edebilecek En az lise mezunu Tercihen h zl t ketim mallar sekt r nde ve sat konusunda en az 2 y l deneyim sahibi MS Office uygulamalar na ...
12 gün önce
 • Hazan G da San.Ltd. ti.
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1989 y l ndan itibaren Adana ve Mersin'de faaliyet g steren irketimizin sat ekibinde g rev alacak a a daki niteliklere sahip ve de genel olarak a klanan g revde al maktan keyif alacak yapt i e ve i inde bulundu u ekibe ...
17 gün önce
 • LAV MEDYA YAYINCILIK REKLAM YAZILIM TASARIM ORGAN ZASYON SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gold Stamp Ajans Medya Yay nc l k ve Lav Medya Grup lkenin en b y k ajans d r. lke ap nda y llard r kaliteden d n vermeden al an bu ajanslar grubu, nitelikli kadrosuyla b y meye giderek 2021 y l nda lke ap nda ubele me ...
22 gün önce
 • Coca-Cola CCI
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ana G rev ve Sorumluluklar n zeti: M teride sipari talebi yarat lmas , Pazar b y kl , bulunabilirlik ve sat hacmi i in gerekli al malar n yap larak aksiyonlar n hayata ge irilmesi, M teri ili kilerinin g lendirilmesi ...
6 gün önce
 • Datagrup Bili im Sistemleri A. .
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Turkcell ve Turkcell Superonline r nlerinin tan t m ve sat n ger ekle tirecek ''Part Time '' al acak ekip arkada lar aramaktay z. Net Maa + Prim+ SGK + yan haklar sistemiyle al lmaktad r. Nitelikler: kna ve ileti im ...
8 gün önce
 • G r Bebe Tekstil San. ve Tic Ltd ti.
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MERS N ve TARSUS MA AZALARIMIZDA G REV ALACAK SATI VE Y NET C L K ALANINDA KAR YER HEDEFLEYEN AKT F B R EK LDE ALI ACAK M TER MEMNUN YET NE NEM VEREN, LET M Y N G L ,EK P ALI MASINA YATKIN, G LER Y ZL ALI MA ARKADA ...
bir ay önce
... hedefleri do rultusunda Deniz Yolu Sat Pazarlama Temsilcisi pozisyonu i in adaylar ... l s reyle operasyon veya sat departmanlar nda g rev ... olan , yi derecede ngilizce bilen , Sat f rsatlar n geli tirip ... sonu land rabilecek Ay sonu sat raporunu eksiksiz ve do ru ...
2 gün önce
 • DBT Dora Bili im Teknolojileri
 • Mersin
... teri kazan m sa layarak sat yapmak, Sat potansiyeli yaratmaya y nelik ... ger ekle tirmek. Gereksinimler: Saha Sat Temsilcisi; En az lise mezunu, Saha ... sat konusunda tercihen minimum 1 y l ...
29 gün önce
 • AYDO AN ENTEGRE ANON M RKET
 • Mersin
... , tesisin genel sorumlulu unu yapmak, Sat Temsilcisi : Firman n genel tan m ... ve temsil edilmesi, sat sonras tahsilat ve ...
19 gün önce
 • 1
 • 2