Nerede

Ama rhane g revlisi, Muğla (6 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
... , Divan Bodrum 'da g revlendirmek zere ama rhane G revlisi ar yor. Tercihen Lise ... mezunu, Otelcilik alan nda ama rhane ... eden, Y kama firmas na g nderilen ve gelen tekstil say ...
21 gün önce
  • Titanic Deluxe Bodrum
  • Muğla
... a lmas ile birlikte g ndeme oturmu tur. Grubun ... Deluxe Bodrum. ama rhane G revlisi Otelcilikte Uluslararas marka olan ... departman nda sizi ama rhane G revlisi pozisyonunda g rev almaya davet ediyoruz ... n sa lamak ama rhane y neticisinin tavsiyelerine uygun ...
9 gün önce
  • MANDARIN ORIENTAL BODRUM
  • Muğla
Açıklama: Tan m Yeni gelen t m masa rt leri ve ar aflar ile niformalar n etiketlemek ve bunlar n temiz ortamda uygun ekilde depolanmak ve daha sonra ilgili departmanlara ve al anlara teslim etmek. T m masa rt leri ve ar aflar ile niformalar almak, d ...
18 gün önce
  • Mandarin Oriental Bodrum
  • Muğla
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tan m Yeni gelen t m masa rt leri ve ar aflar ile niformalar n etiketlemek ve bunlar n temiz ortamda uygun ekilde depolanmak ve daha sonra ilgili departmanlara ve al anlara teslim etmek. T m masa rt leri ve ar aflar ...
18 gün önce
  • The Bodrum EDITION
  • Muğla
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Otelcilik alan nda ama rhane deneyimi olan Esnek al ma saatleri ve esnek al ma g nlerine uyumlu Tak m al mas na yatk n, dikkatli, d zenli, takip i nsan ili kileri ve ileti im becerisi g l Ki isel hijyenine ok nem veren ...
14 gün önce
  • Susona Bodrum
  • Muğla
Açıklama: Tan m Otel taraf ndan kullan lan t m ar aflar n yan s ra ekip yelerinin k yafet ve depolamalar ndan sorumludur. Ekip yelerinin niformalar n n ve temizlik malzemelerinin envanterinden sorumludur. ama rlar renk ve zelliklerine g re ay rmak, Kullan ...
14 gün önce