Nerede

Muğla (335 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Sportive Ma azac l k
 • Muğla
Açıklama: Aktif spor r nleri perakendesi alan nda T rkiye nin lider markas Sportive ekibine kat larak aktif sporun ilham veren oyuncular ndan olmaya davet ediyoruz. Sporu ve aktif ya amay seviyorsan z, a a daki beklentiler beni tan ml yor ve Fethiye Ma ...
4 saat önce
 • Kemal Tanca
 • Muğla
Açıklama: KEMAL TANCA olarak 1950'den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm markam z n ''Bodrum Midtown'' ubesinde g revlendirilmek zere '' Kasa Sorumlusu'' pozisyonunda tak m arkada lar ar yoruz Kasa Sorumlusu; Kendisine verilen e itim ve irket ...
4 saat önce
 • Sportive Ma azac l k
 • Muğla
Açıklama: Aktif spor r nleri perakendesi alan nda T rkiye nin lider markas Sportive ekibine kat larak aktif sporun ilham veren oyuncular ndan olmaya davet ediyoruz. Sporu ve aktif ya amay seviyorsan z, a a daki beklentiler beni tan ml yor ve Fethiye Ma ...
4 saat önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Muğla
Açıklama: T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda internet eri imi ...
4 saat önce
 • Kemal Tanca
 • Muğla
Açıklama: KEMAL TANCA olarak 1950'den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm olan markam z n Bodrum Midtown ma azas nda, g rev almak zere Sat Dan man ar yoruz. Tercihen 1 y l Ayakkab sekt r nde sat tecr besi olan, 21-40 Ya lar aras n da, Erkek ...
4 saat önce
 • BRF Medya Reklam
 • Muğla
Açıklama: M teriler ile birebir ileti im kurarak markan n r nleri hakk nda m teriye do ru bilgiyi aktarmak, ncelik olarak m teriye r n hakk nda deneyim ya atmak, M teri deneyimini maksimum d zeyde ya atmak, Cep telefonu r n tan t m ve demo yapmak, ...
4 saat önce
 • DoubleTree by Hilton Marina Vista
 • Muğla
Açıklama: Tan m Otelimizin Mutfak departman nda Chef de Partie olarak al cak tak m arkada ar yoruz Aranan Nitelikler L ks otellerde deneyimli, Esnek cal ma saatlerine ve vardiyal cal maya ayak uydurabilecek, Genel Tatil ve Resmi Bayramlarda al abilecek, G ...
6 saat önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 600'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
6 saat önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 600'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
6 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Muğla
Açıklama: Tan m Bodrum G lt rkb k ubemizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi ...
6 saat önce
 • ngiliz K lt r Derne i Dil Okullar (British Culture)
 • Muğla
Açıklama: Tan m ngiliz K lt r Yabanc Dil Kurslar MU LA Temsilcili imizde g revlendirilmek zere; Saha Sat ve Tan t m Personeli al nacakt r. Aranan Nitelikler - niversite ya da Y ksekokul mezunu, -Ayl k hedefler do rultusunda sat ama l g r meler ger ekle ...
6 saat önce
 • K l Holding
 • Muğla
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI A a da ki zelliklere sahip Bah van al nacakt r. Peyzaj konusunda deneyimli Bah e i lerinden anlayan, Daha nce benzer bir i te al m ini severek yapan, Milas' da ikamet eden / edebilecek, Bah van ar yoruz. Gereksinimler: ...
15 saat önce
 • S RAT KARGO
 • Muğla
Açıklama: DEN ZL B lge M d rl 'ne ba l BODRUM-YALIKAVAK UBEM ZDE de erlendirilmek zere; En az lk retim mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i temposuna uyum sa ...
16 saat önce
 • Faveo Dan manl k
 • Muğla
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz Turizm Otelcilik ve Yiyecek ecek sekt rlerinde nc rol stlenen grubun, Bodrum'da bulunan 5 y ld zl otelinde d nemsel olarak g revlendirilmek zere Bay/Bayan Garson aray m z bulunmaktad r. *Lojman imkan mevcuttur. ...
18 saat önce
 • W Collection
 • Muğla
Açıklama: W Bodrum Midtown ma azam zda g revlendirilmek zere perakende sekt r nde kariyer hedefleyen, dinamik, modaya ve ma azac l a ilgi duyan, gelece in ma azac lar olarak yeti tirilecek "Sat Dan man " pozisyonunda g rev alacak tak m arkada lar ar yoruz ...
19 saat önce