Nerede

Muğla (228 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Bodrum Milta Marina ma azas nda g revlendirilmek zere "Sat Dan man " aramaktad r. ...
52 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
bir saat önce
 • English Home
 • Muğla
Açıklama: Ma azada sat a sunulan r nleri, English Home kurum kimli i ve belirlenen standartlara uygun bi imde m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r n yerle im, te hir ve d zenlemelerini, kurum kimli i ve belirlenen standartlara uygun olarak yapmak ...
bir saat önce
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir saat önce
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir saat önce
 • English Home
 • Muğla
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir saat önce
 • Firma Ad Gizli
 • Muğla
Açıklama: Bodrum'da Perde Montaj Eleman aramaktay z. Gereksinimler: Perde montaj konusunda tecr beli, SRC Belgesi olan, Gerekli alet edevat kullanabilen, Diksiyonu d zg n olan, Esnek al ma saatlerine uyumlu, En az lise mezunu.
bir saat önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Muğla
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
bir saat önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Muğla
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
bir saat önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Muğla
Açıklama: Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi - Marmaris CarrefourSA Hipermarket dari ef A klamas Kasa - m teri hizmetleri servisinin y netimi, Ma azan n g venlik organizasyonundan sorumlu olmak, personeli kritik g venlik kontrol noktalar n takip edecek ...
4 saat önce
 • Elit M hendislik
 • Muğla
Gereksinimler: Tercihen Do algaz sekt r nde al m , Proje izimi ve okumay bilen, En az Lise Mezunu, nsan ili kileri y ksek, B s n f ehliyetli, Bilgisayar programlar na hakim, Ekip al mas na yatk n ve renme becerisi y ksek, Dinamik ve organizasyon becerisi ...
4 saat önce
 • Boyner B y k Ma azac l k
 • Muğla
Açıklama: Boyner, 70 y ll k ge mi e sahip, T rk perakende sekt r nde nemli yeniliklere imza atm Boyner Grup un amiral gemisi ve T rkiye nin lider ma aza zinciridir. Bug n 36 ilde 98 ma azas , Boyner, YKM, Boyner Dynamic, Boyner Sports, Boyner Outlet, ...
4 saat önce
 • Flo Ma azac l k
 • Muğla
Açıklama: Pozisyonla ilgilenen adaylar n n yaz lar nda; Engellerini net olarak ifade etmelerini rica ederiz. e al nacak olan ki iler ; FLO ma azalar m zda sat dan man pozisyonunda g rev yapabilecektir. Gereksinimler: lk retim mezunu, T rkiye Kurumu na kay ...
4 saat önce
 • Madame Coco
 • Muğla
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Mu la Bodrum ...
4 saat önce
 • Madame Coco
 • Muğla
Açıklama: Perakende Sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede 93 ehirde toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Mu la G cek'te ...
4 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Muğla
Açıklama: Tan m Mu la Armutalan'da bulunan ubemizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, T rkiye Kurumu' ndan en az %40 oran nda engel raporu bulunan, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m ...
6 saat önce
 • LOR S PARF M
 • Muğla
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
6 saat önce
 • CB Karia
 • Muğla
Açıklama: Tan m COLDWELL BANKER D nyan n ilk global Gayrimenkul Dan manl k Markas olarak 1906 y l ndan bug ne kadar tam 115 y ld r sekt r n nc s ve sekt rde Gayrimenkul Dan manl n n profesyonellik ve g venilirlik standartlar n belirleyen, g c ve ...
6 saat önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
16 saat önce
Açıklama: TANIMI IKEA Bodrum Ma azas Yiyecek & ecek alanlar nda; Yiyeceklerin haz rlanmas ve sunulmas konular nda g rev alacak Hijyen ve kalite standartlar n sa layabilecek Kasa, Yiyecek Haz rlama, Yiyecek Servis ve Sunum, Bula khane, Market ve Kafeterya, ...
17 saat önce